For arbeidsgiver

Vårt løfte

Dynamic People skal være proaktiv i forhold til de menneskelige ressursene som til enhver tid befinner seg i markedet, samt være spesifikk og grundig i forhold til oppdragsgivers behov som stadig er i endring.

Dynamic People skal ta seg tid til å lære den enkeltes bedrifts kultur, lytte til behov og utfordringer, og deretter tilby en strategisk tilnærming som er skreddersydd til oppdragsgivers behov og ønsker.

Vi er din ambassadør!

Rekruttering

Prosessen

Stillingsbeskrivelse / Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjonen er det viktigste verktøyet for å sikre en optimal prosess. Oppdragsgiver deltar fullt ut i utarbeidelsen av denne.

Kandidatbehandling og search

Vi benytter oss av det til enhver tid mest oversiktlige og gjennomprøvde kandidatsøkesystemet på markedet. Dette sikrer optimal tilgang på rett kompetanse med bakgrunn i kravspesifikasjonen. Alle kandidater vil få løpende tilbakemelding om sin søkerstatus og hvor de er i prosessen.

Intervjufasene

Interessante kandidater inviteres til innledende, uforpliktende samtaler. De kandiater som går videre vil deretter møte til mer dypere og mer forpliktende samtaler. Kandidater som tilfredstiller kravspesifikasjonen vil før presentasjon for oppdragsgiver ha vært gjennom to til tre intervjuer og gjennomgang av personlighetstest/testverktøy.

Veritas – sertifiserte testverktøy

Vi benytter Cut-e og Profiles International sine testsystemer. Testene er av verdens mest brukte, og er tilgjengelig på over 25 språk. Testene er Veritas – sertifisert og gir et meget godt bilde av kandidatens profil.

Kandidatpresentasjon

Vi i Dynamic People vil alltid tilstrebe å presentere to til tre kvalifiserte kandidater for oppdragsgiver. Disse skal være i tråd med den stillings- og kravspesifikasjon som er gjort tidligere. Det er viktig at både kandidat og oppdragsgiver er godt forberedt i forhold til et slikt møte. Her sørger vi for sikre og profesjonelle rammer i forhold til gjennomføring.En hodejeger fra Dynamic People er bestandig med i finaleintervjuene.

Innhenting av referanser

Vi gjennomfører alltid en kvalitativ referansesjekk, om nødvendig i et personlig møte med referansepersoner. Vi benytter verktøy og metodikk som sikrer riktig informasjon. Svært mange feilansettelser skyldes dårlig gjennomførte referansesamtaler, eller at slike samtaler ikke har funnet sted.

Ansettelse

Vi følger opp kandidater etter ansettelsen. Dette innebærer at det etableres en regelmessig kontakt med kandidaten og dens overordnede. På den måten vil partene føle en plikt og et ansvar for å gjøre det maksimale ut av ansettelsen. Vi følger opp både kandidat og oppdragsgiver etter 1-3 og 5 mnd.

Oppfølging

Vi følger opp både kandidat og oppdragsgiver etter 1-3 og 5 mnd.
Under hele prosessen ønsker vi at de involverte parter opplever seriøsitet og positivitet.

Valg av mediekanaler

Dynamic People har inngått strategiske avtaler med de medier som erfaringsmessig gir den best kvalifiserte responsen på stilling ledig annonser. Alle stillinger publiseres  i sosiale medier som Facebook, Linkedin og Twitter.

 • REKRUTTERING

 • KONSULENTUTLEIE

 • KARRIERERÅDGIVNING

Vår filosofi

Dynamic People er organisert ut i fra en filosofi og en tanke om at en bedrift bare er så god som sine menneskelige ressurser. Vi har tro på å rendyrke en positiv bedriftskultur der folk i fokus, raushet og samarbeid er nøkkelord for resultatoppnåelse og suksess, både for oss og våre samarbeidspartnere.

Slik jobber vi

Dynamic People vil med dette sette folk i fokus også under ansettelsesprosesser ved å se hele mennesket og ikke bare cv og rammebetingelser. En god bedriftskultur er nøkkelen til suksess, og mennesket som skal ansettes må derfor først og fremst passe inn i bedriftskulturen. Trivsel skaper rom for personlig vekst, kreativitet, engasjement, lojalitet, ytelse og handlekraft – alle nøkkelfaktorer som i sum fører til større fremgang og vekst for bedriftene.

Rekruttering

For å oppnå en mest mulig effektiv rekrutteringsprosess kombineres ofte aktive markedssøk med annonsert rekruttering. Ved annonserte oppdrag står vi for utforming av annonsetekst basert på den aktuelle stillingens kravspesifikasjon. Utarbeidelse av annonsens layout og valg av medier for å sikre et riktig dekningsområde for den aktuelle stillingen. Vi bistår også med utsendelse av annonser til aktuelle medier i henhold til søknadsfrister.

