Innlegg

«O jul med din glede» av Finn Christian Jagge

O jul med din glede..

Hva skjer med deg, når du har motgang på jobb? Julen nærmer seg, stressfaktorene kommer til å stå i kø rundt deg i tiden som kommer, og ikke nok med det, jobben går ikke på de skinnene du så for deg…

Det er nå du egentlig skulle nyte halv skatt, gløgg og pepperkaker… Men realiteten er kanskje ikke helt slik?

Foto: Dynamic People Finn Christian Jagge Partner og Hodejeger i Dynamic People

Hverdagen min handler i hvert fall om hvordan jeg føler meg. Og hvordan jeg føler meg henger nøye sammen med hvordan jeg lykkes, hvordan jeg når målene mine. Det er kanskje derfor desember blir ekstra stressende. Målet du satt deg i begynnelsen av året skal settes opp mot resultatene du kun har noen uker igjen å pynte på.

Jeg hadde mange mål som idrettsutøver, og mange av de målene var å vinne et eller eller annet..

Men er det riktig å kun sette seg et resultatmål? Selvsagt må du ha en viss mening om hvilket resultat som tilfredsstiller deg. Men enda viktigere for meg ble det å ha et annet mål.

Innsatsmål.

Hva er et innsatsmål? Et innsatsmål går direkte på din egen innsats, og det kan måles hver eneste dag. Hadde jeg forberedt meg godt nok? Fikk jeg gjennomført det jeg hadde planlagt? Ganske enkel å svare på! Ganske enkelt å forbedre seg på! Det handler alltid om innsats og fart! Det handler om egen stolthet.

Er du stolt av egen innsats, smaker også gløggen bedre!

Det er fortsatt noen dager igjen… GI FULL GASS!!

God jul 🙂

-Finn Christian Jagge Partner og Hodejeger i Dynamic People

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 14 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016

Hvem er ansvarlige når et lag ikke presterer?

Ta tilbake garderoben?

Hvem er ansvarlige når et lag ikke presterer?

Verdens beste lag, fikk vi vite i media, lo av sin trener fordi han leste en selvutviklings bok…
Og da blir jo spørmålet, hvem er ansvarlige for å prestere? Hvem gir alt for laget? Hvem har stolthet? Hvem er det som skal prestere? Det er ihvertfall ikke treneren. Han har allerede lagt forholdene til rette, nå er det opp til spillerene. Men om spillerne gir f…, ja da er spørsmålet; hvem bør egentlig få sparken? Det handler om å dele.

Dele erfaring, dele gleder, dele oppturer og stå sammen når det blåser. Faktisk dele den sure motgangen også. Dele oppgaver, ta ansvar for oppgaver, ikke regne med at noen andre gjør det for deg!

Presterer du? Hvem sitt ansvar er det egentlig, at du presterer? Motiverer du? Eller sitter du og venter på å bli motivert?

Denne uken så skal jeg dele noe med mitt lag!

-Finn Christian «Finken» Jagge

Dette innlegget ble opprinnelig publisert som Ukeslutt i  April 2014  av Finn Christian Jagge. Finn Christian er Partner og Hodejeger i Dynamic People

 

UKESLUTT av Sissel Gladsø

Til Lags aat alle
Ivar Aasen (1813-1896)

Til Lags aat alle kann ingen gjera;
det er no gamalt og vil so vera.
Eg tykkjer stødt, at det høver best
aa hjelpa den, som det trenger mest.

Og kor du bryggjar og kor du bakar,
d’er alltid ein, som det ikkje smakar;
og naar den eine daa gjerer Rop,
so ropar sidan den heile Hop.

D’er mange nog, som vil Domar vera
og læ aat alt, som dei andre gjera.
Og Lyte finna dei rundt i Kring,
og sjølve gjera dei ingen Ting.

 

Så sant som det er sagt! Hvem har ikke kjent på dette – uansett hvor mye du prøver – det er alltid noen som er misfornøyde. Tanken har nok streifet de som har lagt frem statsbudsjettet denne uken, også…..

Det er viktig å ta en pust i bakken innimellom alle kravene som stilles – og noen ganger må man bare si som Tinteguri – «godt nok for de svina». Hærlig utsagn!

