Søke jobb nå?

Skal jeg søke på ny jobb nå?

JA, prosessene går som planlagt, noen fremskyndes. Intervjuene foregår online.

Bedre tid

Du slipper riktignok å «skulke jobben» for å treffe oss, du slipper reisen frem og tilbake, du slipper kleskoden og er du litt smånervøs før intervjusituasjon, ja så slipper du det også. Litt spenning skal man ha, likegyldighet kan jo vise at det ikke har så stor betydning hvordan det går, men situasjonen er noe mer komfortabel på hjemmekontoret der vi teamer opp for en samtale. 

Søk når andre sitter stille

Kanskje er timingen rett akkurat nå, akkurat nå når andre sitter stille. Kanskje er det nå du skal ta steget du har tenkt på en stund. Du har ro til å gjennomføre prosessen og du «treffer» folk som har tid til deg. Vi vet lite om hva som skjer fremover, mye oppleves som kaos, men selskapene som rekrutterer deg nå, de er levedyktige – de står gjennom motgangen. Når den nye hverdagen kommer, forhåpentligvis over sommeren, da står de klare til å ta deg imot, med ny giv. 

Les også: Rekruttere i Korona tider

Kanskje er det nå du skal ta steget du har tenkt på en stund. Du har ro til å gjennomføre prosessen og du «treffer» folk som har tid til deg.

Søk våre stillinger her; Vi rekrutterer til mange spennende selskaper og ulike roller!

Chat med oss

Du treffer ikke en chatbot, men en levende person i andre enden😊

-Tomas Kersten, Head of research og Partner i Dynamic People

Ring oss i dag på tlf 23 89 72 26 eller benytt vårt kontaktskjema om du trenger hjelp til å rekruttere. Chatten nederst til høyre kan du også benytte mandag til fredag om du har spørsmål. Ønsker du å registrere deg hos oss som kandidat kan du legge inn din CV her Se også; Våre ledige stillinger

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 14 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge.

Motivasjon for «Å passe inn – og bringe inn»- Ukeslutt av Tomas Kersten

Det ligger naturlig for de fleste av oss at vi ønsker å passe inn, vi ønsker en tilhørighet. Vi gremmes over tanken på det motsatte, eksempelvis om vi opplever skolemiljøer der elvene står i ring i skolegården og kun slipper til de mest «populære». Inkludering og involvering er sentralt for å skape et motiverende miljø.  Det er basale menneskelige behov. 

Om du som leder tenker at motivasjon er de ansattes ansvar har du kanskje rett. Det er til syvende og sist hver enkelt som har hovedansvaret for seg selv. Attraktive ressurser tar ansvar for seg selv og det er jo disse du vil ha, de selvgående ansvarsfulle medarbeiderne som produserer og leverer resultater (nesten helt på egenhånd, uten for mye styring, eller ledelse?). Bieffekten kan være at de tar ansvar for seg selv ved å flykte fra miljøet du er med på å skape, enten som kollega, eller leder. Folk vil være en del av noe større, en del av et lag som sammen utvikler. 

Om du som leder tenker at det ikke er en lederoppgave å motivere er du kanskje mer en administrator enn en leder, et fint valg å ta, men ta valget og hold deg unna ledelse av mennesker (kanskje kan du lede prosjekt, fag, produkt, men ikke mennesker). Ta ansvar for påvirkningen du faktisk har. Når vi rekrutterer og ansetter folk er det jo fordi kandidatene i utgangspunktet er motivert, de tar ansvar, tar selvstendige valg og ønsker å bidra – de er motivert. 

Hva er det som gjør at selskapet, kulturen, miljøet, du og kollegaene dine tiltrekker seg kandidater, hva gjør at kandidatene motiveres og tiltrekkes til deg og ditt miljø? Hva gjør at de skaper tilknytning de ikke vil løsrive seg fra, men vil utvikle seg i? 

Les også: Onboardingen- nøkkelen til en dedikert og lojal medarbeider

Å Passe inn – følelsen av å høre til 

Motivasjonen for å vurdere nye jobbmuligheter og velge et nytt selskap å jobbe for, er et resultat av tiltrekning og tilknytning, faglig og sosialt. Å passe inn kan handle om sosiale eller faglige relasjonelle bånd, følelsen av å høre til. Inkludering og autonomi – involvering, bli sett og lyttet til. Gi ideer oppmerksomhet og oppfølging, spørre om mer informasjon – vise oppriktig og positiv nysgjerrighet for å få frem det beste i folk. Å bygge et lag der en ikke bare føler seg involvert, men opplever i praksis at en har betydning fordrer at alle på laget (spesielt lagleder) bruker ideene, tester og forbedrer. Ti hoder tenker bedre enn ett. Involvering gir en rakettstart på implementering av endring.   

Les også: Hvordan påvirkes vi av vårt eget engasjement?

Å bringe inn – følelse av betydning og mestring

Ekte motivasjon kommer innenfra. Ønsker man å spille på den indre drivkraften kommer involvering, mestring, utfordring og tilhørighet høyt oppe som motivasjonsfaktorer for de fleste av oss. Ønsker man seg selvdrevne og ansvarsfulle medarbeidere kan det være fornuftig å bygge samspillet oppunder disse motivasjonsfaktorene. Skal en jobbe med en inkluderende og involverende mestringsorientert prestasjonskultur som utvikler seg og et lag en har sterk tilhørighet til, så begynn med nettopp det. Kultur for involvering skaper motiverte medarbeidere. 

