Ukeslutt av Rolf Wilhelmsen

Hvorfor passet ikke den nyansatte inn hos deg?

Har du opplevd at din nyansatte ikke fungerer som forventet og kanskje heller ikke tar de hint du har gitt underveis?  Det har jeg!  Og i etterpåklokskapens lys ser jeg også hvorfor.  Stikkordet er som regel rekrutteringsprosessen og at det har gått litt for fort i svingene …. Man likte jo personen så godt …

Den vanligste feilen man ofte gjør er at man begynner med stillingsannonsen og ikke med stillingens kravspesifikasjon. Hva, utover de formelle krav til utdannelse og erfaring, skal til for å lykkes og trives i stillingen og passe inn i din bedrift? Det er vanlig å være litt for opptatt av de formelle kravene og litt for lite opptatt av miljø, kultur og ikke minst viktige personlighetstrekk for å lykkes i stillingen.

Det er for eksempel veldig dumt å ansette en person som viser seg å være lite selvstendig, lite energisk og ikke spesielt konkurransemenneske når stillingen er å jobbe selvstendig med salg hvor det kreves at vedkommende selv tar mye initiativ og ikke er redd for å ringe/booke møter med nye kunder. Grunnleggende personlighetstrekk og preferanser er det vanskelig å gjøre noe med. Det er derfor vi er opptatt av å forstå hva som skal til for å lykkes i en gitt stilling hos våre oppdragsgivere ( utover erfaring og faglige kvalifikasjoner) og ikke minst benytter personlighetsprofiltester som et viktig supplement til våre intervjuprosesser og referanseinnhenting.

Eksemplet kan virke banalt, men du verden som det bommes likevel. Konsekvensene av en feilansettelse er også som regel store. Dere har investert mye tid på introduksjon og opplæring, vedkommende leverer ikke som forventet og miljøet kan ha blitt forsuret. I tillegg kommer de faktiske utlegg til lønn og evt kompensasjon ifb med oppsigelse.

Lykke til med din neste rekruttering!

-Rolf Wilhelmsen, Hodejeger i Dynamic People

MOTTA VÅRT NYHETSBREV
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Vi har flere tusen besøkende på våre nettsider hver eneste uke og publiserer saker relatert til rekruttering. Håper sakene er av interesse og legg gjerne igjen mailen for påminnelse av våre oppdateringer.
We hate spam. Your email address will not be sold or shared with anyone else.