Det er bare å ta innover seg at noen alltid vil være misfornøyde, med eller uten grunn – og uansett hva du gjør. Da er løsningen å definere hvem av disse du faktisk kan gjøre noe med og hvem du ikke har noen påvirkningskraft på, og som aldri vil bli fornøyde, uansett. Den siste kategorien stjeler mye bortkastet energi i dine forsøk på å blidgjøre disse, så de setter du på skulderen og knipser bort!

De som er misfornøyde med grunn, og som er mulig å gjøre noe med – der er det verdt å legge ned energien. Det vil vi i Dynamic People også – vi har et ønske om alltid å forbedre og fornye oss, og gjøre flest mulig til lags. Det stilles krav til oss fra alle hold hver dag – men det er derfor vi driver med dette – vi liker det – det gjør oss bedre – det skjerper oss. Da er lagånd og raushet svært gode verdier å ha internt, slik at vi lettere knipser bort det vi ikke skal og bør bruke energi på!

Så – Knips bort de urimelige, senk skuldrene og ta en velfortjent helg!

UKESLUTT av Ruth-Camilla Aas

Denne uken har jeg snakket med flere av de kandidatene som har registrert seg i vår base de siste dagene

Her finner vi et mangfold av profiler, toppledere, mellomledere, fagspesialister, noen i faste jobber som ønsker av ulike årsaker å flytte på seg og andre som står mellom jobber.

Det er både norske og utenlandske kandidater som ønsker å knytte kontakt med oss i Dynamic People. Det er spennende å ta kontakt med disse og høre hva de tenker seg for neste jobb, hvilken retning de vil gå fagligsett, hvilke bransjer de tiltrekkes av og hva som motiverer de i et arbeidsforhold. Det er ekstra gøy når dette matcher med det våre kunder ønsker seg for øyeblikket eller frem i tid. Flere av de som har lagt seg inn har fått oss anbefalt av andre, venner, familie eller kolleger. Jeg er stolt over at så mange flinke folk ønsker å bli representert av oss i Dynamic People.

Tusen takk til alle dere som anbefaler oss og dere som registrerer dere hos oss i Dynamic People.

Dette er en av grunnene til at jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag!

God helg 🙂

UKESLUTT av Tomas Kersten

Hvorfor ble «turisten» Aksel Lund Svindal best – hadde han talent – for hva?

Talent er et vanskelig begrep, men hvorfor de beste blir best er noe enklere å definere. Talentet er ubrukelig om det ikke brukes. Jeg skal ikke gå inn på en akademisk diskusjon om hva et talent er, men komme med noen refleksjoner om hvorfor enkelte mestrer å utvikle seg, og andre ikke. Påstanden er at mengde, kvalitet og utholdenhet er avgjørende – jobber du mest (eller blant de som jobber mest) og jobber du best (effektivt) vil resultatene komme om du holder ut over tid.

Holdninger

I min tidligere jobb som alpintrener trente jeg en gjeng utøvere som hadde for vane å prestere bedre enn Aksel Lund Svindal, de kalte han for «turisten» (unnskyld Aksel, hvis jeg visste det da, ville jeg slått hardt ned på det). «Plutselig» ble mine løpere slått. Aksel har hatt motgang, han har vært alvorlig skadet og levert prestasjoner til å grine av i etterkant, flere ganger, umettelig på suksess. Antagelig ikke på grunn av talent i snever forstand (om talent er medfødte gener), ikke på grunn av flaks, mer trolig på grunn av talent for hardt arbeid og evne til å ta de rette valgene. Som oftest i en prestasjonsfremmende sammenheng handler de rette valgene om å investere enda mer tid, være litt mer offensiv og tåle enda flere tilbakeskritt.

Å spy på toppen av bakken – og ville det

I diskusjoner med en kollega, Finn Chr Jagge om temaet motgang, lærer jeg mye om både mestringsfokus i et resultatfokusert miljø og evne til å takle motgang. Vi undres over hvordan man kan lære folk å plages i bakkeløp opp de bratteste bakkene, spy på toppen, gå ned igjen for å gjenta det samme gang på gang for å bli litt bedre – og ville det. Vi kan neppe lære dem, de må lære seg.

Hva gjør du, som er så genialt, at du kan jobbe mindre, men bli bedre enn konkurrentene?

Om «talentet» for hardt arbeid er medfødt skal jeg ikke diskutere her, men at en bør jobbe 10.000 målbevisste effektive timer for å ha forhåpninger, kan det være belegg for å påstå. 10.000 timers regelen mener mange er godt dokumentert.