Folk ønsker å ha en betydning med bidraget sitt, vi vil få det til, mestre oppgavene, og utfordre oss med ansvar vi må lære å ta. I balansen mellom mestring og utfordring vil vi komme inn i en motiverende og utviklende «flytsone». Folk slutter ikke i et slikt miljø – folk utvikler seg til det beste for selskapet du leder, eller jobber i. 

Det er ditt ansvar som leder og det hjelper veldig om du involverer kollegaene dine i det også. 

-Tomas Kersten, Partner og Head of research i Dynamic People

Ring oss i dag på tlf 23 89 72 26 eller benytt vårt kontaktskjema om du trenger hjelp til å rekruttere. Chatten nederst til høyre kan du også benytte mandag til fredag om du har spørsmål. Ønsker du å registrere deg hos oss som kandidat kan du legge inn din CV her Se også; Våre ledige stillinger

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 14 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge.

«When the shit hits det fan» -Ukeslutt av Tomas Kersten

«When the shit hits det fan» – kulturen viser de virkelige verdiene i praksis

Kulturen og hvilken identitet selskapet har, defineres av de som jobber der, hvordan de agerer og hvordan de oppleves. Kulturen i selskapet er verdiene en står for operativt i praksis. Syretesten er hvilke verdier som er gjeldene når utfordringene oppstår. Hva står vi for i konflikt, når resultatene er dårlig, med de som underpresterer, når vi må si opp folk – hva vi står for da definerer gjerne våre virkelige verdier. Meg først eller laget først? Kollegaers resultater viktigere enn mine? Hvordan bidrar jeg?

Når er verdiene i konflikt med resultatmålene? «When the shit hits the fan» – hvordan handler vi da? Det er enkelt å etterleve verdier med de beste intensjoner i medgang, men er det like naturlig når vi virkelig blir satt på prøve? Man kan ikke si at vi har en god kultur basert på gode verdier, men det er ikke implementert enda.

Gode verdier, eller de verdiene vi virkelig står for, er gode holdepunkter og fungerer som en bunnsolid los når det blåser som verst.  Verdier en ønsker å ha, eller som ligger nedstøvet i strategidokumentet fra i fjor har ingen verdi.

Du bygger kultur nå.

Mange spørsmål kan gi svar på hvordan kulturen er og hvordan selskapet oppfattes av en selv, medarbeidere, fornøyde og misfornøyde kunder, konkurrenter og samarbeidspartnere. Svarene på «her gjør vi det slik og sånn er det her» er selve kulturen. Kulturen bygges hele tiden, bevist, eller ubevist. Derfor er det så viktig å se etter verdiene i seg selv og selskapet, se på suksesskriteriene – hva skal til for måloppnåelse, har vi en arbeidskultur som fører oss til målet og er i henhold til verdiene våre? Blir vi oppfattet slik vi ønsker å fremstå?

 

Bygg kulturen rundt de indre driverne.

Ekte motivasjon kommer innenfra. Ønsker man å spille på den indre drivkraften kommer involvering, mestring, utfordring og tilhørighet høyt oppe som motivasjonsfaktorer for de fleste av oss. Ønsker man seg selvdrevne medarbeidere kan det være fornuftig å bygge kulturen oppunder disse motivasjonsfaktorene.

Skal en jobbe med en inkluderende og involverende mestringsorientert prestasjonskultur som utvikler seg og et lag en har sterk tilhørighet til, så begynn med nettopp det. Involvering resulterer ofte i «implementering», involverte medarbeidere er ansvarlige og selvstendige, de har funnet svaret og løsningen selv. Kultur for involvering skaper motiverte medarbeidere. Setter du dem til oppgaver de mestrer, med en god blanding med oppgaver de må løfte seg for å klare vil de komme inn i en motiverende og utviklende «flyt sone». Deling av kompetanse og kunnskap i et velfungerende lagspill skaper tilhørighet, ikke bare faglig, men også sosialt.

Kultur for å løfte

Kultur for å løfte hverandre og gjøre hverandre gode er prestasjonsfremmende for både en selv, laget og resultatet. Hvem vil slutte i et miljø der en stolt kan fortelle om en slik kultur?

  1. Identifiser verdiene i felleskap, Hvordan skal de fungere i praksis? Spilleregler
  2. Målene våre – bygger de oppunder verdiene?
  3. Måler vi og verdsetter vi gode kulturbyggere, hvordan kan vi gjøre det på en verdifull måte?
  4. Sett standarden for ønsker Feedback kultur som bygger oppunder ønsket kultur – Forsterk positive adferd.

– Tomas Kersten, Head of research og Headhunter i Dynamic People

Ring oss i dag på tlf 23 89 72 26 eller benytt vårt kontaktskjema om du trenger hjelp til å rekruttere . Chatten nederst til høyre kan du også benytte mandag til fredag om du har spørsmål.

