Headhunter

Headhunting/ executive search

Headhunting, hodejakt eller executive search er en omfattende og grundig prosess som går ut på systematisk og målrettet jakt for finne de rette kandidatene til en stilling. Gjerne i søk etter høyt kvalifiserte ledere og fagspesialister. Som headhunter går vi aktivt og diskré ut i markedet og kontakter egnede kandidater direkte, ofte uten at stillingen er utlyst. Headhunting benyttes ofte der oppdragsgiver ønsker en navngitt kandidat hos f.eks en konkurrent, eller i tilfeller der stillingen av ulike årsaker ikke kan utlyses eksternt og der oppdragsgiver ønsker at vi skal fremlegge en longlist av egnede kandidater som ønsker å gå i prosess.
Kandidater finner vi gjennom vårt omfattende nettverk og og grundige searchmetodikk.

Headhunter-prosessen

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjonen er det viktigste verktøyet for å sikre en optimal prosess. Oppdragsgiver deltar fullt ut i utarbeidelsen av denne.

Search

Utføres gjennom en kombinasjon av mange kilder

Intervjuer

Interessante kandidater inviteres til innledende, uforpliktende samtaler. De kandiater som går videre vil deretter møte til mer dypere og mer forpliktende samtaler. Kandidater som tilfredstiller kravspesifikasjonen vil før presentasjon for oppdragsgiver ha vært gjennom to til tre intervjuer og gjennomgang av personlighetstest/testverktøy.

Presentasjon

Vi i Dynamic People vil alltid tilstrebe å presentere to til tre kvalifiserte kandidater for oppdragsgiver. Disse skal være i tråd med den stillings- og kravspesifikasjon som er gjort tidligere. Det er viktig at både kandidat og oppdragsgiver er godt forberedt i forhold til et slikt møte. Her sørger vi for sikre og profesjonelle rammer i forhold til gjennomføring. En hodejeger fra Dynamic People er bestandig med i samtalene.

Tester

Vi benytter Cut-e og Profiles International sine testsystemer. Testene er av verdens mest brukte, og er tilgjengelig på over 25 språk. Testene er Veritas – sertifisert og gir et meget godt bilde av kandidatens profil.

Referansesjekk

Vi gjennomfører alltid kvalitative 360 referansesjekker, om nødvendig i et personlig møte med referansepersoner. Vi benytter verktøy og metodikk som sikrer riktig informasjon. Svært mange feilansettelser skyldes dårlig gjennomførte referansesamtaler, eller at slike samtaler ikke har funnet sted.

Innstilling og ansettelse

Vi følger opp kandidater etter ansettelsen. Dette innebærer at det etableres en regelmessig kontakt med kandidaten og dens overordnede. På den måten vil partene føle en plikt og et ansvar for å gjøre det maksimale ut av ansettelsen. Vi følger opp både kandidat og oppdragsgiver etter 1-3 og 5 mnd.