De fleste som presterer bemerkelsesverdig godt legger ned mer tid enn konkurrentene. Å legge ned tid er det enkleste en kan gjøre, men vil du ikke så vil du ikke.

Hemmeligheten er hardt arbeid sier de som har prestert, så vanskelig – så enkelt. For å utvikle kvalitet må du ha kvantitet å utvikle kvalitet på. Oppfatning av mengde og hva som er nok er subjektivt, men det er ikke vanskelig å finne ut om en legger ned nok tid i forhold til hva folk som presterer har gjort – det er lett.

Talent i arbeidsmarkedet

I arbeidsmarkedet vil det til enhver tid være stort behov for arbeidskraft med talent, men hvilket talent? Vi opplever at mange roller, stillinger, selskap og bransjer endrer seg. Med endring genereres motgang, du tilfredsstiller kanskje ikke nye krav, endrede prosesser og nye mål umiddelbart – naturlig nok. Med motgang sitter en igjen med de som takler motgangen en endring gir. Det er mange faktorer som avgjør om en takler motgang og endring.

Viljen er kanskje den sterkeste faktoren – ferdigheter kan læres om viljen er tilstrekkelig.

Endring

At de typisk selgerne, manuelle prosesser og håndkraft i tradisjonell forstand i stor grad erstattes av digitale og automatiserte prosesser er hevet over enhver tvil. Endringene de neste fem årene går raskere enn de fem foregående årene. At «talent» i fremtiden vil handle om evne til å omstille seg er høyst sannsynlig. Treningstalentet, eller evne til å jobbe intensivt og mye over tid vil vedvare.

Om du er leder, eller medarbeider, kan dette overføres fra idretten?

Trene minst og bli best – det er helt magisk; – aldri gi opp;

UKESLUTT av Vibeke Olsen

Er du god nok er du ung nok!

Det er veldig få jobber der alder i seg selv kan anses som relevant.

Da er det vårt ansvar å finne ut av den egentlige grunnen til at bedrifter tror de trenger en spesiell aldersgruppe til å gjøre jobben.

Oftest bunner det i fordommer. Etter kravet om en grad av utdannelse, hva man har oppnådd etc. er på plass, er vår oppgave er å finne mennesket bak CV n og ikke alder i seg selv … Mange er like ‘sulten’ når de er godt voksne, fordi når barna klarer seg selv vil man virkelig kunne fokusere på «karrieren».

Ipsos MMI har gjort undersøkelsen på oppdrag for Senter for seniorpolitikk der 600 daglige ledere i privat næringsliv og 150 i offentlige etater har svart: 64 prosent av lederne som har ansatt noen i 2014 sier at ingen av de nyansatte er over 50 år. Bare åtte prosent sier at minst halvparten av dem de har ansatt har vært over 50 år.

«Det er ingen sammenheng mellom arbeidsprestasjoner og alder, så det er ingen grunn til å sette aldersgrupper opp mot hverandre. Vi vet av tidligere forskning at eldre arbeidstakere er veldig motiverte, har mye arbeidsglede, større grad av mestring og mye viktig erfaring», uttaler leder i norsk senior politikk Kari Østerud til Teknisk Ukeblad.

I Dynamic People er det flere headhuntere som er 45+. Tempoet, innstillingen og evnen til å ha flere baller i luften og arbeidsgleden er imponerende!

Yngre bringer med seg ny kompetanse, entusiasme og pågangsmot. En god miks mellom disse to gruppene er en optimalisering av bedriftens ressurser.

GOD HELG!

UKESLUTT av Sissel Gladsø

Motivasjon – hvem sitt ansvar?

Er det andres ansvar å motivere meg til å gjøre en god jobb – er det kollegaer og leder som er ansvarlig for at jeg trives og leverer?

Eller har jeg et snev av ansvar selv? Av erfaring vet jeg at jo mer jeg trives med arbeidsoppgavene og menneskene rundt meg, jo enklere er det å prestere. Jeg vet også at jeg kan prestere selv om jeg ikke brenner for oppgavene, men da er det kortvarig – og jeg søker nye utfordringer.

I og med at alle er forskjellige, motiveres vi av ulike faktorer – det må derfor, som et minimum, være mitt ansvar å vite hva som motiverer meg. Hvordan skal jeg ellers kunne forvente at andre vet hvordan de skal motivere meg?
Erkjennelsen om at andre kun kan motivere meg via ytre faktorer tydeliggjorde viktigheten av å finne min indre motivasjon. Dette førte i sin tid til at jeg skiftet bransje, og fant en jobb jeg brenner for. Jeg mener det er den indre motivasjonen som er avgjørende, både for trivsel og prestasjon – og det er bare jeg som finne min indre motivasjon.

