Vis at du fortjener din plass!- ukeslutt av Therese Cleve-Stiansen

 

Hvilken plass tar du?

Som medarbeider i et selskap har du et stort ansvar. Det er en grunn til at akkurat du fikk den jobben, vis at du fortjener din plass. Vær en god bidragsyter, vis engasjement, gjør en forskjell og spre din kunnskap.

Vis at du fortjener din plass!

Ansatt

Du mottar lønn, pensjon og andre goder. Vis din takknemlighet med å yte ditt beste der du er. Du har et ansvar om å være delaktig og proaktiv.

 

Hvis du opplever at du ikke har noe å gjøre og har samvittighet til å bruke tid på aviser og sosiale medier store deler av din arbeidsdag, er du tafatt! Du er selv ansvarlig for å skape nok å gjøre.

 

Gå hjem fra jobb og vær stolt av det du har bidratt med. Bruk dagen til å skape, utvikle deg, være nysgjerrig, åpen og bruk rolige tider til å tilegne deg ny kunnskap. Kjenn på den tilfredsstillelsen du får ved å skape og være med å bidra til å gjøre en forskjell for de rundt deg og selskapet du jobber i.

Ditt ansvar

Therese Cleve-Stiansen Prestasjonsutvikler, kurs- og foredragsholder i Dynamic People

Hvilke styrker har du og hvordan ønsker du å bruke de der du er? Hvis du ikke bruker dine ferdigheter i dag er det ditt ansvar og gjøre din arbeidsgiver klar over hva du opplever at du er bra på og at dette er noe du brenner for å kunne bidra med. Kanskje det ikke er mulig å få til med det samme, men gi aldri opp!

Bruk tid utenom jobb og lær mer for å spisse den kompetansen du ønsker å benytte mer av. Kjenn på tryggheten denne kunnskapen gir deg og mestringen du får når du benytter deg av den.

Hvis du ser at du ikke får ut ditt fulle potensial der du er må du selv være kreativ og forsøke å finne løsninger som du videreformidler til din nærmeste leder.

Det er altfor mange som går i en tilstand av sløvhet og likegyldighet, for ikke å nevne at de fraskriver seg ansvaret for egen trivsel på arbeidsplassen. Er du en av de som sutrer og forventer at det er alle andre sitt ansvar at du ikke har det som du ønsker? Skjerpings!

Er du en av de som sutrer og forventer at det er alle andre sitt ansvar at du ikke har det som du ønsker? Skjerpings!

Arbeidsplassen

Du tilbringer så mange timer på din arbeidsplass, sørg for at du bidrar til positiv energi og at du sammen med dine kollegaer oppnår gode resultater. Berøm dine kollegaer og vær nysgjerrig på jobben deres. Bli inspirert og jobb med å styrke dine unike kvaliteter.

Hvis du har gjort det du kan der du er og fortsatt ikke trives, ta ytterligere tak og gjør noe med det. Det er ditt ansvar at du har det bra i ditt eget private- og profesjonelle liv. Du må være tydelig på hva du vil og handle deretter.

 

Slutt å sutre og gjør noe med det! Hvis noe ikke fungerer forsøk noe annet.

 

Hvis du er usikker på hva som kreves av deg i din stilling, finn ut av det. Vær proaktiv.

Still spørsmål og reflekter selv.

 • Hva forventes det av meg i min profesjonelle rolle?
 • Hva trenger jeg av min leder og mine omgivelser for at jeg skal yte mitt aller beste på jobb?
 • Hvordan ønsker jeg å bruke mine styrker for å oppleve mestring og levere et resultat jeg er stolt av?
 • Hva ønsker jeg å utvikle ved meg selv og hvilke tiltak kan jeg selv gjøre for å tilegne meg ny kunnskap?
 • Hvem jobber jeg med og hvilke ferdigheter sitter de på som jeg kan lære noe av?
 • Hvordan bidrar jeg til et positivt arbeidsmiljø? Hva kan jeg gjøre mer av?

Ta ansvar for at du har det bra på jobb, det vil garantert smitte over på de du jobber sammen med.

Move it into passion! God helg 🙂

-Therese Cleve-Stiansen,  Prestasjonsutvikler, kurs- og foredragsholder i Dynamic People

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 15 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016

Du er nødt for å starte med deg selv før du peker på alle andre!