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 15 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, fornøyde kunder og vi gleder oss til å gå på jobb!  Vi jobber i alle bransjer i hele Norge. 

Mistrives du på jobb?- Ukeslutt av Tomas Kersten

Ny jobb?

Tenk deg at du våkner opp inspirert og så lysten på å komme på jobb at du ikke klarer fokusere på noe annet, du sprinter ut døren kommer deg ikke raskt nok i gang. Gjennom dagen føler du deg verdsatt og verdifull, du involveres, utfordres, lærer og mestrer. Du føler deg hjemme på jobben og du gjør en forskjell, du bidrar og skaper resultater av betydning for flere enn deg selv.

Tomas Kersten Hodejeger og Partner i Dynamic People. Foto: Dynamic People

En slik hverdag jobber vi med å skape i arbeidet med å treffe et miljø og en leder som matcher deg, dine egenskaper og dine interesser bedre enn i dag. Det er mange helsegevinster å oppnå i en slik tilværelse. Mange stive nakker, hodesmerter og andre plager kan forårsakes av det motsatte, for ikke å snakke om kostnadene ved nedsatt produktivitet og høy «turn over».

Les også: Hva er det som kjennetegner din bedrifts kultur og miljø?

Utvikling, eller avvikling?

Som leder (og medarbeider) må du ha et særs bevisst forhold til om du driver en prosess med mål om utvikling, eller avvikling. Fallgruvene er mange og begge krever sin egen unike tilnærming. Er hensikten å utvikle og det resulterer i avvikling leder du ikke lenger, prosessen tar en annen uønsket retning. Feedbackkulturen er avgjørende for en åpen og konstruktiv dialog. Budskapet du gir er mindre avgjørende enn hvordan det oppfattes.

Undersøkelser viser at 75% av de arbeidsaktive er klare for å se på nye muligheter. 65% er åpen for ny jobb forårsaket av leders opptreden (Free! Love your work, love your life, Crris Barèz-Brown). Rekrutterende leders ansvar for det opplevde emloyer brand, miljø og kultur er har stor betydning for rekrutteringskraften, den sosiale og faglige tiltrekningen og tilknytningen. Kanskje er det lederen som bør ta på seg ansvaret for å være limet i teamet.

«Leadership Without Fear»

Få ledere vil karakterisere sin lederstil som fryktbasert og få medarbeidere vil uoppfordret melde at de opplever frykt på jobb, men mange kan oppleve det slik. Det er kanskje noe man ikke er så åpen om – ikke til en leder man frykter og det tar tid å identifisere hvorfor man mistrives, mister selvtillit og fokus på løsningen. For å sikre trivsel og skape indre motivasjon kreves ledelse som ikke frykter feil, men løser utfordringer, kreerer initiativ og roser prøving og feiling. Involverende ledere treffer de universelle indre driverne nettopp ved at de involverer. Produktive team ledes av folk som fokuserer på løsning og gir oppgaver de ansatte vil kunne mestre.

Hvorfor jobbe med folk som ikke vil deg vel?

Når du drømmer om ideal rollen, hva faller deg inn da – hva ser du for deg? Hvem jobber du med? Hva bruker du tid på? Hva og hvem gir deg energi – og hva gjør du for å få det til å skje?

Les også: Drømmejobben? Hvordan skal man gå frem?

Søker du det perfekte finner du det neppe – perfeksjonisme fører ofte til feilsøking og feil kan man finne ved alt og alle. Feilene vil virke demotiverende om du er perfeksjonist. Det rette kan du kanskje finne der du er om du tilpasser deg. Som oftest løser ting seg med konstruktiv dialog. Til syvende og sist er det du som velger din leder, du kan velge å se etter noe nytt, du har frihet til å gå videre.

Resultatet er et speilbilde av planlegging – og gjennomføring. Hvilken plan har du for at det skal skje?

Les også: Om å avslutte med stil

-Tomas Kersten Partner og Hodejeger i Dynamic People

People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 15 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016

Vi er så gode som det sterkeste leddet- Ukeslutt av Tomas Kersten

Drypper det på deg når laget vinner?

Du vinner mer når laget vinner enn når du vinner på egenhånd. Når laget vinner får du et lag med kollegaer som vil og kan dele med deg – om du bidrar til lagseieren. Du får folk rundt deg som kanskje er bedre enn deg på det du vil utvikle deg på, da kan det være en fordel å ha dem rett i nærheten. Har du ti vinnere på laget kan du utvikle deg så mye mer, enn om du er den ene vinneren på laget. Ville du gitt en «seier» til en kollega, en som trenger å løftes, eller som faktisk har spisskompetansen du mangler, til det beste for alle parter (men kanskje ikke deg på kort sikt)? «When the shit hits the fan» – det er da du viser hvilke verdier du faktisk står for og etterlever i praksis. 