En leder – og kollegaer, kan gjøre mye for å tilrettelegge ytre motivasjonsfaktorer, men om den indre «driven» mangler vil det være vanskelig å erstatte den med de ytre faktorene.

Jeg mener likevel at vi alle har et ansvar for å skape et godt miljø, med mye latter og muligheter for utfordringer, et miljø hvor vi heier på hverandre, hilser god morgen og møter dine kollegaer med et smil.

I kveld er vi klare for sommerfest i Dynamic People – med mye latter, god stemning – og alle ytre motivasjonsfaktorer er i alle fall på plass 🙂

UKESLUTT av Vegard Thorstensen

«To be prepared is half the victory.» – Miguel de Cervantes

Gode forberedelser er utrolig viktig i alt arbeid. Uansett som du skal holde en viktig presentasjon, ha eksamen, eller om du skal på jobbintervju.

Vi er godt forberedt hver gang vi skal ha et jobbintervju og vi merker fort om kandidaten vi intervjuer har forberedt seg eller ikke. Det er mange gode råd for hvordan man skal forberede seg til et jobbintervju. Jeg tror det handler mye om å være godt forberedt og at du tør å drømme, tør og ta en sjanse. Vis meg hvor lyst du har på jobben, ikke bare si det.

Når jeg er inne på gode forberedelse så må jeg også nevne min samboer som nettopp har hatt sin siste eksamen og har forberedt seg de siste 2 månedene. Hun har sittet fra hun kom hjem fra jobb til langt på kveld, inne på et rom og lest, skrevet notater og pugget. Hun har ofret mange timer på å være godt forberedt. Har man lyst på suksess, så må man ofre noe. Eller som Lionel Messi sa det: ”You have to fight to reach your dream. You have to sacrifice and work hard for it.”

Gratulerer med vel overstått eksamen Pumba!

UKESLUTT av Morten Sunde

Å være engasjert er viktig for alle parter i en setting av mennesker i både små og store sammenheng. Vi i Dynamic People har engasjement som en av våre verdier. Og det bruker vi helt ubevist både internt oss imellom, eksternt med kunder og kandidater. Og det som er så fantastisk, er at det blir så vellykkede møter med mange ideer og tanker rundt tema og ikke tema. Og møte slutter ofte med en giv og glede til å fortsette det planlagte arbeide.

Dette opplever vi stadig i kundemøter. Dere er så interesserte i oss, får vi ofte høre. Og hvorfor er vi det.
Jo, for det første blir det et givende møte og for det andre blir vi den beste ambassadøren til å formidle budskapet og hente inn de beste kandidatene
Denne uken ble avsluttet med et førstegangsmøte hvor rekruttering som vanlig var på agendaen.

Møte startet med kunde som var litt reservert men lyttende og kanskje litt skeptisk. Hadde ikke helt tro på oss headhuntere. Men når jeg i min åpne og interesserte fremoverlente holdning spurte om bedriften, tidligere erfaring med å bruke rekruttering, miljø på arbeidsplassen, profil på medarbeidere, interesser hos de ansatte, alder, erfaring osv. ble kunden både talefør og selv veldig engasjert.

Ja, da ble både organisasjonskart og tanker fremover tegnet og forklart på tavlen. Det ble som vi nesten var i «samme båt» Møte ble avsluttet med en god fremdrift plan og to fornøyde deltagere med muligheter for et godt samarbeid.

God helg til dere alle!

UKESLUTT av Karoline Bøyesen

For en fantastisk uke!

For noen fantastisk spennende, intense og læringsrike dager.
Ikke visste jeg at hodejegerbransjen kunne være så meningsfull, energisk, innholdsrik og underholdende på en gang.

Denne uken har bekreftet antagelsen om at hardt arbeid gir resultater, og at kolleger som heier en frem er essensielt for både trivsel og suksess.
Oppdrag på løpende bånd, samtaler med spennende kandidater samt kunder og faglig påfyll fra alle kanter gjør denne reisen fabelaktig!
Felles ambisjoner, felles kultur og felles mål med premiering relatert til cruise til Bahamas.
Vi er i gang, vi er godt i gang, og på toppen skal vi.

Snakkes i Bahamas.

“There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.”