Intervju med kollega Janne Tufteland om karrierecoaching

Utdrag fra intervju med vår kollega Janne Tufteland om Karrierecoaching.
Publisert søndag 11. november 2012 17:23 i Coachmagasinet

Intervjuet er gjort av Marga Dijkman, styremedlem i Den norske CoachForening, DNCF og daglig leder i New Attitude.
www.dncf.no og www.newattitude.no

Navn:
Janne Kristin Tufteland Ressurshuset Norge AS

Din nisje innen coaching:
Karrierecoaching passer for den som ønsker å øke sin bevissthet om sine sterke sider, sine talent eller videreutvikle seg selv – enten som medarbeider eller som leder. Målet er at den som blir coachet skal få større selvinnsikt og selvtillit, slik at vedkommende kan definere sin optimale arbeidssituasjon og møte arbeidsmarkedet på en målrettet og effektiv måte. Dette kan være i sin nåværende jobb eller om vedkommende ønsker å skifte jobb.

Karrierecoaching, karriereveiledning eller karriererådgiving- «kjært barn, mange navn». Felles for alle er at målet er det samme. Forskjellen er på hvilken måte og med hvilken metode du kommer frem til målet. Det er viktig å være bevisst på hvilken rolle en har. Om en er en coach, veileder eller rådgiver.

Så hva er karriere? Definisjonen på karriere er å ha et yrkesaktivt liv. Å gjøre karriere er å ha rask fremgang. Det er viktig at disse to ikke forveksles. Jeg ser på karriere som din fremtid i en hvilken som helst jobb, så lenge du trives. Det viktigste er at det innfrir det du ønsker å holde på med og hvilke arbeidsoppgaver som passer til din personlighet og livssituasjon. Jeg ser at hvis det er et avvik mellom personlige egenskaper og arbeidsoppgaver, er det ikke et spørsmål om du går på en «smell», men når du går på en «smell».

Karrierecoaching handler ikke bare om ny jobb, det er like viktig å ha karrierecoaching når man er i en jobb. En sitter muligens allerede i drømmejobben uten at en vet det. Gjennom karrierecoaching blir en mer bevisst sine egne muligheter og egenskaper der hvor man allerede er.

Hva slags bakgrunn og coaching utdannelse har du?
Jeg har min arbeidserfaring fra HR (Human Resources) og har i 20 år arbeidet i offshorebransjen med operativ og strategisk HR (Personal). Har selv hatt lederansvar og erfaring fra ledergrupper. Min brennende interesse for mennesket er bakgrunnen for at jeg tok min coaching utdannelse. Jeg ønsker å utvikle og hjelpe mennesker til en mer bevisst og bedre hverdag.

Jeg er utdannet Executive Coach fra CoachTeam AS – House of Ledership og ble sertifisert i DNCF til jul 2010. Høsten 2010 sluttet jeg i min faste jobb og startet Ressurshuset Norge as.

Hvordan kom du på ideen til ditt konsept?
Karrierecoaching som konsept satt i system, startet jeg med i 2010. Ideen til konseptet er ikke nytt, jeg kan se nå at jeg har arbeidet ubevisst med dette hele livet, uten å vite at det var dette skulle jeg spesialisere meg på. Karrierecoaching, karriererådgiving og karriereveiledning har jo eksistert lenge, men med min bakgrunn innen HR og med utvikling av ledere og ansatte, så har jeg lang erfaring med disse prosessene. Det ligger bare til mitt hjerte.

Min erfaring med både å ansette, utvikle og nedbemanne organisasjonen fra et lederperspektiv, tar jeg nå denne erfaringen med meg inn i karrierekonseptet.

Hva slags problemstillinger hjelper du dine kunder med?
Mine kunder er på alle nivåer, altså alt fra yngre mennesker til eldre arbeidstakere på alle nivåer i en bedrift. Det er ikke tittelen din som er viktig, det er deg som menneske og hvilke muligheter du har.

Ansatte kan oppleve det vanskelig å miste jobben. I den første tiden vil de fleste oppleve sinne, tap og frustrasjon. Man mangler motivasjon og entusiasme til å finne en ny jobb.

Ved karrierecoaching får den overtallige hjelp til å kartlegge hvilke arbeidsoppgaver som er mest riktig for han eller henne, styrker og svakheter og hvordan en oppleves som kollega og i team. Når en har satt et mål og en plan for sin karriere og avdekket personlige egenskaper, begynner arbeidet med å søke etter den riktige jobben. Da lager vi en god cv, analyserer markedet, bygger nettverk, skriver søknad og trener presentasjon og intervju. En må alle behandles ulikt for å behandles likt, og det betyr at jeg skreddersyr programmet til den enkelte kandidat. Varighet på en coachingprosess er 3-9 måneder. I løpet av denne tiden svarer vi på ulike spørsmål, som «hva kan jeg?» (faglige styrker, erfaringer og prestasjoner), «hvem er jeg?» (personlige egenskaper og adferd) og «hva vil jeg? (visjon, preferanser og verdier). I noen tilfeller følger jeg også opp etter at kandidaten har fått ny jobb.

Når profesjonelle coacher/rådgivere hjelper den overtallige med å finne ny og riktig jobb i løpet av kort tid, frigir det også ledelsen tid til å fokusere på videre drift, resultater, og å være tilstede for dem som blir igjen i bedriften.