I OL på 3 mila i 2018 la Norge en taktikk for lagets beste. De norske konkurrentene lot Krüger gå alene i brudd, de senket farten for å ikke hjelpe utlendingene opp til den norske lederen av rennet. De som spiller på lag blir løftet frem. Neste gang tenkte jeg som mange andre at det blir Martin Johnsrud Sundby som lagkameratene hjelper til gull om han er best plassert for muligheten. Det skjedde ikke, men taktikken var den samme, Holund stakk og vant 5 mila i VM 2019, mens de andre norske holdt igjen tempoet. Det drypper ikke på Sundby denne gangen heller, men han og de andre lagkameratene sørget for det viktigste, at Norge vant. «Gode relasjoner i lagene gir flere medaljer, Tore Øvrebø, toppidrettssjef, Olympiatoppen. 15.09.2017»

Når du leder

Tomas Kersten, Partner/Hodejeger Foto: Dynamic People

Når ledere skal hedre sine ansatte, rekruttere nye, premiere den beste på teamet, den ansatte som leverer best – hvem er det som hedres, får bonus, løftes og roses – hvem ansetter du – lagspilleren, eller bransjens beste (individualist)?

Kanskje har du en stjerne på laget, den beste i selskapet er i din avdeling og kanskje er det godt nok å være best i «klubbmesterskapet». Kanskje er du stjernen selv? Hvordan løfter du laget? 

Det er godt mulig at du kan fortsette å dyrke individualistene og drifte, premiere og måle individuelle resultater som vanlig, men ønsker du ekstraordinære resultater holder det neppe å dyrke et verdiløst ego. Ego er verdiløst om en ønsker å øke alles prestasjoner, kontra den ene individuelles resultat. Enkel matte. 

Verdifull lagånd – Når laget presterer bedre enn summen av enkeltindividene

Man kan bli god alene, men neppe best. En gruppe bestående av gode individualister kan gjerne levere akseptable resultater, men felleskapets resultater forblir middelmådig – utviklingen uteblir. «Han kan gjøre som han vil – han leverer resultater», er neppe farbar vei om en ønsker kontinuerlig utvikling.

Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud er lært opp av Lasse Kjus og Kjetil Andre Aamodt. De to sistnevnte av Furuseth, Jagge og Skårdal, delingskulturen går i arv – det bygger kultur for varig utvikling. Hvor hadde Aksel vært om han ikke bidro med innsats og pushet Kjetil og Aleksander på trening – ville de delt om han ikke ga? «Poenget er at alle med samme drakt spiller mot samme mål». Om en skal lære noe av den beste kan ikke vedkommende gjøre som han / hun vil. Den beste må få fortsette med å produsere resultater, men oppskriften må deles og utvikles. Kan oppskriften læres av ti, som kan lære opp ti nye har du et vinnerlag ti ganger bedre enn individualisten på bunnlinjen. Utvikles en slik selvforsterkende delingskultur vil utviklingen ingen ende ta – slik kan en miniputt som Norge skape ubegripelig gode resultater i idrett (Verdens beste i OL og enda bedre i årene mellom mesterskapene). Og slik mister individet verdi om det ikke har et lag å dele sin lagånd med. Best av alt er inspirasjonen, engasjementet og den kontinuerlige utviklingen en slik kultur gir. Hva gjør du for å fortjene slike lagspillere? 

Les mer om vår rekrutteringsprosess her 

Så sterk som det sterkeste leddet- eller ikke sterkere enn det svakeste?

Om det kan læres noe av Norsk idrett kan det være lurt å se på et av de viktigste suksesskriteriteriene. Et suksesskriterie som kan ha gjort oss best i verden, for eksempel i lagidretten fotball en gang på 90 tallet, var god organisering, tydelig rollefordeling og godt samspill. Kanskje var organisering kjernekompetansen i laget til Drillo. Laget utnyttet spisskompetansen til det maksimale – vi var så god som det sterkeste leddet. Vi var en nasjon ingen slo i hodespill, ikke fordi Mini vant alle hodedueller, men fordi Jostein Flo på to meter hadde den jobben. Om den beste selgeren får jobbe med salg og den beste på leveranse kan konsentrere seg om det får du det beste ut av begge og du slipper å tenke på at den ene ikke er god nok på det ene, eller andre. Kobles de sammen, får du et vinnende lag som utvikles fra best til enda bedre.   

«Spiller du ikke ballen til bedre plasserte medspillere mister du plassen på laget» – kanskje bør det også være slik på jobben også – om vi skal lære av de beste? 

Tomas Kersten

-Tomas Kersten, Partner/Hodejeger og Head of research i Dynamic People

Google studerte de beste teamene; https://www.inc.com/justin-bariso/google-spent-years-studying-effective-teams-this-single-quality-contributed-most-to-their-success.html

«Jeg er kanskje ikke verdens største egoist» https://www.tv2.no/sport/9672578/

«Den skarpeste kniven i skuffen» https://soundcloud.com/kathrine-aspaas/den-skarpeste-kniven-i-skuffen

«Det villeste jeg har opplevd innen individuell idrett» https://www.facebook.com/finn.jagge/posts/10155118550881850

Alpinistenes hellige lagånd; https://www.vg.no/sport/alpint/alpint/fartsalpinistenes-hellige-lagaand-vi-liker-bedre-aa-gi-enn-aa-ta/a/23923173/

Olympiatoppen; Gode relasjoner laget gir flere medaljer; http://www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/aktuelt/page8911.html

Noen må preppe bakken for deg; https://tv.kampanje.com/dnb-apen-bakke-med-kjetil-jansrud

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 13 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016

Ville du valgt Solskjær eller Mourinho – haren, eller skilpadden? Ukeslutt av Tomas Kersten

Enkelt å svare på nå, hvem du ville valgt av de to managerne. Kanskje like enkelt, med motsatt utfall, den gang Mourinho fikk jobben, eller så sent som sommeren 2018. Hva har endret seg? Har managerne utviklet seg så mye i ulike retninger, har spillerne blitt så mye bedre, er forutsetningene for å lykkes annerledes, eller har faget endret seg? Neppe noen av delene.

