UKESLUTT av Tomas Kersten

Hvorfor ble «turisten» Aksel Lund Svindal best – hadde han talent – for hva?

Talent er et vanskelig begrep, men hvorfor de beste blir best er noe enklere å definere. Talentet er ubrukelig om det ikke brukes. Jeg skal ikke gå inn på en akademisk diskusjon om hva et talent er, men komme med noen refleksjoner om hvorfor enkelte mestrer å utvikle seg, og andre ikke. Påstanden er at mengde, kvalitet og utholdenhet er avgjørende – jobber du mest (eller blant de som jobber mest) og jobber du best (effektivt) vil resultatene komme om du holder ut over tid.

Holdninger

I min tidligere jobb som alpintrener trente jeg en gjeng utøvere som hadde for vane å prestere bedre enn Aksel Lund Svindal, de kalte han for «turisten» (unnskyld Aksel, hvis jeg visste det da, ville jeg slått hardt ned på det). «Plutselig» ble mine løpere slått. Aksel har hatt motgang, han har vært alvorlig skadet og levert prestasjoner til å grine av i etterkant, flere ganger, umettelig på suksess. Antagelig ikke på grunn av talent i snever forstand (om talent er medfødte gener), ikke på grunn av flaks, mer trolig på grunn av talent for hardt arbeid og evne til å ta de rette valgene. Som oftest i en prestasjonsfremmende sammenheng handler de rette valgene om å investere enda mer tid, være litt mer offensiv og tåle enda flere tilbakeskritt.

Å spy på toppen av bakken – og ville det

I diskusjoner med en kollega, Finn Chr Jagge om temaet motgang, lærer jeg mye om både mestringsfokus i et resultatfokusert miljø og evne til å takle motgang. Vi undres over hvordan man kan lære folk å plages i bakkeløp opp de bratteste bakkene, spy på toppen, gå ned igjen for å gjenta det samme gang på gang for å bli litt bedre – og ville det. Vi kan neppe lære dem, de må lære seg.

Hva gjør du, som er så genialt, at du kan jobbe mindre, men bli bedre enn konkurrentene?

Om «talentet» for hardt arbeid er medfødt skal jeg ikke diskutere her, men at en bør jobbe 10.000 målbevisste effektive timer for å ha forhåpninger, kan det være belegg for å påstå. 10.000 timers regelen mener mange er godt dokumentert.

De fleste som presterer bemerkelsesverdig godt legger ned mer tid enn konkurrentene. Å legge ned tid er det enkleste en kan gjøre, men vil du ikke så vil du ikke.

Hemmeligheten er hardt arbeid sier de som har prestert, så vanskelig – så enkelt. For å utvikle kvalitet må du ha kvantitet å utvikle kvalitet på. Oppfatning av mengde og hva som er nok er subjektivt, men det er ikke vanskelig å finne ut om en legger ned nok tid i forhold til hva folk som presterer har gjort – det er lett.

Talent i arbeidsmarkedet

I arbeidsmarkedet vil det til enhver tid være stort behov for arbeidskraft med talent, men hvilket talent? Vi opplever at mange roller, stillinger, selskap og bransjer endrer seg. Med endring genereres motgang, du tilfredsstiller kanskje ikke nye krav, endrede prosesser og nye mål umiddelbart – naturlig nok. Med motgang sitter en igjen med de som takler motgangen en endring gir. Det er mange faktorer som avgjør om en takler motgang og endring.

Viljen er kanskje den sterkeste faktoren – ferdigheter kan læres om viljen er tilstrekkelig.

Endring

At de typisk selgerne, manuelle prosesser og håndkraft i tradisjonell forstand i stor grad erstattes av digitale og automatiserte prosesser er hevet over enhver tvil. Endringene de neste fem årene går raskere enn de fem foregående årene. At «talent» i fremtiden vil handle om evne til å omstille seg er høyst sannsynlig. Treningstalentet, eller evne til å jobbe intensivt og mye over tid vil vedvare.

Om du er leder, eller medarbeider, kan dette overføres fra idretten?

Trene minst og bli best – det er helt magisk; – aldri gi opp;

MOTTA VÅRT NYHETSBREV
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Vi har flere tusen besøkende på våre nettsider hver eneste uke og publiserer saker relatert til rekruttering. Håper sakene er av interesse og legg gjerne igjen mailen for påminnelse av våre oppdateringer.
We hate spam. Your email address will not be sold or shared with anyone else.