Hva er de viktigste suksesskriteriene for at dine kunder skal lykkes med sine mål?
Det viktigste er at kunden er motivert selv. Dette er noe jeg alltid tester helt i begynnelsen av et samarbeid; hvor langt kandidaten er kommet i sin «sorgprosess» etter å ha mistet jobben. En kandidat som har ønsket å slutte i jobben over lang tid før han eller hun mistet jobben, er mye mer motivert til å finne en ny jobb enn en som aldri hadde tenkt på å slutte.

Kommer oppsigelsen som et sjokk for den ansatte, innebærer det mye coaching før kandidaten er klar til å søke ny jobb. For at kandidaten skal lykkes er det også viktig å komme over frykten for å «ikke være god nok». Mange tør faktisk ikke å søke på jobber fordi de er redd for å få jobben. De frykter at de ikke er gode nok og at de ikke klarer å utføre de nye arbeidsoppgavene.

Når den indre motivasjonen er på plass, og jeg har avdekket hva som er viktig for kandidaten og ikke minst hvilket mål han eller hun skal jobbe mot, kan jeg føle meg sikker på at denne kunden vil gjøre jobben som skal til for å komme i mål. Utover det må en selvsagt ha noen rammebetingelser på plass som blant annet økonomi, reisevei, familiesituasjon, helse, tilgang til PC osv. For at kandidaten skal kunne nå målet setter vi opp plan A, B og C. Det er viktig å ha flere veier til målet hvis noe går galt. Det kan hende at kandidaten må ta en tilleggsutdannelse eller ha flere ulike jobber på veien for å nå drømmen sin. Det viktigste suksesskriteriet er indre motivasjon.

Fortell om en suksesshistorie
Jeg hadde fått i oppdrag av en bedrift å ha karrierecoaching med en ansatt. I den første samtalen møtte jeg en alvorlig mann i mørk dress med hvit skjorte og slips. Da jeg spurte ham hvilke jobber han kunne tenke seg, svarte han en direktørstilling med mye makt og god lønn i en stor bedrift. Jeg måtte fortelle ham at jeg ikke kunne garantere ham noen slik jobb i denne prosessen, men at vi skulle jobbe sammen og kartlegge og bevisstgjøre hans ubevisste tanker og ønsker.

Gjennom prosessen kom vi frem til at det viktigste for ham ikke var makt, posisjon og lønn. Posisjonen var noe han trodde han måtte ha. Han hadde aldri spurt de rundt seg om de faktisk forventet at han skulle ha en direktørstilling, men han trodde selv i sitt eget hode at det var forventet av ham.

De viktigste kriteriene for en ny jobb var at han: mestret jobben, ble involvert, at han ble sett av andre, at han ble respektert og at han fikk anerkjennelse og tillit for det han gjorde. I tillegg var det også viktig at det var et godt fagmiljø og høy kompetanse. Posisjon og størrelse på bedriften var ikke lenger viktig. Det viktigste var at han trivdes og at det var balanse mellom hans personlighet, familiesituasjon og arbeidsoppgaver.

For denne kunden varte prosessen i 6 måneder og siste gangen vi møttes, ble jeg møtt av en avslappet og blid mann i balanse. Han gikk kledd i bukse og skjorte uten slips. Han smilte bredt fra øre til øre, fortalte at han hadde fått seg jobb og at han aldri hadde hatt det bedre. Vi gikk gjennom hvorfor han var så fornøyd og hvordan denne gode følelsen kunne vare. Han kunne da fortelle at jobben han hadde fått var i en ledergruppe i en liten bedrift med godt miljø og trivsel. Det viktigste var at han faktisk kunne krysse av på alle punktene som vi hadde kartlagt på forhånd for at han skulle trives.

Det eneste som manglet var at fagkompetansen var litt liten, noe han mente kunne bli en utfordring over tid. Vi diskuterte hvordan dette kunne løses og gjennom samtalen kunne han fortelle at bedriften skulle ekspandere og han hadde fått ansvaret for å rekruttere. Dermed var problemet løst, han hadde fått innflytelse på hvilken fagkompetanse som manglet og han kunne faktisk gjøre noe med det selv. Han skulle også gå gjennom kompetansen til de ansatte, også sjekke ut om det var noen som ønsket å videreutdanne seg eller gå på kurs.

Jeg spurte ham avslutningsvis hva han satt igjen med etter denne prosessen vi hadde hatt sammen og hva han satte mest pris på. Det var utvilsomt bevisstgjøringen av hvilke valg han selv hadde. Tydelige mål og avklaringer av både hans egne og andres forventninger. At det faktisk er en sammenheng mellom kropp, hode, ønsker og hva som er realistisk i forhold til forpliktelser og familie. Han hadde endret meg fra å være ytre styrt til å være indre styrt. Alt henger sammen!

MOTTA VÅRT NYHETSBREV
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Vi har flere tusen besøkende på våre nettsider hver eneste uke og publiserer saker relatert til rekruttering. Håper sakene er av interesse og legg gjerne igjen mailen for påminnelse av våre oppdateringer.
We hate spam. Your email address will not be sold or shared with anyone else.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *