Trenger du en midlertidig leder raskt på plass?

Interimleder

Vi i Dynamic People kan hjelpe deg  – raskt og effektivt. Som et av de ledende rekrutteringsselskapene i bransjen har vi bred tilgang på dyktige kandidater som av forskjellige årsaker kan tenke seg et midlertidig oppdrag for en kortere eller lengre periode.

Prosessen ifb med utvelgelse av Interimleder er i hovedsak den samme vi benytter ved ordinære rekrutteringsprosesser.

Etter at kravspesifikasjonen er utarbeidet sammen med dere kontakter vi aktuelle kandidater, gjennomfører dybdeintervjuer og kvalitetssikrer kandidatene opp mot avtalt kravspesifikasjon. Kandidater som fyller kravene presenteres i et personlig møte og foretrukket kandidat kvalitetssikres deretter mht tester og referansesamtaler.

Fordeler

Når du leier inne en interimleder betaler du kun for den tiden lederen faktisk jobber. Ferier, sykefravær etc belastes ikke oppdragsgiver.

Du har kort oppsigelse om du ikke er fornøyd eller behovet ikke er tilstede lenger.

Våre interimledere lever av gode referanser – du får derfor en topp motivert leder til enhver tid.

Feilansettelse av ledere og nøkkelpersoner kan få betydelig negative konsekvenser. Ved å ansette en interimleder reduserer man denne risikoen betydelig i det det ikke vil være ansettelses forpliktelser eller andre økonomiske forpliktelser etter avtalt interim periode. Våre interimledere er selvstendige næringsdrivende/driver eget selskap. Arbeidsforholdet faktureres på times eller mnd basis. Skulle evt interimlederen bli langvarig syk vil det være Dynamic People sitt ansvar å raskt finne en erstatter.

Hvorfor interimleder?

Restrukturering, systemimplementering, prosjekter, nye satsningsområder, etableringer:

Når organisasjonen skal gjennom ulike endringer er det ofte man trenger andre type ledere og annen kompetanse enn de som forestår den daglige driften. I slike omstillingsprosesser er det ofte nyttig med noen som kan både ta og drive gjennom de nødvendige prosessene.

Permisjoner, sykdom, lederskifter:

I enkelte situasjoner kan det oppstå et vakum ved lederskifter – for å unngå dette kan man leie inn en leder i en mellomperiode som kan drive selskapet videre i påvente av at ny leder er på plass.

Unngå at f eks langvarig sykdom og fravær av ledere og nøkkelpersoner fører til unødvendig avbrudd i videre fremdrift og vekst for selskapet. Lei inn en erfaren leder som trygt leder dere videre fremover.