Motivasjon for «Å passe inn – og bringe inn»- Ukeslutt av Tomas Kersten

Det ligger naturlig for de fleste av oss at vi ønsker å passe inn, vi ønsker en tilhørighet. Vi gremmes over tanken på det motsatte, eksempelvis om vi opplever skolemiljøer der elvene står i ring i skolegården og kun slipper til de mest «populære». Inkludering og involvering er sentralt for å skape et motiverende miljø.  Det er basale menneskelige behov. 

Om du som leder tenker at motivasjon er de ansattes ansvar har du kanskje rett. Det er til syvende og sist hver enkelt som har hovedansvaret for seg selv. Attraktive ressurser tar ansvar for seg selv og det er jo disse du vil ha, de selvgående ansvarsfulle medarbeiderne som produserer og leverer resultater (nesten helt på egenhånd, uten for mye styring, eller ledelse?). Bieffekten kan være at de tar ansvar for seg selv ved å flykte fra miljøet du er med på å skape, enten som kollega, eller leder. Folk vil være en del av noe større, en del av et lag som sammen utvikler. 

Om du som leder tenker at det ikke er en lederoppgave å motivere er du kanskje mer en administrator enn en leder, et fint valg å ta, men ta valget og hold deg unna ledelse av mennesker (kanskje kan du lede prosjekt, fag, produkt, men ikke mennesker). Ta ansvar for påvirkningen du faktisk har. Når vi rekrutterer og ansetter folk er det jo fordi kandidatene i utgangspunktet er motivert, de tar ansvar, tar selvstendige valg og ønsker å bidra – de er motivert. 

Hva er det som gjør at selskapet, kulturen, miljøet, du og kollegaene dine tiltrekker seg kandidater, hva gjør at kandidatene motiveres og tiltrekkes til deg og ditt miljø? Hva gjør at de skaper tilknytning de ikke vil løsrive seg fra, men vil utvikle seg i? 

Les også: Onboardingen- nøkkelen til en dedikert og lojal medarbeider

Å Passe inn – følelsen av å høre til 

Motivasjonen for å vurdere nye jobbmuligheter og velge et nytt selskap å jobbe for, er et resultat av tiltrekning og tilknytning, faglig og sosialt. Å passe inn kan handle om sosiale eller faglige relasjonelle bånd, følelsen av å høre til. Inkludering og autonomi – involvering, bli sett og lyttet til. Gi ideer oppmerksomhet og oppfølging, spørre om mer informasjon – vise oppriktig og positiv nysgjerrighet for å få frem det beste i folk. Å bygge et lag der en ikke bare føler seg involvert, men opplever i praksis at en har betydning fordrer at alle på laget (spesielt lagleder) bruker ideene, tester og forbedrer. Ti hoder tenker bedre enn ett. Involvering gir en rakettstart på implementering av endring.   

Les også: Hvordan påvirkes vi av vårt eget engasjement?

Å bringe inn – følelse av betydning og mestring

Ekte motivasjon kommer innenfra. Ønsker man å spille på den indre drivkraften kommer involvering, mestring, utfordring og tilhørighet høyt oppe som motivasjonsfaktorer for de fleste av oss. Ønsker man seg selvdrevne og ansvarsfulle medarbeidere kan det være fornuftig å bygge samspillet oppunder disse motivasjonsfaktorene. Skal en jobbe med en inkluderende og involverende mestringsorientert prestasjonskultur som utvikler seg og et lag en har sterk tilhørighet til, så begynn med nettopp det. Kultur for involvering skaper motiverte medarbeidere. 

Folk ønsker å ha en betydning med bidraget sitt, vi vil få det til, mestre oppgavene, og utfordre oss med ansvar vi må lære å ta. I balansen mellom mestring og utfordring vil vi komme inn i en motiverende og utviklende «flytsone». Folk slutter ikke i et slikt miljø – folk utvikler seg til det beste for selskapet du leder, eller jobber i. 

Det er ditt ansvar som leder og det hjelper veldig om du involverer kollegaene dine i det også. 

-Tomas Kersten, Partner og Head of research i Dynamic People

Ring oss i dag på tlf 23 89 72 26 eller benytt vårt kontaktskjema om du trenger hjelp til å rekruttere. Chatten nederst til høyre kan du også benytte mandag til fredag om du har spørsmål. Ønsker du å registrere deg hos oss som kandidat kan du legge inn din CV her Se også; Våre ledige stillinger

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 14 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge.

MOTTA VÅRT NYHETSBREV
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Vi har flere tusen besøkende på våre nettsider hver eneste uke og publiserer saker relatert til rekruttering. Håper sakene er av interesse og legg gjerne igjen mailen for påminnelse av våre oppdateringer.
We hate spam. Your email address will not be sold or shared with anyone else.