Det er lett å rette fokuset på andre når noe er galt. «Det er ikke meg det er noe galt med, det er alle de andre som ikke gjør som de skal eller får beskjed om. Jeg gjør det jeg mener er riktig og som jeg alltid har gjort.»

Hvordan skal du kunne lede andre godt hvis du ikke evner å finne rom for å lede deg selv? Hvis du opplever at tiden ikke strekker til er det kanskje på tide å prioritere annerledes. Vi trenger alle påfyll, repetisjon og tid til å reflektere og jobbe med vår egen adferd for å utvikle oss til bedre mennesker og være gode ledere og forbilder for andre.

Du må lære å forstå deg selv før du kan forstå andre.

Hva er grunnlaget som styrer den du er, dine beslutninger, følelser, motivasjon, adferd og kommunikasjon? Hvordan ønsker du å fremstå for deg selv og dine omgivelser? Hvem vil du være for andre, hva vil du bidra med og hvorfor opplever du det gir deg mening?

Therese Cleve-Stiansen Prestasjonsutvikler i Dynamic People Foto: Dynamic People

Store spørsmål? Ja, det er det og det krever tid til ærlig refleksjon. Noen har det kanskje helt klart for seg uten å ha reflektert over det bevisst. Andre trenger å få veiledning til bevisstgjøring innen så store spørsmål. Mitt råd er, gjør det som skal til, bruk tid, ressurser på å bli tydelig på akkurat disse spørsmålene og du vil lettere kunne forstå deg selv og bidra til at de rundt deg gjør det samme. Du blir en god leder som evner å lede andre gjennom nysgjerrighet, ydmykhet og respekt for ulikheter.

Vær raus med deg selv og de rundt deg, ta valg og kommuniser kun det du opplever er viktig og riktig som du kan stå inne for. Ikke gå på akkord med dine verdier fordi andre forventer det av deg i den rollen du har. Bidra til å skape rom for at de menneskene du har rundt deg gjør det samme.

Du kommer langt og vil være en god leder ved å være nysgjerrig, lytte, være ekte, ærlig, tydelig og ydmyk, samt inspirere andre til det samme.

-Therese Cleve-Stiansen Prestasjonsutvikler i Dynamic People

Dynamic People tilbyr skreddersydde program for prestasjonsutvikling. Vi tilbyr både individuell- og gruppe oppfølging. Les om våre prestasjonsutviklingsprogram her

Dynamic People tilbyr skreddersydde foredrag til bedrifter for ulike anledninger. Les om foredrag her

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 15 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016 og vi planlegger ytterligere ekspansjon i 2018.

 

Hvorfor bør en bedrift engasjere en prestasjonsutvikler?

Hvor naturlig er det for ledere å innta rollen som trener, coach og rådgiver for å få sine medarbeider til å yte sitt beste i sin rolle? Er det lederen sitt ansvar eller forventes det at hver enkelt skal være så selvgående at de skal kunne trene, coache og rådgi seg selv hele veien?

Therese Cleve-Stiansen Prestasjonsutvikler i Dynamic People Foto: Dynamic People

Jeg opplever at mange, faktisk svært mange jobber uten en tydelig og motiverende stillingsbeskrivelse. Og da er det jo også en større sannsynlighet for at det er vanskelig å motivere, trene, coache og rådgi seg selv. Dette vil dessverre skape misnøye og en følelse av at en ikke strekker til. Nettopp fordi en ikke vet hva som forventes og dermed jobber en etter det en tror forventes av den enkelte. Det vil resultere i mangel på mestring som igjen skaper misnøye som vil forplanter seg ut i arbeidsmiljøet.

Sørg for at du har en klar beskrivelse av hva som forventes av deg og hvordan du kan benytte og utvikle dine styrker. Slik kan du være med å bidra til å bygge en mestringskultur.

En stillingsbeskrivelse følger jo helt klart noen retningslinjer. Men den bør være mer utfyllende med et beskrivende vedlegg til den enkelte medarbeider. Det vil være et godt grunnlag og verdifull informasjon for en leder å ha på den enkelte for å få frem det beste i sitt team.

