Second Opinion

Kvalitetssikre dine kandidater med en second opinion

Mange av våre kunder får selv tilgang på kvalifiserte kandidater gjennom egne nettverk, egne ansatte og søkere på stillingsannonser, men ønsker en second opinion fra en objektiv part, da kan man ønske seg ekstern rekrutteringsfaglig hjelp. Vil finalistene etter en rekrutteringsprosess tilføre merverdi i stillingen eller selskapet?

Slik vurderer vi kandidaten

Før en vurdering av finalekandidater/ kandidat vil vi først se på stillingsbeskrivelsen slik at vurderingskriteriene er tydelige. Dernest intervjues de utvalgte finalistene/ kandidat på bakgrunn av stillingens krav til egenskaper, ferdigheter, erfaringer og resultatkrav. Dernest gjennomføres en profilanalyse ved hjelp at Profiles XT test, personlighetsanalyse og evnetest, på bakgrunn av denne kommer vi enda litt nærmere inn på kandidaten ved neste samtale. Før vi gir en rapport og innstilling foretas grundige 360 graders referanseintervjuer.

Det kan være mange ulike vurderinger som dukker opp underveis i en rekrutteringsprosess, at en får for mange parametere å vurdere, da er det på tide å kategorisere og gå tilbake på kravspesifikasjonene, eller stillingsbeskrivelsen. Vi har utviklet verktøy for å sammenstille kandidatene, vekte utvelgelseskriteriene og score dem på subjektive inntrykk gjennom intervjuene, referanse intervjuene og de objektive testresultatene.

Til slutt gir dette våre oppdragsgivere et visuelt og treffsikkert beslutningsgrunnlag på hvilken kandidat en bør innstille.

Vi benytter følgende modell og en «second opinion» inneholder;

Gjennomgang av Kravspesifikasjon for stillingen

Intervju av kandidat

ProfilesXT, evne og personlighetsanalyse

Dybdeintervju og tilbakelesing av testresultat

Referanseintervjuer 4 stk. 360 grader

Referanserapport til oppdragsgiver

Kandidatrapport (med sammenstilling av kandidater dersom flere kandidater er gjennom prosessen).