Prestasjonsutvikling

Dynamic People tilbyr skreddersydde program for prestasjonsutvikling. Vi tilbyr både individuell- og gruppe oppfølging.

Stå støtt i din profesjonelle rolle –

Hvordan få en bedre prestasjonskultur hos den enkelte medarbeider og i hele selskapet?

 • En pakke for 1:1 samtaler
 • Inspirasjon for alle ansatte gjennom foredrag
 • En dag med prestasjonsutvikling for ledergruppen/ teamet/ medarbeiderne. Maks 20 personer
 • Arbeid over tid gir bedre resultater – 3 eller 6 mnd med et prestasjonsutviklingsprogram

Dynamic People kurs-og foredragsholder er  Therese Cleve Stiansen.

Under finner du eksempler på ulike programmer.

 • Lederutvikling

  Dette er en pakke for deg som ønsker å bli bedre i din rolle som leder. Her får du 10 timer «en til en»  med vår prestasjons-coach

  Støtte mennesker i å:

   • prestere på sitt beste under press med en god følelse og et godt resultat
   • få medarbeidere til å yte sitt beste for teamet og bedriften
   • være tydelig og stå støtt i sin profesjonelle rolle
   • utvikle og forsterke grunnleggende ferdigheter
   • håndtere konflikter
   • gjennomføre endringer og kreative prosesser med positiv integrering
   • integrere bedriftens verdier
   • å sette gode mål
   • å ta gode valg for å oppnå ønsket resultat
 • Halv-/heldagskurs for ledere og ledergrupper

  Dette er ulike kurs om det å være tydelig i lederrollen og se ansvaret som ligger i det å lede helt unike mennesker med ulik historie og verdigrunnlag. Viktigheten av å være tilstede som leder og se hver enkelt og klare å få de til å spille ut sine ressurser på best mulig måte i sin profesjonelle rolle og sammen som team. Konkrete tips på hvordan de kan håndtere pressede situasjoner ved enkelt å kunne ta styring på sin egen tilstand. Kursene passer for grupper på opptil 20 personer.

  «Stå støtt i din lederrolle»

       • Arbeid med verdier, styrker, roller, prestasjon.

  «Integrere bedriftens verdier»

       • Forståelse av innhold i bedriftens verdier.
       • Individuelle verdier i den profesjonelle rollen
       • Avdekke verdikonflikt
       • Integrere bedriftens verdier i din profesjonelle rolle under representasjon og i arbeidsmiljøet

  «Utvikle og forsterke grunnleggende ferdigheter»

       • Få maks utbytte av den enkeltes styrker for å stimulere mestringsfølelsen, bedre resultater og miljø
       • Hver medarbeider bevisstgjøres egne og kollegers ferdigheter for bedre utnyttelse av den enkeltes ressurser

  «Prestere utenfor komfortsonen»

       • Hvordan utfordre komfortsonen og håndtere press og stress på en bedre måte
       • Få en bedre felles prestasjons kultur og heie på hverandre
       • Bli bevisst ressurser å kunne ha glede av når en skal prestere på sitt beste med en god følelse
 • 3 måneders prestasjonsutviklingsprogram

  Arbeid over tid gir bedre resultater- 3 måneders prestasjonsutviklingsprogram

  Programmet går over tre måneder og inkluderer: 3 samlinger a en hel dag. Oppfølging/inspirasjon på mail ukentlig. 3 forberedelsesmøter med ledelsen og tilpasning til gruppen. Debriefmøte med ledelsen og veien videre.

  Modul 1: «Integrere bedriftens verdier»

  Modul 2: «Utvikle og forsterke grunnleggende ferdigheter»

  Modul 3: «Prestere utenfor komfortsonen»

  Ta kontakt for mer utfyllende info

 • 6 måneders prestasjonsutviklingsprogram

  Arbeid over tid gir bedre resultater- 6 måneders program

  Dette programmet går over 6 måneder og inkluderer:  3×2 timer med ledergruppen. 6 moduler med nettkurs tilsendt hver medarbeider for individuelt arbeid før hver samling. 6 samlinger a 2 timer med alle medarbeidere for å integrere det de har jobbet med individuelt gjennom nettkurset inn i den profesjonelle rollen og i teamet. Mail med inspirasjon og oppfølging ukentlig mellom samlingene.

  Modul 1: «Verdier- Drømmer-Mål-Motivasjon»

  Modul 2: «Identitet-Styrker»

  Modul 3: «Roller-Forventninger»

  Modul 4: «Tilstand-Motstand-Mestring og vekst»

  Modul 5: «Små justeringer hver dag»

  Modul 6: «Mentale og fysiske holdninger- Indre dialog»

  Ta kontakt for mer utfyllende informasjon