Forslag til punkter i en stillingsbeskrivelse / vedlegg:

 • Tydelig og beskrivende visjon for selskapet som gir en klar indikasjon på hvilken retning den enkelte skal jobbe etter.
 • Selskapets verdier med tydelig beskrivelse av hva som faktisk legges i og forventes i den enkelte verdien, slik at det ikke bare er noen fine ord som kun gjør seg på bedriftens nettside.
 • En tydelig rolle-beskrivelse. Hva forventer vi av deg i denne rollen? Hva forventer du av deg selv i denne rollen? Hva forventer du av oss slik at du kan prestere på ditt beste?
 • Hva er dine helt unike styrker og hvordan kan du konkret bruke disse i din stilling?
 • Hva ved denne jobben engasjerer deg og hvorfor?
 • Hvordan vil ditt arbeid bidra til at du opplever å gjøre en forskjell utover deg selv?
 • Hvordan kan vi som selskap sørge for at du opplever vekst og mestring?
 • Selskapets forventninger til arbeidsmiljøet.
 • Hva er viktig for deg for at du skal trives i og med dine omgivelser?

Jeg mener det er helt nødvendig at arbeidstaker har en klar og tydelig retningslinje å følge. Så er spørsmålet; hvem tar rollen og sørger for at den enkelte drilles i å jobbe etter denne stillingsbeskrivelsen? Lederen? Vel jeg tror nok mange vil si det og det er på sett og vis også en god og riktig tanke. Men hvis en ser på lederens stillingsbeskrivelse så er også den fylt med veldig mange andre oppgaver som lett tar fokuset vekk fra trener, coach og rådgiver-rollen. En leder trenger også selv til tider en egen trener, coach og rådgiver for å utføre sitt arbeid på best mulig måte.

Flere små og store bedrifter er nytenkende og skaper store positive endringer ved å ansette eller engasjere en prestasjonsutvikler som innehar tre konkrete roller; trener, coach og rådgiver. Denne personen setter opp prosesser som gjør at bedriften har noen helt klare retningslinjer å følge gjennom visjon og verdier. Samt ser hvilke stillinger, kvalifikasjoner og personlighetstyper som trengs for å oppnå det målet som settes i den enkelte avdelingen eller på et konkret prosjekt.

Deretter blir oppgaven å trene opp og bevisstgjøre hver enkelt slik at de blir mer og mer selvgående i valg og utførsel av jobben i trå med bedriftens kultur, visjon og verdier.

De vil stå støtt i seg selv, rollen de tar og være en god representant for selskapet.

Det vil også være denne personens ansvar å coache og rådgi lederen hvilke mennesker han/hun har i sitt team, slik at lederen har et godt grunnlag for å lede den enkelte og teamet til å nå sine mål.

Det er sjelden en quick fix fungerer! Jeg tror på spesifikk og målrettet trening over tid for ønsket effekt.

 

-Therese Cleve-Stiansen Prestasjonsutvikler i Dynamic People

Dynamic People tilbyr skreddersydde program for prestasjonsutvikling. Vi tilbyr både individuell- og gruppe oppfølging. Les om våre prestasjonsutviklingsprogram her

Dynamic People tilbyr skreddersydde foredrag til bedrifter for ulike anledninger. Les om foredrag her

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 15 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016 og vi planlegger ytterligere ekspansjon i 2018.

Uten forberedelser og direkte til prestasjon, hvor ble det av treningen?

Som prestasjonsutvikler og coach ser jeg dessverre at veldig mange bruker liten eller ingen tid på forberedelser. 

En prestasjon kan i dette tilfellet være et viktig møte, en viktig samtale, jobbintervju, presentasjon, et større foredrag eller lignende. Det de legger i forberedelsene kan ofte være å sette dato, tid og et tema. Prestasjonen tar de som det kommer og håper på det beste. Det er kanskje å sette det litt på spissen, men ikke langt unna sannheten.

Dine grunnleggende forberedelser og treningen du gjør i forkant av din prestasjon på små og store arenaer, kan være helt avgjørende for det resultatet du får. 

Ønsker du bedre resultater, skille deg ut i mengden og være dyktig innen din profesjon? Da er du nødt for å legge ned mye mer tid til forberedelser og trening.

