Rekruttering

Slik gjennomføres rekruttering

Rekruttering, slik vi i Dynamic People ser det, handler om å sette mennesket i fokus under rekrutteringsprosessen ved å se hele mennesket og ikke bare cv og rammebetingelser. En god bedriftskultur er nøkkelen til suksess, og mennesket som skal rekrutteres må derfor først og fremst passe inn i bedriftskulturen. Trivsel skaper rom for personlig vekst, kreativitet, engasjement, lojalitet, ytelse og handlekraft – alle nøkkelfaktorer som i sum fører til større fremgang og vekst for bedriftene. Under har vi beskrevet stegene i vår rekrutteringsprosess

Stillingsbeskrivelse / Kravspesifikasjon

        • Kravspesifikasjonen er det viktigste verktøyet for å sikre en optimal prosess. Oppdragsgiver deltar fullt ut i utarbeidelsen av denne.

Kandidatbehandling og search

        • Vi benytter oss av det til enhver tid mest oversiktlige og gjennomprøvde kandidatsøkesystemet på markedet. Dette sikrer optimal tilgang på rett kompetanse med bakgrunn i kravspesifikasjonen. Alle kandidater vil få løpende tilbakemelding om sin søkerstatus og hvor de er i prosessen.

Intervjufasene

        • Interessante kandidater inviteres til innledende, uforpliktende samtaler. De kandiater som går videre vil deretter møte til mer dypere og mer forpliktende samtaler. Kandidater som tilfredstiller kravspesifikasjonen vil før presentasjon for oppdragsgiver ha vært gjennom to til tre intervjuer og gjennomgang av personlighetstest/testverktøy.

Veritas – sertifiserte testverktøy

        • Vi benytter Cut-e og Profiles International sine testsystemer. Testene er av verdens mest brukte, og er tilgjengelig på over 25 språk. Testene er Veritas – sertifisert og gir et meget godt bilde av kandidatens profil.

Kandidatpresentasjon

        • Vi i Dynamic People vil alltid tilstrebe å presentere to til tre kvalifiserte kandidater for oppdragsgiver. Disse skal være i tråd med den stillings- og kravspesifikasjon som er gjort tidligere. Det er viktig at både kandidat og oppdragsgiver er godt forberedt i forhold til et slikt møte. Her sørger vi for sikre og profesjonelle rammer i forhold til gjennomføring.En hodejeger fra Dynamic People er bestandig med i finaleintervjuene.

Innhenting av referanser

        • Vi gjennomfører alltid en kvalitativ referansesjekk, om nødvendig i et personlig møte med referansepersoner. Vi benytter verktøy og metodikk som sikrer riktig informasjon. Svært mange feilansettelser skyldes dårlig gjennomførte referansesamtaler, eller at slike samtaler ikke har funnet sted.

Ansettelse

        • Vi følger opp kandidater etter ansettelsen. Dette innebærer at det etableres en regelmessig kontakt med kandidaten og dens overordnede. På den måten vil partene føle en plikt og et ansvar for å gjøre det maksimale ut av ansettelsen. Vi følger opp både kandidat og oppdragsgiver etter 1-3 og 5 mnd.

Oppfølging

        • Vi følger opp både kandidat og oppdragsgiver etter 1-3 og 5 mnd.

Under hele prosessen ønsker vi at de involverte parter opplever seriøsitet og positivitet.

Valg av mediekanaler

        • Dynamic People har inngått strategiske avtaler med de medier som erfaringsmessig gir den best kvalifiserte responsen på stilling ledig annonser. Alle stillinger publiseres i sosiale medier som Facebook, Linkedin og Instagram.

Vår filosofi

Dynamic People er organisert ut i fra en filosofi og en tanke om at en bedrift bare er så god som sine menneskelige ressurser. Vi har tro på å rendyrke en positiv bedriftskultur der folk i fokus, raushet og samarbeid er nøkkelord for resultatoppnåelse og suksess, både for oss og våre samarbeidspartnere.

Slik jobber vi

Dynamic People vil med dette sette folk i fokus også under ansettelsesprosesser ved å se hele mennesket og ikke bare cv og rammebetingelser. En god bedriftskultur er nøkkelen til suksess, og mennesket som skal ansettes må derfor først og fremst passe inn i bedriftskulturen. Trivsel skaper rom for personlig vekst, kreativitet, engasjement, lojalitet, ytelse og handlekraft – alle nøkkelfaktorer som i sum fører til større fremgang og vekst for bedriftene.

Rekruttering

For å oppnå en mest mulig effektiv rekrutteringsprosess kombineres ofte aktive markedssøk med annonsert rekruttering. Ved annonserte oppdrag står vi for utforming av annonsetekst basert på den aktuelle stillingens kravspesifikasjon. Utarbeidelse av annonsens layout og valg av medier for å sikre et riktig dekningsområde for den aktuelle stillingen. Vi bistår også med utsendelse av annonser til aktuelle medier i henhold til søknadsfrister.