Headhunting / Executive Search

Executive search er en omfattende og grundig prosess som går ut på systematisk og målrettet finne de rette kandidatene til en stilling. Her går man aktivt og diskre ut i markedet og kontakter de rette kandidatene for den spesifike stillingen.

Kandidater finner man gjennom omfattende nettverk og search, og det er viktig med rett kommunikasjon og profesjonell håndtering av kandidater.

 • Kravspesifikasjon
 • Søk
 • Intervju
 • Presentasjon
 • Tester
 • Referansesjekk
 • Innstilling

Konsulentutleie

For å være en totalleverandør til våre kunder er utleie av dyktige konsulenter en del av vår kjernevirksomhet. Vi tilbyr utleie av kompetanse innenfor alle bransjer.
Fordelen med innleie er at du selv ikke trenger å ansette hvis du er usikker på behovet fremover.
I mange tilfeller er det behov for å erstatte kompetanse i en periode, enten ved svangerskapspermisjoner, lengre sykemeldinger – eller det er behov for å styrke avdelingen en periode i forbindelse med prosjekter eller i perioder med stor arbeidsbelastning.

Våre konsulenter har gått gjennom samme kvalitetssikring og bakgrunnssjekk som alle rekrutterte kandidater.

Vi legger vekt på personlige egenskaper, relevant erfaring, motivasjon og engasjement.

Vi tar ansvar for lønn, forsikringer, feriepenger og alle andre administrative oppgaver rundt arbeidsforholdet.

Vi erfarer at våre konsulenter ofte blir ansatt hos våre kunder etter endt innleieperiode.

Som selskap jobber vi kontinuerlig med å tiltrekke oss de beste kandidatene og konsulentene – også de som ikke er aktivt på søk etter nye jobb.

Vi finner den beste kandidaten!

Andre tjenester

Second Opinion

Mange av våre kunder får selv tilgang på kvalifiserte kandidater gjennom egne nettverk, egne ansatte og søkere på stillingsannonser, men ønsker en second opinion fra en objektiv part, da kan man ønske seg ekstern rekrutteringsfaglig hjelp. Vil finalistene etter en rekrutteringsprosess tilføre merverdi til selskapet?

For en slik vurdering av finalekandidater vil vi først se på stillingsbeskrivelsen slik at vurderingskriteriene er tydelige. Dernest intervjues de utvalgte finalistene på bakgrunn av stillingens krav til egenskaper, ferdigheter, erfaringer og resultatkrav. Dernest gjennomføres en profilanalyse ved hjelp at Profiles XT test, personlighetsanalyse og evnetest, på bakgrunn av denne kommer vi enda litt nærmere inn på kandidaten ved neste samtale. Før vi gir en rapport og innstilling foretas grundige 360 graders referanseintervjuer.

Det kan være mange ulike vurderinger som dukker opp underveis i en rekrutteringsprosess, at en får for mange parametere å vurdere, da er det på tide å kategorisere og gå tilbake på kravspesifikasjonene, eller stillingsbeskrivelsen. Vi har utviklet verktøy for å sammenstille kandidatene, vekte utvelgelseskriteriene og score dem på subjektive inntrykk gjennom intervjuene, referanse intervjuene og de objektive testresultatene.

Til slutt gir dette våre oppdragsgivere et visuelt og treffsikkert beslutningsgrunnlag på hvilken kandidat en bør innstille.

Vi benytter følgende modell og pakken inneholder;

 • Gjennomgang av Kravspesifikasjon for stillingen
 • Intervju av kandidat
 • ProfilesXT evne og personlighetsanalyse
 • Dybdeintervju og tilbakelesing av test
 • Referanseintervjuer 4 stk. 360 grader
 • Referanserapport til oppdragsgiver

Kandidat rapport (med sammenstilling av kandidater dersom flere kandidater er gjennom prosessen).

Karriererådgivning ved omstilling / nedbemanning

Karriererådgivning for ansatte ved nedbemanning og omstilling

Det kan være nyttig å få hjelp av en karriererådgiver dersom din ansatt ønsker å utvikle seg videre i sin karriere. Kanskje står den ansatte ovenfor en nedbemanning? Den ansatte har kanskje nådd «taket» der den er, passer kanskje ikke helt inn, eller ønsker seg rett og slett videre i karrieren ? Mulighetene er mange og våre erfarne rådgivere vil hjelpe din ansatt i å se dine egne styrker og utfordre han/hun til å forsterke disse.  Ikke bare kartlegger vi din ansattes kompetanser og styrker men også hvilke type bedriftsmiljø og kultur den ansatte vil trives best i. Vårt mål er at din ansatt skal få ut ditt potensial ved bevisst bruk av positiv forsterkning.