Tomas Kersten, Hodejeger og Partner i Dynamic People

Dette er kanskje det som opptar oss mest i rekruttering, hva skjer når man bytter jobb, hva skjer når du bytter lag og hva skal til for suksess i et nytt miljø? For Solskjærs del var det ikke tidligere meritter som manager i en stor internasjonal klubb, men personlige egenskaper, evne til å engasjere uten å være «brøleape», match med kultur og miljø som kvalifiserte han. Ville du turt å satse på kulturmatch fremfor tidligere meritter når du skal rekruttere?

Skilpadden blir ingen hare

Men kanskje er det bedre med en målrettet skilpadde, enn en ustrukturert rask hare som ingen vet hvor hopper?

– Tomas Kersten Hodejeger og Partner i Dynamic People

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR, interimledelse og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 13 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016

Mistrives du på jobb?- Ukeslutt av Tomas Kersten

Ny jobb?

Tenk deg at du våkner opp inspirert og så lysten på å komme på jobb at du ikke klarer fokusere på noe annet, du sprinter ut døren kommer deg ikke raskt nok i gang. Gjennom dagen føler du deg verdsatt og verdifull, du involveres, utfordres, lærer og mestrer. Du føler deg hjemme på jobben og du gjør en forskjell, du bidrar og skaper resultater av betydning for flere enn deg selv.

Tomas-682x1024

Partner/Hodejeger Tomas Kersten Foto: Dynamic People

En slik hverdag jobber vi med å skape i arbeidet med å treffe et miljø og en leder som matcher deg, dine egenskaper og dine interesser bedre enn i dag. Det er mange helsegevinster å oppnå i en slik tilværelse. Mange stive nakker, hodesmerter og andre plager kan forårsakes av det motsatte, for ikke å snakke om kostnadene ved nedsatt produktivitet og høy «turn over».

Les også: Hva er det som kjennetegner din bedrifts kultur og miljø?

Utvikling, eller avvikling?

Som leder (og medarbeider) må du ha et særs bevisst forhold til om du driver en prosess med mål om utvikling, eller avvikling. Fallgruvene er mange og begge krever sin egen unike tilnærming. Er hensikten å utvikle og det resulterer i avvikling leder du ikke lenger, prosessen tar en annen uønsket retning. Feedbackkulturen er avgjørende for en åpen og konstruktiv dialog. Budskapet du gir er mindre avgjørende enn hvordan det oppfattes.

Undersøkelser viser at 75% av de arbeidsaktive er klare for å se på nye muligheter. 65% er åpen for ny jobb forårsaket av leders opptreden (Free! Love your work, love your life, Crris Barèz-Brown). Rekrutterende leders ansvar for det opplevde emloyer brand, miljø og kultur er har stor betydning for rekrutteringskraften, den sosiale og faglige tiltrekningen og tilknytningen. Kanskje er det lederen som bør ta på seg ansvaret for å være limet i teamet.

«Leadership Without Fear»

Få ledere vil karakterisere sin lederstil som fryktbasert og få medarbeidere vil uoppfordret melde at de opplever frykt på jobb, men mange kan oppleve det slik. Det er kanskje noe man ikke er så åpen om – ikke til en leder man frykter og det tar tid å identifisere hvorfor man mistrives, mister selvtillit og fokus på løsningen. For å sikre trivsel og skape indre motivasjon kreves ledelse som ikke frykter feil, men løser utfordringer, kreerer initiativ og roser prøving og feiling. Involverende ledere treffer de universelle indre driverne nettopp ved at de involverer. Produktive team ledes av folk som fokuserer på løsning og gir oppgaver de ansatte vil kunne mestre.

Hvorfor jobbe med folk som ikke vil deg vel?

Når du drømmer om ideal rollen, hva faller deg inn da – hva ser du for deg? Hvem jobber du med? Hva bruker du tid på? Hva og hvem gir deg energi – og hva gjør du for å få det til å skje?

Les også: Drømmejobben? Hvordan skal man gå frem?

Søker du det perfekte finner du det neppe – perfeksjonisme fører ofte til feilsøking og feil kan man finne ved alt og alle. Feilene vil virke demotiverende om du er perfeksjonist. Det rette kan du kanskje finne der du er om du tilpasser deg. Som oftest løser ting seg med konstruktiv dialog. Til syvende og sist er det du som velger din leder, du kan velge å se etter noe nytt, du har frihet til å gå videre.

Resultatet er et speilbilde av planlegging – og gjennomføring. Hvilken plan har du for at det skal skje?

Les også: Om å avslutte med stil

-Tomas Kersten Partner og Hodejeger i Dynamic People

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 15 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016

Hvem vinner?

Hvem vinner?