Therese Cleve-Stiansen Prestasjonsutvikler i Dynamic People

Det ville vært veldig unaturlig å gå inn i kalenderen, plotte inn en konkurranse jeg ville delta på, for deretter å dra rett til konkurransen uten trening i forkant. Skulle jeg da droppe alle de viktige forberedelsene mentalt gjennom bevisstgjøring, fysisk gjennom trening og emosjonelt gjennom mestring og vekst som gir trygghet i prestasjons øyeblikket? Det er for meg oppskriften på å bli umotivert, stresset og få lett tilgang til følelsen av å mislykkes.

Se på hver lille og store prestasjon som en fantastisk anledning til å få frem ditt budskap og formidle det du ønsker. Ha med deg den grunnleggende respekten for andres tid. Sørg for at du fyller deres og din tid med noe meningsfylt som skaper en eller annen form for bevegelse.

Alle forberedelser avhenger selvfølgelig av hvor stor denne prestasjonen er. Men jeg tørr påstå at hvis du legger ned noe mer tid i forkant av hvert møte, hver samtale, hver presentasjon, foredrag eller hva din prestasjon og profesjon er, kommer du til å få en bedre følelse på prestasjonen i forkant, under og i etterkant. Du skal heller ikke bli overrasket hvis du opplever personlig vekst, gode resultater og en fantastisk følelse av mestring.

Tips til refleksjon:

Forberedelser:

 • Hva er ditt mål med seansen?
 • Hva ønsker du å formidle av innhold?
 • Hva trenger du av fakta/kunnskap for å skape troverdighet og trygghet?
 • Hva vil du at dine omgivelser skal sitte igjen med etter din prestasjon?
 • Hvordan ønsker du å fremstå utad? Hvilket inntrykk ønsker du å legge igjen etter denne prestasjonen? Hvordan vil du at andre skal beskrive deg? Hva kan du konkret gjøre for at det blir en realitet?
 • Hvilke virkemidler vil det være verdifullt for deg å bruke slik at du når ut til ulike personlighetstyper. For eksempel den kreative entusiasten som lett kan la seg inspirere, hvordan nå han/henne? Til analytikeren som trenger fakta og god dokumentasjon, hva og hvordan? Til supporteren som er opptatt av hvordan dette vil påvirke andre, hvordan kan du ivareta disse? Til implementereren som ønsker action og fremdrift, hvordan være konkret og målbevisst i din kommunikasjon?

Trening:

 • Visualiser rommet, menneskene, ditt fokus, kroppsspråk, kommunikasjon, din egen prestasjon, ønsket respons av de du kommuniserer med.
 • Tren på din kommunikasjon, vær bevisst ordene du bruker, ha et tydelig budskap, en god start/innledning og avslutting, vær bevisst din stemmebruk, ditt kroppsspråk, din energi og tilstedeværelse.
 • Få frem ditt engasjement gjennom å reflektere over hvorfor du gjør akkurat det du gjør og hvilken mening det gir deg. Din energi har stor påvirkning på dine omgivelser og kan være et sterkt virkemiddel hvis du er det bevisst.
 • Sørg for at du terper helt til du selv opplever trygghet i deg selv slik at du presterer på ditt beste der du er akkurat nå.

Rett i forkant av prestasjon:

 • Sørg for å gjøre det som skal til for at du er fokusert
 • Innta god næring slik at du er fokusert og har den tilstedeværelsen du ønsker for å prestere på ditt beste med rett tilstand.
 • Sørg for at du er bevisst din indre dialog og styr den til å bygge deg selv opp fremfor å fokusere på alt som kan gå galt. Minn deg selv på at du har gjort gode forberedelser og kommer til å gjøre ditt aller beste. Husk du har alt det som skal til for å lykkes der du ønsker.
 • En fin måte å styre tilstand, tanker og ditt fokus på er å bruke musikk og kroppsspråk bevisst. Rett deg opp, gjør deg stor og stolt, spill musikk som får deg til å føle deg på topp. You rock! Kick ass!

Evaluer din egen prestasjon i etterkant:

 • Hva sa og gjorde du som du er godt fornøyd med?
 • Hva kan være små justeringer til neste gang du er i tilsvarende situasjon?

Sørg for nok tid til forberedelse på dine ulike prestasjoner. Terp på de små detaljene som får frem dine unike styrker. Vær fokusert og tilstede i prestasjons øyeblikket. Stopp opp, se tilbake, trekk frem det du er fornøyd med og se på eventuell motstand som en fantastisk arena for vekst og utvikling!

Lykke til i dine fremtidige små og store prestasjoner.

