Rekruttering Ledere

Vi hjelper deg å rekruttere dyktige ledere og fagspesialister

Slik gjennomføres rekrutteringsprosessen

Dynamic People er opptatt av å sette mennesket i fokus under rekrutteringsprosessen ved å se hele mennesket og ikke bare cv og rammebetingelser. En god bedriftskultur er nøkkelen til suksess, og mennesket som skal ansettes må derfor først og fremst passe inn i bedriftskulturen. Trivsel skaper rom for personlig vekst, kreativitet, engasjement, lojalitet, ytelse og handlekraft – alle nøkkelfaktorer som i sum fører til større fremgang og vekst for bedriftene. Under har vi beskrevet stegene i vår rekrutteringsprosess

Rekruttering av ledere og fagspesialister

Ved rekruttering av ledere og fagspesialister benytter vi som oftest en kombinasjon av stillingsutlysning og search/headhunting, dette er en omfattende og grundig prosess ,som går ut på systematisk og målrettet jakt for finne de rette kandidatene til en stilling. Vi i Dynamic People konkurranseutsetter alltid aktive søkere med search og headhuntede kandidater. Dette for å sikre at våre oppdragsgivere får det best kvalifiserte kandidattilfanget.

Våre headhuntere går vi aktivt ut i markedet og kontakter egnede kandidater direkte, i noen tilfeller også uten at stillingen er utlyst. (Les mer om Headhunting og Executive search her)

Stillingsbeskrivelse / Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjonen er det viktigste verktøyet for å sikre en optimal prosess. Dette vårt arbeidsdokument som følger oss gjennom hele rekrutteringprosessen. Dette er et arbeidsdokument som skal sikre vår oppdragsforståelse. Her guider vi deg igjennom, stiller spørsmål og utfordrer deg. Oppdragsgiver deltar fullt ut i utarbeidelsen av denne.

Stillingsutlysning / Stillingsannonsering

For å oppnå en mest mulig effektiv rekrutteringsprosess kombineres ofte aktive markedssøk med annonsert rekruttering. Ved annonserte oppdrag står vi for utforming av annonsetekst basert på den aktuelle stillingens kravspesifikasjon. Utarbeidelse av annonsens layout og valg av medier for å sikre et riktig dekningsområde for den aktuelle stillingen. Vi bistår også med utsendelse av annonser til aktuelle medier i henhold til søknadsfrister og publisering i digitale og sosiale medier

Valg av mediekanaler

Dynamic People har inngått strategiske avtaler med de medier som erfaringsmessig gir den best kvalifiserte responsen på stilling ledig annonser. Alle stillinger publiseres i sosiale medier som Facebook, Linkedin og Instagram.

Kandidatbehandling og search

Vi benytter oss av det til enhver tid mest oversiktlige og gjennomprøvde kandidatsøkesystemet på markedet. Dette sikrer optimal tilgang på rett kompetanse med bakgrunn i kravspesifikasjonen. Alle kandidater vil få løpende tilbakemelding om sin søkerstatus og hvor de er i prosessen.

Intervjufasene

Interessante kandidater inviteres til innledende, uforpliktende samtaler. De kandiater som går videre vil deretter møte til mer dypere og mer forpliktende samtaler. Kandidater som tilfredstiller kravspesifikasjonen vil før presentasjon for oppdragsgiver ha vært gjennom to til tre intervjuer og gjennomgang av personlighetstest/testverktøy og case.

Veritas – sertifiserte testverktøy

Vi benytter Cut-e og Profiles International sine testsystemer. Testene er av verdens mest brukte, og er tilgjengelig på over 25 språk. Testene er Veritas – sertifisert og gir et meget godt bilde av kandidatens profil. (Les mer om Assesment her)

Kandidatpresentasjon

Vi i Dynamic People vil alltid tilstrebe å presentere tre til fire kvalifiserte finalister for oppdragsgiver. Disse skal være i tråd med den stillings- og kravspesifikasjon som er gjort tidligere. Det er viktig at både kandidat og oppdragsgiver er godt forberedt i forhold til et slikt møte. Her sørger vi for sikre og profesjonelle rammer i forhold til gjennomføring. En hodejeger fra Dynamic People er bestandig med i finaleintervjuene.

Innhenting av referanser

Vi gjennomfører alltid en kvalitativ referansesjekk, og om nødvendig i et personlig møte med referansepersoner. Vi benytter verktøy og metodikk som sikrer riktig informasjon. Våre referanseintervjuer er omfattende og oppdragsgiver mottar en skriftlig rapport fra hvert enkelt referanseintervju. Dette er strukturerte referanseintervjuer på 30-50 min (noen ganger også lengre). Svært mange feilansettelser skyldes dårlig gjennomførte referansesamtaler, eller at slike samtaler ikke har funnet sted i det heletatt. Vi i Dynamic People kan også utføre referanser som del av en prosess dersom du trenger bistand til dette. (Les mer om Second Opinion her)

Ansettelse

Vi følger opp kandidater etter ansettelsen. Dette innebærer at det etableres en regelmessig kontakt med kandidaten og dens overordnede. På den måten vil partene føle en plikt og et ansvar for å gjøre det maksimale ut av ansettelsen. Vi følger opp både kandidat og oppdragsgiver etter 1-3 og 5 mnd.

Oppfølging

Vi følger opp både kandidat og oppdragsgiver etter 1-3 og 5 mnd.

Vår filosofi

Dynamic People er organisert ut i fra en filosofi og en tanke om at en bedrift bare er så god som sine menneskelige ressurser. Vi har tro på å rendyrke en positiv bedriftskultur der folk i fokus, raushet og samarbeid er nøkkelord for resultatoppnåelse og suksess, både for oss og våre samarbeidspartnere.

Slik jobber vi

Dynamic People vil med dette sette folk i fokus også under ansettelsesprosesser ved å se hele mennesket og ikke bare cv og rammebetingelser. En god bedriftskultur er nøkkelen til suksess, og mennesket som skal ansettes må derfor først og fremst passe inn i bedriftskulturen. Trivsel skaper rom for personlig vekst, kreativitet, engasjement, lojalitet, ytelse og handlekraft – alle nøkkelfaktorer som i sum fører til større fremgang og vekst for bedriftene.

Rekruttering

For å oppnå en mest mulig effektiv rekrutteringsprosess kombineres ofte aktive markedssøk med annonsert rekruttering. Ved annonserte oppdrag står vi for utforming av annonsetekst basert på den aktuelle stillingens kravspesifikasjon. Utarbeidelse av annonsens layout og valg av medier for å sikre et riktig dekningsområde for den aktuelle stillingen. Vi bistår også med utsendelse av annonser til aktuelle medier i henhold til søknadsfrister.