Assessment

Hjelp til vurdering (assessment) av kandidater og teamsammensetning

Vi kan gjøre hele rekrutteringsprosessen eller deler av rekrutteringen for deg.
I vårt Assessment Center kombinerer vi flere ulike metoder for å øke treffsikkerheten i våre rekrutteringsprosesser. Gjennomføringen skjer i ulik grad sammen med våre kunder, avhengig av hva kunden selv har av løsninger, rutiner og systematikk. Gjennom å bruke flere metoder får vi et bredere og mer helhetlig bilde av kandidatens personlige og faglige egenskaper og kandidaten får flere muligheter til å vise frem hva de kan bringe med seg til en ny rolle, et nytt selskap og / eller en ny bransje.

Vurderingsmetoder- kandidater

    • Avhengig hvor langt du er kommet i prosessen vil vi kunne bistå deg med følgende verktøy
    • Kompetansebaserte intervjuer
    • Verdibaserte intervjuer (gjerne i kombinasjon med ovennevnte)
    • Kartleggingsverktøy – personlighet og evne analyse, vi bruker ProfilesXT,  C-ute, eller våre kunders testverktøy
    • Dybdeintervju basert på testprofilen
    • Presentasjon / Case spesifikt rettet mot stillingen

Anerkjente internasjonale testverktøy

    • Profiles International (DNV GL- sertifisert)
    • Cut-e (DNV GL-sertifisert)
    • Personlighetstester
    • Evnetester
    • Verbale tester
    • Numeriske tester

Assessment- teamutvikling

Dynamic People tilbyr også ledere ekstern bistand til utvikling av sine medarbeidere.

Undersøkelser viser at kollegialt miljø, mestring og relevante arbeidsoppgaver er grunnen til om ansatte bytter jobb eller blir. I tillegg utgjør «hvordan lederskap utøves av nærmeste overordnet» en svært viktig faktor.

Individuell utvikling av medarbeidere vil derfor bli svært viktig i et stramt arbeidsmarked.

Ved bruk av strukturerte samtaler og testverktøy oppnår vi en individuell vurdering av den enkelte.
Vi setter den ansattes utvikling sentrum og vi utfordrer gjennom dialog .

Vi benytter Cut-e og Profiles International sine testsystemer. Testene er av verdens mest brukte, og er tilgjengelig på over 25 språk. Testene er DNV GL – sertifisert og gir et meget godt bilde av kandidatens profil.