Slik skriver du en god CV

CV – Curriculum Vitae

Skal gi en oversiktlig og lettfattelig informasjon om utdanning og tidligere erfaring. Målet er at arbeidsgiver raskt skal kunne danne seg et bilde av bakgrunnen din.

Nedenfor følger en liste over hva som skal og bør være med i en CV.