LEDERUTVIKLING

Ledergruppeutvikling- Lederutviklingsprogram – Individuell ledelsesutvikling – Outplacement

Ledergruppeutvikling

Mange ledere opplever ledermøtene ineffektive. De har ulike delmål og ulikt behov for ressurser etc. Vi tar alltid utgangspunkt i deres virksomhets situasjon og behov. Vi har fokus på at arbeidet med gruppen skal ha merverdi for organisasjonen, for gruppen og den enkelte deltaker.

Lederutvikling

Vi skreddersyr lederutviklingsprogram i tråd med de utfordringer og behov deres virksomhet har. Programmene er bygget på en praktisk og erfaringslærende tilnærming, basert på anerkjente teorier innenfor ledelse. Innsikt i egen lederprofil, utvikling av ferdigheter, «On the job training» er eksempler på sentrale metoder vi benytter.

Individuell ledelsesutvikling

Våre erfarne konsulenter bistår våre kunder med individuell coaching og rådgivning. Utgangspunktet er alltid deres virksomhets behov. Vår oppgave er å støtte og utfordre. Vi benytter ulike verktøy når dette er formålstjenlig, det kan være JTI (Jungiansk Type Indeks, teamkompasset, personlighetsprofiler, medarbeiderundersøkelser mm.)

Outplacement

Det skjer stadig endringer i markedet, som tidvis krever omstruktureringer og derved outplacement og karriereendringer for flere medarbeidere. Vi bidrar med viktige støtte og hjelp til de berørte i slike prosesser, noe som ofte bidrar til å gjøre endringsprosessen vellykket.

1)Deres virksomhet får fokusere på den nye forretningsstrategien og de gjenværende i deres virksomhet

2) Sikrer omdømme

3) Vi hjelper de som må forlate virksomheten med støtte og hjelp til å orientere seg på nytt i arbeidsmarkedet

4) Sikrer en så rask vei tilbake i nytt arbeidsforhold.