Med vennlig hilsen

– Therese Cleve-Stiansen Prestasjonsutvikler  i Dynamic People 

Dynamic People tilbyr skreddersydde program for prestasjonsutvikling. Vi tilbyr både individuell- og gruppe oppfølging. Les om våre prestasjonsutviklingsprogram her

Dynamic People tilbyr skreddersydde foredrag til bedrifter for ulike anledninger. Les om foredrag her

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 15 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016 og vi planlegger ytterligere ekspansjon i 2018.

Arbeidsmoral

Hvilken plass tar du?

Som medarbeider i et selskap har du et stort ansvar. Det er en grunn til at akkurat du fikk den jobben, vis at du fortjener din plass. Vær en god bidragsyter, vis engasjement, gjør en forskjell og spre din kunnskap.

Ansatt

Du mottar lønn, pensjon og andre goder. Vis din takknemlighet med å yte ditt beste der du er. Du har et ansvar om å være delaktig og proaktiv.

 

Hvis du opplever at du ikke har noe å gjøre og har samvittighet til å bruke tid på aviser og sosiale medier store deler av din arbeidsdag, er du tafatt! Du er selv ansvarlig for å skape nok å gjøre.

 

Gå hjem fra jobb og vær stolt av det du har bidratt med. Bruk dagen til å skape, utvikle deg, være nysgjerrig, åpen og bruk rolige tider til å tilegne deg ny kunnskap. Kjenn på den tilfredsstillelsen du får ved å skape og være med å bidra til å gjøre en forskjell for de rundt deg og selskapet du jobber i.

Ditt ansvar

Foto: Dynamic People Therese Cleve-Stiansen Prestasjonsutvikler i Dynamic People

Hvilke styrker har du og hvordan ønsker du å bruke de der du er? Hvis du ikke bruker dine ferdigheter i dag er det ditt ansvar og gjøre din arbeidsgiver klar over hva du opplever at du er bra på og at dette er noe du brenner for å kunne bidra med. Kanskje det ikke er mulig å få til med det samme, men gi aldri opp!

Bruk tid utenom jobb og lær mer for å spisse den kompetansen du ønsker å benytte mer av. Kjenn på tryggheten denne kunnskapen gir deg og mestringen du får når du benytter deg av den.

Hvis du ser at du ikke får ut ditt fulle potensial der du er må du selv være kreativ og forsøke å finne løsninger som du videreformidler til din nærmeste leder.

Det er altfor mange som går i en tilstand av sløvhet og likegyldighet, for ikke å nevne at de fraskriver seg ansvaret for egen trivsel på arbeidsplassen. Er du en av de som sutrer og forventer at det er alle andre sitt ansvar at du ikke har det som du ønsker? Skjerpings!

Arbeidsplassen

Du tilbringer så mange timer på din arbeidsplass, sørg for at du bidrar til positiv energi og at du sammen med dine kollegaer oppnår gode resultater. Berøm dine kollegaer og vær nysgjerrig på jobben deres. Bli inspirert og jobb med å styrke dine unike kvaliteter.

Hvis du har gjort det du kan der du er og fortsatt ikke trives, ta ytterligere tak og gjør noe med det. Det er ditt ansvar at du har det bra i ditt eget private- og profesjonelle liv. Du må være tydelig på hva du vil og handle deretter.

 

Slutt å sutre og gjør noe med det! Hvis noe ikke fungerer forsøk noe annet.

 

Hvis du er usikker på hva som kreves av deg i din stilling, finn ut av det. Vær proaktiv.

Still spørsmål og reflekter selv.

 • Hva forventes det av meg i min profesjonelle rolle?
 • Hva trenger jeg av min leder og mine omgivelser for at jeg skal yte mitt aller beste på jobb?
 • Hvordan ønsker jeg å bruke mine styrker for å oppleve mestring og levere et resultat jeg er stolt av?
 • Hva ønsker jeg å utvikle ved meg selv og hvilke tiltak kan jeg selv gjøre for å tilegne meg ny kunnskap?
 • Hvem jobber jeg med og hvilke ferdigheter sitter de på som jeg kan lære noe av?
 • Hvordan bidrar jeg til et positivt arbeidsmiljø? Hva kan jeg gjøre mer av?

