For kandidater

Vi benytter en rask og enkel registrering hvor du kan laste opp din CV, bilde og andre vedlegg.

Dette vil gjøre din informasjon søkbar i vårt interne kandidathåndteringssystem. Vårt internsystem benyttes aktivt av våre researchere og hodejegere daglig. Det betyr at vi vil kunne ta kontakt med deg dersom vi har oppdrag som kan passe din profil.

Vi behandler alle våre kandidater konfidensielt, og vil ikke videreformidle CV’ er uten ditt samtykke.

Karriereveiledning

Karriereveiledning for deg som ønsker å utvikle deg videre.

Det kan være nyttig å få hjelp av en karriererådgiver dersom du ønsker å utvikle deg videre i din karriere.

Kanskje står du ovenfor en nedbemanning? Du har kanskje nådd «taket» der du er eller ønsker deg rett og slett videre i karrieren ?

Mulighetene er mange og våre erfarne rådgivere vil hjelpe deg i å se dine egne styrker og utfordre deg til å forsterke disse.  Ikke bare kartlegger vi dine kompetanser og styrker men også hvilke type bedriftsmiljø og kultur du ønsker deg inn i.

Vårt mål er at du skal få ut ditt potensial!

+47 23 89 72 26

Ta kontakt for pris for 4 trinns karriereveiledning inkl test som beskrevet, eller kontakt oss for et skreddersydd program for deg eller din bedrift.

4 trinns karriereveiledning med personlighets – og evnetest

1 – PERSONLIGHETSTEST

  • Testen utføres online og tar ca 1,5-2 timer

2 – GJENNOMGANG AV TEST OG KARTLEGGING AV DINE MÅL

  • Gjennomgang av testene
  • Kartlegging av karrieremål
  • Din bakgrunn og hvem du er «bak CV’en»
  • Dine kompetanseområder
  • Nåværende arbeidssituasjon
  • Styrker og utviklingsområder
  • Bevisstgjøring av personlige verdier

3 – CV OG PERSONPROFIL

  • Skrive en god og konkret CV
  • Forberedelse til jobbintervju

4 – HANDLINGSPLAN

  • Hvilke stillinger, bransjer og miljø som kan passe deg
  • Slik kommer du i posisjon for intervju
  • Råd og tips for å få jobben du vil ha

Vår prosess

Stillingsbeskrivelse / Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjonen er det viktigste verktøyet for å sikre en optimal prosess. Oppdragsgiver deltar fullt ut i utarbeidelsen av denne.

Kandidatbehandling og search

Vi benytter oss av det til enhver tid mest oversiktlige og gjennomprøvde kandidatsøkesystemet på markedet. Dette sikrer optimal tilgang på rett kompetanse med bakgrunn i kravspesifikasjonen. Alle kandidater vil få løpende tilbakemelding om sin søkerstatus og hvor de er i prosessen.

Intervjufasene

Interessante kandidater inviteres til innledende, uforpliktende samtaler. De kandiater som går videre vil deretter møte til mer dypere og mer forpliktende samtaler. Kandidater som tilfredstiller kravspesifikasjonen vil før presentasjon for oppdragsgiver ha vært gjennom to til tre intervjuer og gjennomgang av personlighetstest/testverktøy.

Testverktøy

Vi benytter Cut-e og Profiles International testsystemer. Testene er av verdens mest brukte og er tilgjengelig på over 25 språk. Testene er Veritas sertifisert og gir et meget godt bilde av kandidatens profil.

Kandidatpresentasjon

Vi i Dynamic People vil alltid tilstrebe å presentere to til tre kvalifiserte kandidater for oppdragsgiver. Disse skal være i tråd med den stillings- og kravspesifikasjon som er gjort tidligere. Det er viktig at både kandidat og oppdragsgiver er godt forberedt i forhold til et slikt møte. Her sørger vi for sikre og profesjonelle rammer i forhold til gjennomføring. En representant fra Dynamic People er bestandig med i finaleintervjuene.

Innhenting av referanser

Vi gjennomfører alltid en kvalitativ referansesjekk, om nødvendig i et personlig møte med referansepersoner. Vi benytter verktøy og metodikk som sikrer riktig informasjon. Svært mange feilansettelser skyldes dårlig gjennomførte referansesamtaler, eller at slike samtaler ikke har funnet sted.

Ansettelse

Vi følger opp kandidater etter ansettelsen. Dette innebærer at det etableres en regelmessig kontakt med kandidaten og dens overordnede. På den måten vil partene føle en plikt og et ansvar for å gjøre det maksimale ut av ansettelsen. Vi følger opp både kandidat og oppdragsgiver etter 1- 3 og 5 mnd.

Oppfølging

Vi følger opp både kandidat og oppdragsgiver etter 1- 3 og 5 mnd.
Under hele prosessen ønsker vi at de involverte parter opplever seriøsitet og positivitet.

Ikke utlyste stillinger

Det er mange stillinger som av forskjellige årsaker ikke blir utlyst. Vi i Dynamic People tar i disse tilfellene direkte kontakt med aktuelle kandidater som har den profil, bakgrunn og erfaring som vår oppdragsgiver er på utkikk etter. Det er derfor viktig at du holder din profil oppdatert i vårt system og synlig for våre researchere og hodejegere.