UTRO eller TRO mot dine og bedriftens verdier?

Sier du ja når du egentlig mener nei? Unngår du å stå opp for det du tror på? Tier du i forsamlinger når du egentlig har noe på hjertet? Gjør du mer av det du tror andre forventer av deg enn det du faktisk forventer av deg selv?

Vel da er du ganske normal. Det er ikke dermed sagt at det er det lureste du gjør på sikt.

Verdier er selve grunnmuren i den du er. Dine verdier er med på å opprettholde og styrke din selvfølelse.

Dine grunnleggende verdier påvirker din oppfattelse av ulike situasjoner, de avgjør hvordan du tenker og måten du fanger opp informasjon på. De styrer hva du motiveres av og hvordan du evaluerer situasjoner og ikke minst menneskene du har rundt deg. De er en viktig del av din identitet og er de grunnleggende prinsippene du lever etter bevisst og ubevisst.

Verdier er det som oppleves som verdifullt i ditt liv. Det du opplever som viktige kvaliteter som igjen gir deg mening.

Er du tro mot dine verdier vil du kunne oppleve mer flyt og en større grad av tilfredshet. Går du på akkord med ditt verdigrunnlag og det som er viktig for deg, vil det skape en ubalanse og i verste fall over tid kunne gjøre deg syk.

Din arbeidsplass har også noen helt konkrete verdier å jobbe etter. De skal du som medarbeider representere gjennom din kommunikasjon, beslutninger og tjenester. Er du klar over hvilke verdier du skal representere hver eneste dag? Det er dessverre ikke alle arbeidsgivere som er like tydelige på å formidle verdier og sørge for å integrere disse gjennom medarbeiderne. Det er uheldig ettersom det er selskapets felles verdigrunnlag å jobbe etter. Ta ansvar selv og finn ut av hvilke verdier du skal jobbe etter der du er og ikke minst om du opplever at dette er noe du kan stå for og være tro mot ut i din profesjonelle rolle og videre ut i dine omgivelser.

  • Hvilke verdier har du i din profesjonelle- og private rolle?
  • Hvordan passer de inn med verdiene du skal jobbe etter på din arbeidsplass?
  • Opplever du en konflikt i verdigrunnlaget på jobb og de du har personlig?
  • Hva konkret kan du gjøre for å løse denne konflikten og hvor stor plass opplever du at den tar?

Hvis du ikke er bevisst på dette i dag vil jeg inspirere deg til å stoppe opp og reflektere over nettopp dette.

  • Skriv ned dine verdier på lapper og forsøk å ranger de slik at du kan være fokusert på dine topp 3 verdier.
  • På en skala fra 1-10 hvor tilfreds er du med disse i dag?
  • List opp noen episoder der du har fått den berømte «klumpen» i magen, hva tenker du selv er grunnen til at denne følelsen kom. Er det noe som ble kommunisert til deg? Noe du måtte kommunisere ut? Noen beslutninger du måtte ta på vegne av firmaet? Noe du måtte gjøre som trosset det du tror på? Noe du unngikk å si eller noe du sa? Hvilke av dine verdier ble berørt og hvordan kan du gjøre det annerledes i fremtidige situasjoner?

Sørg for å gjøre mer av det du tror på som gir deg mening. Stå ut i mengden gjennom å være ekte og tydelig i den du er. Vær åpen og ydmyk med respekt for mennesker med et annet verdigrunnlag enn deg selv.

Move it into passion!

-Therese Cleve-Stiansen Prestasjonsutvikler i Dynamic People

Dynamic People tilbyr skreddersydde program for prestasjonsutvikling. Vi tilbyr både individuell- og gruppe oppfølging. Les om våre prestasjonsutvikling program her

Dynamic People tilbyr skreddersydde foredrag til bedrifter for ulike anledninger. Les om foredrag her

MOTTA VÅRT NYHETSBREV
Vi har flere tusen besøkende på våre nettsider hver eneste uke og publiserer saker relatert til rekruttering. Håper sakene er av interesse og legg gjerne igjen mailen for påminnelse av våre oppdateringer.
We hate spam. Your email address will not be sold or shared with anyone else.