Ta ansvar for at du har det bra på jobb, det vil garantert smitte over på de du jobber sammen med.

Move it into passion!

-Therese Cleve-Stiansen Prestasjonsutvikler, kurs-og foredragsholder i Dynamic People

Dynamic People tilbyr skreddersydde program for prestasjonsutvikling. Vi tilbyr både individuell- og gruppe oppfølging. Les om våre prestasjonsutvikling program her

Dynamic People tilbyr skreddersydde foredrag til bedrifter for ulike anledninger. Les om foredrag her

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 15 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016

UTRO eller TRO mot dine og bedriftens verdier?

Sier du ja når du egentlig mener nei? Unngår du å stå opp for det du tror på? Tier du i forsamlinger når du egentlig har noe på hjertet? Gjør du mer av det du tror andre forventer av deg enn det du faktisk forventer av deg selv?

Vel da er du ganske normal. Det er ikke dermed sagt at det er det lureste du gjør på sikt.

Verdier er selve grunnmuren i den du er. Dine verdier er med på å opprettholde og styrke din selvfølelse.

Dine grunnleggende verdier påvirker din oppfattelse av ulike situasjoner, de avgjør hvordan du tenker og måten du fanger opp informasjon på. De styrer hva du motiveres av og hvordan du evaluerer situasjoner og ikke minst menneskene du har rundt deg. De er en viktig del av din identitet og er de grunnleggende prinsippene du lever etter bevisst og ubevisst.

Verdier er det som oppleves som verdifullt i ditt liv. Det du opplever som viktige kvaliteter som igjen gir deg mening.

Er du tro mot dine verdier vil du kunne oppleve mer flyt og en større grad av tilfredshet. Går du på akkord med ditt verdigrunnlag og det som er viktig for deg, vil det skape en ubalanse og i verste fall over tid kunne gjøre deg syk.

Din arbeidsplass har også noen helt konkrete verdier å jobbe etter. De skal du som medarbeider representere gjennom din kommunikasjon, beslutninger og tjenester. Er du klar over hvilke verdier du skal representere hver eneste dag? Det er dessverre ikke alle arbeidsgivere som er like tydelige på å formidle verdier og sørge for å integrere disse gjennom medarbeiderne. Det er uheldig ettersom det er selskapets felles verdigrunnlag å jobbe etter. Ta ansvar selv og finn ut av hvilke verdier du skal jobbe etter der du er og ikke minst om du opplever at dette er noe du kan stå for og være tro mot ut i din profesjonelle rolle og videre ut i dine omgivelser.

 • Hvilke verdier har du i din profesjonelle- og private rolle?
 • Hvordan passer de inn med verdiene du skal jobbe etter på din arbeidsplass?
 • Opplever du en konflikt i verdigrunnlaget på jobb og de du har personlig?
 • Hva konkret kan du gjøre for å løse denne konflikten og hvor stor plass opplever du at den tar?

Hvis du ikke er bevisst på dette i dag vil jeg inspirere deg til å stoppe opp og reflektere over nettopp dette.

 • Skriv ned dine verdier på lapper og forsøk å ranger de slik at du kan være fokusert på dine topp 3 verdier.
 • På en skala fra 1-10 hvor tilfreds er du med disse i dag?
 • List opp noen episoder der du har fått den berømte «klumpen» i magen, hva tenker du selv er grunnen til at denne følelsen kom. Er det noe som ble kommunisert til deg? Noe du måtte kommunisere ut? Noen beslutninger du måtte ta på vegne av firmaet? Noe du måtte gjøre som trosset det du tror på? Noe du unngikk å si eller noe du sa? Hvilke av dine verdier ble berørt og hvordan kan du gjøre det annerledes i fremtidige situasjoner?

Sørg for å gjøre mer av det du tror på som gir deg mening. Stå ut i mengden gjennom å være ekte og tydelig i den du er. Vær åpen og ydmyk med respekt for mennesker med et annet verdigrunnlag enn deg selv.

Move it into passion!

-Therese Cleve-Stiansen Prestasjonsutvikler i Dynamic People

Dynamic People tilbyr skreddersydde program for prestasjonsutvikling. Vi tilbyr både individuell- og gruppe oppfølging. Les om våre prestasjonsutvikling program her

Dynamic People tilbyr skreddersydde foredrag til bedrifter for ulike anledninger. Les om foredrag her