– Neste gang kan det bli deg Martin – om du er best for laget, er laget best for deg.

Neste gang du som leder setter mål – hva gjør du?

Neste gang Norge legger en taktikk for lagets beste, for eksempel for å tapetsere pallen, er det de som spiller på lag som blir løftet frem. Neste gang blir det Martin Johnsrud Sundby som lagkameratene hjelper til gull om han er best plassert for muligheten. Egoisten som ikke bidrar for felleskapet blir neppe forfordelt (han ble igjen hjemme).

Drillo – Samspill og ledelse i praksis.

Når (Salgs)ledere skal hedre sine ansatte, rekruttere nye, premiere den beste på teamet, den ansatte som leverer for lagets beste – hvem er det som hedres, får bonus, løftes og roses – hvem ansetter du – lagspilleren, eller individualisten?

Kanskje har du en stjerne på laget, den beste i selskapet er i din avdeling og kanskje er det godt nok å være best i «klubbmesterskapet». Da er det godt mulig at en kan fortsette å dyrke individualistene og drifte, premiere og måle som vanlig, men ønsker du ekstraordinære resultater holder det neppe å dyrke et verdiløst ego.

Verdifull lagånd

Man kan bli god alene, men ikke best. En gruppe bestående av gode individualister kan gjerne levere supre resultater, men felleskapets resultater blir middelmådig. «Han kan gjøre som han vil – han leverer resultater». Har du noen gang hørt om en selvlært verdensmester?

Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud er lært opp av Lasse Kjus og Kjetil Andre Aamodt, delingskulturen går i arv – det bygger kultur for varig utvikling. «Poenget er at alle med samme drakt spiller mot samme mål». Om en skal lære noe av den beste kan ikke vedkommende gjøre som han / hun vil. Den beste må få fortsette med å produsere resultater, men oppskriften må deles og utvikles. Kan oppskriften læres av ti, som kan lære opp ti nye har du et vinnerlag ti ganger bedre enn individualisten på bunnlinjen. Utvikles en slik selvforsterkende delingskultur vil utviklingen ingen ende ta – slik kan en miniputt som Norge skape ubegripelig gode resultater. Og slik mister individet verdi om det ikke har et lag å dele sin lagånd med. Best av alt er inspirasjonen, engasjementet og den kontinuerlige utviklingen en slik kultur gir. Hva gjør du for å fortjene slike lagspillere?

 

Så sterk som det sterkeste leddet?

Hodejeger og Partner Tomas Kersten Foto: Dynamic People

Om det kan læres noe av Norsk idrett kan det være lurt å se på et av de viktigste suksesskriteriteriene. Et suksesskriterie som har gjort oss best i verden, for eksempel i lagidretten fotball en gang på 90 tallet var god organisering, tydelig rollefordeling og godt samspill, det var kjernekompetansen i laget. Laget utnyttet spisskompetansen til det maksimale – vi var så god som det sterkeste leddet. Vi var en nasjon ingen slo i hodespill, ikke fordi Mini vant alle hodedueller, men fordi Jostein Flo på to meter hadde den jobben. Å spille hverandre god er gjeldene i de individuelle lagidrettene også, som i alpint, langrenn, skiskyting og hopp. Individualistene på hopplandslaget har fått et løft etter at de satt lag-gull som det viktigste målet i OL.

Tillit

Ingen kan ta lag-gull alene, ingen kan bli best alene, ingen verdensmester er selvlært. Hvem vil dele sin kunnskap og erfaring med folk som ikke deler? Det krever tillit, det krever at Martin stoler på at Simen Krüger gjør det samme tilbake ved anledninger der Martin er i bedre posisjon til å vinne. Kanskje er det god lagånd, god organisering og dyrking av en utviklende delingskultur som kan utvikle selskapene som drar Norge inn i fremtiden og gjennom den teknologiske revolusjonen. «Spiller du ikke ballen til bedre plasserte medspillere mister du plassen på laget» – kanskje bør det også være slik på jobben også – om vi skal lære av de beste?

Google studerte de beste teamene; https://www.inc.com/justin-bariso/google-spent-years-studying-effective-teams-this-single-quality-contributed-most-to-their-success.html

«Jeg er kanskje ikke verdens største egoist» https://www.tv2.no/sport/9672578/

«Den skarpeste kniven i skuffen» https://soundcloud.com/kathrine-aspaas/den-skarpeste-kniven-i-skuffen

«Det villeste jeg har opplevd innen individuell idrett» https://www.facebook.com/finn.jagge/posts/10155118550881850

Alpinistenes hellige lagånd; https://www.vg.no/sport/alpint/alpint/fartsalpinistenes-hellige-lagaand-vi-liker-bedre-aa-gi-enn-aa-ta/a/23923173/

Olympiatoppen; Gode relasjoner laget gir flere medaljer; http://www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/aktuelt/page8911.html

Noen må preppe bakken for deg; https://tv.kampanje.com/dnb-apen-bakke-med-kjetil-jansrud

-Tomas Kersten Partner og Hodejeger i Dynamic People

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 15 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016 og vi planlegger ytterligere ekspansjon i 2018.

 

«Hvorfor prestere?» ukeslutt av Tomas Kersten

Hvorfor prestere?