4 trinns karriererådgivning med personlighets- og evnetest 

1 Personlighetstest: Profiles XT
• Testen utføres online og tar ca 1,5-2 timer

2 Gjennomgang av test og kartlegging av dine mål
• Gjennomgang av testene
• Kartlegging av karrieremål
• Kandidatens bakrunn og hvem den er «bak CV´en»
• Kandidatens kompetanseområder
• Nåværende arbeidssituasjon
• Styrker og utviklingsområder
• Bevisstgjøring av personlige verdier

3 CV og personprofil
• Skrive en god og konkret CV
• Forberedelse til jobbintervju

4 Handlingsplan
• Hvilke stillinger, bransjer og miljø som kan passe kandidaten
• Slik kommer kandidaten i posisjon for intervju
• Råd og tips for å få jobben kandidaten vil ha

Coaching

Hva er coaching?
Coaching er en handlingsorientert prosess med fokus på utvikling og muligheter.
Coaching er etterhver blitt et begrep som de fleste har hørt om, men som mange ennå har et fjernt forhold til. Det kan derfor være på sin plass å si litt om hva coaching egentlig er.

Kortversjonen er at coaching er å hjelpe andre til å lykkes uten at de blir fortalt hva de må gjøre. En coach arbeider gjennom å stille spørsmål som skaper refleksjon, ettertanke og erkjennelser. Dermed får den som coaches et eierforhold til løsningen, og vil anstrenge seg for å gjennomføre den, i motsetning til hva som ofte skjer når løsningen blir presentert av en ekstern rådgiver.

Vårt fundament i coaching og i vårt arbeid generelt, baserer seg på NLPs grunnverdier og dreier seg i første rekke om et positivt menneskesyn. Vi betrakter mennesket gjennom et heltsperspektiv og vektlegger at mennesket har alle de ressursene, mulighetene og svarene som skal til for å utvikle seg, vokse og nå sine mål og drømmer.
Coachen er en profesjonell samtalepartner – «din personlige trener» – som støtter og utfordrer deg gjennom hele prosessen. Sammen legger vi opp en prosess som er tilpasset dine utfordringer og mål.
Gjennom at du selv har funnet løsningene, får du et eieforhold til dem og vil med stor sannsynlighet sørge for at de blir gjennomført.

Employer branding

Hva er employer branding? Det vi snakker om er merkevarebygging overfor arbeidstakere, eksisterende og potensielle. Gjøre seg attraktiv i et marked der kampen om talentene er tøff og kommer til å forbli det. Et sterkt employer brand kan hjelpe virksomheten å konkurrere effektivt i arbeidsmarkedet, bygge lojalitet blant de ansatte gjennom effektiv rekruttering, forpliktelser og gode betingelser for å bli i virksomheten.

Hvordan dra fordeler av, og hvordan bygge et employer brand?

Alle virksomheter har et employer brand enten de har jobbet strategisk med å utvikle dette eller ikke. Brandet blir basert på hvordan virksomheten oppfattes som arbeidsgiver av eksisterende arbeidstakere, potensielle arbeidstakere og de som har sluttet.
Et effektivt brand henvender seg ikke bare til de potensielle kandidater i et rekrutteringsøyemed, det må også gjøre tilnærminger til personalledelsen i virksomheten.

Foredrag

Foredrag 

Dynamic People tilbyr skreddersydde foredrag til bedrifter for ulike anledninger.

Våre faste foredragsholdere i Dynamic People

  • Finn Christian «Finken» Jagge, Olympisk Mester
  • Trine – Lise Jagge, Daglig leder og en av Norges mest profilerte kvinnelige hodejegere

Temaer som «teambuilding»,  «hvordan lykkes som lag», «hvordan snu motgang til suksess» og «slik får du jobben du vil ha»

Dynamic People er også tilknyttet flere foredragsholdere.

Assesments

Dynamic People tilbyr ledere ekstern bistand til utvikling av sine medarbeidere.

Undersøkelser viser at kollegialt miljø, mestring og relevante arbeidsoppgaver er grunnen til om ansatte bytter jobb eller blir. I tillegg utgjør «hvordan lederskap utøves av nærmeste overordnet» en svært viktig faktor.

Individuell utvikling av medarbeidere vil derfor bli svært viktig i et stramt arbeidsmarked.

Ved bruk av strukturerte samtaler og testverktøy oppnår vi en individuell vurdering av den enkelte.
Vi setter den ansattes utvikling sentrum og vi utfordrer gjennom dialog .