Med min bakgrunn fra idretten har jeg vært borti nok folk som sier de skal prestere, bli best, eller nå et mål. Det samme opplever jeg i jobben som hodejeger, dog er det et fåtall kandidater som har like klar tale som idrettsutøverne på hva de skal oppnå og hvordan. Felles for dem begge er manglende bevissthet på de sosiale miljøfaktorene som ligger til grunn for suksess.

Hodejeger og Partner Tomas Kersten. Foto: Dynamic People

Vår jobb er å finne kandidater som matcher stillingen, miljøet og hvorfor.

Vår jobb er å finne kandidater som matcher stillingen, miljøet og hvorfor. Hvorfor skal du prestere i denne jobben, med dette miljøet, med denne ledelsen, med denne arbeidskulturen og med de utfordringene stillingen skal løse, blant mange andre spesifikke faktorer?

Det er viktigere å vite hva du vil til, enn hva du vil fra

Det er viktigere å vite hva du vil til, enn hva du vil fra. Kanskje kan det være fornuftig å se litt tilbake og spørre seg selv? Hvor jobbet du da det hadde det aller best? Hva kjennetegnet det miljøet, oppgavene, «støtteapparatet», kundene, lederen og kollegaene? Hvordan oppnådde du / dere suksess der og hvordan løste dere utfordringer og forholdt dere til motgang? Hvilken betydning hadde du for resultatet og hva bidro de rundt deg med?

 

Hvorfor presterer man ett sted og ikke et annet?

I lagidretter kan en se toppresterende profiler prestere på et lag og falle gjennom et annet sted. Oppgavene er de samme, ferdighetene, erfaringen, utdanningen og kvalifikasjonene de samme – hvorfor skjer det? Og omvendt, hvorfor blomstrer middelmådigheter i et annet team?

Å bli bevisst på årsaken, for å kunne velge suksessfaktorene ved neste korsvei, kan gi meg som hodejeger svaret på hvorfor du skal prestere.

Det samme kan du se i egen yrkeskarriere. Å bli bevisst på årsaken, for å kunne velge suksessfaktorene ved neste korsvei, kan gi meg som hodejeger svaret på hvorfor du skal prestere. Enda viktigere er det at du vet det selv. Vi som rekrutterer skal rekruttere med hode, mer enn hjerte og følelser. Ofte ser vi både oppdragsgivere og kandidater velge på følelser, eller «magefølelsen». Ja den bør være på plass, men kommer magefølelsen før du har vurdert hvorfor du vil prestere?

-Tomas Kersten Partner og Hodejeger i Dynamic People

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 15 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016 og vi planlegger ytterligere ekspansjon i 2018.

 

«Løgnen som gjør at du mister drømmejobben» Ukeslutt av Tomas Kersten

6 løgner som gjør at du mister drømmejobben

6 lite hensiktsmessige løgner på jobbintervju, forøvrig er ingen andre løgner smarte

Inspirasjonskilde (men ingen kilde); http://www.msn.com/nb-no/okonomi/privatokonomi/6-løgner-som-gjør-at-du-lander-drømmejobben/ss-BBosotP?ocid=spartanntp#image=1

Foto: Dynamic People Hodejeger og Partner Tomas Kersten

Vi har alle på ett eller annet tidspunkt blitt advart mot å lyve på under et jobbintervju, gi den fulle og hele sannheten. Det er ikke greit å prøve seg, det er ikke greit å lyve. Kanskje er det urealistisk å få frem det fulle og hele beslutningsgrunnlaget, men å bevisst pynte på sannheten er lite hensiktsmessig da du, rekrutterende leder og eventuelt rekrutterer sitter i samme båt. Skal alle parter være fornøyd med valget om 3, 12 og 36 måneder er ingen tjent med at en beslutning blir feil uavhengig av årsak.

– Det er definitivt ingen løgner du bør fremstille for å få gi / få det rette beslutningsgrunnlaget, du bør absolutt ikke lyve om dine ferdigheter – det ikke er noe poeng å bli ansatt til en jobb du ikke er i stand til å utføre.

Dunning-Kruger-effekten

Stadig vekk kommer man over mennesker som gir inntrykk av å ha høy kompetanse på et gitt område, men som etter hvert viser seg å ikke være så kompetente som de selv trodde. Hvordan kan det ha seg at disse folkene ikke selv klarer å innse når de snakker om noe de ikke har peiling på? Paradoksalt nok viser det seg at grunnen til dette er at inkompetente mennesker rett og slett ikke har kompetansen til å innse det. Sitat; Andrea Rørvik

Kilde; Andrea Rørvik http://www.friskogfunksjonell.no/inkompetent-uten-a-vite-det-dunning-kruger-effekten/

Du bør gi et så helhetlig bilde av hvem du er som person og hvilke erfaringer du har med både suksess, motgang, ulike miljøer og konflikter. Du bør gi et så presist bilde av hvilke personlighetstyper du presterer best sammen med og hvilke miljøer du trives mindre i. Når det er sagt bør en ikke åpne seg for alt, å bli dypt personlig om sin private livshistorie, med en person man bare har møtt noen få ganger, er ikke nødvendig.

Her er noen fokusområder å henge åpenheten på i utvalgte situasjoner:

  1. – Nei, det stemmer ikke at jeg bare har jobbet i disse selskapene

Hvis du har jobbet et sted for en veldig kort periode, eller hvor arbeidsforholdet ble avsluttet på en dårlig måte – kanskje fordi du fikk sparken og dette ikke er oppført i CVen, bør du forklare dette. I slike tilfeller er det hensiktsmessig å forklare om situasjonen, hvorfor det ble slik, hva du lærte og hvordan du vokste på det – en person som ikke kan fortelle om motgang blir lite troverdig, viser manglende selvinnsikt, eller manglende evne til å ta utfordringer.

  1. – Jeg har opplevd mange ulike personligheter og arbeidskulturer fra tidligere arbeidsplasser

Ingen liker alle og det er garantert noen vanskelige personligheter på enhver arbeidsplass.

Du burde fortelle din fremtidige arbeidsgiver hvor fantastisk du kom overens med dine kolleger på din forrige arbeidsplass, dette bildet viser hvem du trives med. Like viktig er det å gi et bilde av hvem du samarbeider mindre effektivt med, hvordan du konstruktivt håndterer å samarbeide med disse og hvordan dere løste eventuelle konflikter, eventuelt hvorfor konfliktene låste seg og hva du ville gjort annerledes ved neste anledning.

Alt annet vil få deg til å fremstå naiv, eller bli antatt for å være en arbeidstaker med en lite reflektert personlighet som ikke står for noe. «Står du ikke for noe faller du for alt».

  1. – Mine interesser er lesing, reising og frivillighetsarbeid.

Kan du fortelle om dine interesser og lidenskaper? Poenget med spørsmålet er å se om man kan ha noe å snakke om utover arbeidsoppgavene, hvem vil kandidaten trives med om interessene er lesing, reising og frivillighetsarbeid? Kanskje det kan være en berikelse dersom interessene til de ansatte i selskapet er ØL, popcorn og Netflix?

Oppgir du å ha interesser tilpasset bildet av de ansatte i selskapet som sykler til inntekt for et veldedig formål, og du oppgir at du er interessert i sykling eller frivillighetsarbeid uten å være det, kan beslutningstager ta avgjørelser på feil grunnlag. Vedkommende kan sågar se for seg at du tar over lederrollen for arrangementet neste år, kanskje du også får ansvar for korpset.

  1. «Den forrige sjefen min var helt fantastisk»

Hva om du sier dette og sjefen blir brukt som en referanse, noen kjenner vedkommende og det kommer frem at han ikke er spesielt fantastisk og at dere har en konflikt? Den vanligste årsaken til at folk bytter jobb er at de ikke kommer godt overens med sjefen, hvorfor skal du da bytte om sjefen er fantastisk? Hvordan vil du beskrive den fantastiske sjefen du forlater? En balansert omtale om din tidligere sjef til din nye vil gjøre at den nye sjefen er trygg på at du er reflektert over svake og sterke sider, hva du kan lære, hva du ser etter hos en ny leder og at du ikke er typen som smisker. Kanskje han også vil se at du kan utfordre på en trygg og ydmyk måte (om du er slik) – noe forretningen kan vokse på?

  1. Jeg vurderer å forlate jobben min fordi dette er en mulighet som virker for bra til å la passere.

Mange kandidater er like bevisst på hva de vil til som hva de vil fra. Å presisere begge deler er viktig, helt sentralt for å lese kandidatens motivasjon og om personligheten treffer miljø, kultur og oppgaver. Den egentlige årsaken kan ha noe å gjøre med sjefen din, en kollega, lønnen, reiseveien eller de faktiske arbeidsoppgave – presiser dette slik at du ikke havner i samme situasjon igjen. Da blir det tydelig hva du vil fra og hva du vil til. Tydelighet setter de fleste pris på.

  1. – Min største svakhet som arbeidstaker er…

Her bør du ikke finne på noe og du bør ikke skjule dine svakheter. Noe annet bevitner middelmådighet – ingen mestrer alt umiddelbart. «Jo mer du forstår – jo mer forstår du at du ikke forstår».  Noen relevante svakheter har man, noe må læres – hvor er ellers triggerne dine – om det ikke er en balanse mellom mestring og utfordring vil fravær av motivasjon melde seg for de fleste.

– Alle lyver ikke når de svarer på det spørsmålet, dette er ikke noe spill om ditt fremtidige arbeidsliv, eller selskapet du skal inn i. Du nevner en ferdighet som du høyst sannsynlig må lære deg, men underbygg gjerne med hvorfor du tror du har læringsevne innenfor ferdigheten som må utvikles. Slik tar du oppgaven på alvor og gir innsikt i at du forstår dybden og kompleksiteten. Nevner du kun en negativ egenskap som ikke har noe med jobben å gjøre gir det ikke noe mer «kjøtt på beinet» for en beslutning og man vil fortsette å undre. Ingen er tjent med svada. Viser du ikke hva du vil måtte sette deg inn i og lære vil du vise at du har manglende selvinnsikt. Vis at du ikke er en av de inkompetente som ikke har kompetanse til å se din begrensning.

Tomas Kersten – Partner og Head of research Dynamic People

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 14 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016