Har dere noen aktuelle kandidater i basen? – Ukeslutt av Sissel Gladsø

Har dere noen aktuelle kandidater i basen?

Dette er et spørsmål vi som rekruttere ofte får fra våre oppdragsgivere – eller kanskje helst potensielle oppdragsgivere. Og jeg skjønner spørsmålet – og jeg skjønner at det er helt naturlig å spørre om det. Og svaret er ja – høyst sannsynlig har vi kandidater i «basen».

Vi – som alle andre rekrutteringsbyråer har jo både egne, betalte og åpne eksterne baser. Ekstremt store baser faktisk – og at det finnes en kandidat til deg er veldig sannsynlig.

Men hvor stor base vi har av aktuelle kandidater er egentlig ikke så viktig. Før kanskje, men ikke i dagens digitale samfunn hvor det ligger så ekstremt mye informasjon tilgjengelig. Nå gjelder det å finne nåla i høystakken – for høystakken har vi.

Men selv om vi har mange kandidater i vår base er det fortsatt ikke sikkert at det er denne du leter etter – og det er heller ikke sikkert om akkurat de vi har i basen er åpen for nye muligheter for øyeblikket. Kandidater er gjerne det vi kaller «ferskvare» – vi må finne riktig kandidat på riktig tidspunkt.

Så – det som er viktig er om vi evner å finne riktige kandidat til deg, både i egen base og eksterne baser, men også gjennom metodisk search, bransjetreff, faggrupper etc. Og ikke minst må du spørre deg selv om rekruttereren evner å selge inn stillingen, mao er en god menneskekjenner og har gode salgsegenskaper. Det er uinteressant om vi har en utømmelig base om vi ikke evner å selge inn nettopp din stilling og ditt selskap til kandidaten. I tillegg skal vi også finne om det er match på verdier og personlighet for å sikre at kandidaten passer inn i selskapets miljø og kultur.  

Vi må ikke bare finne nåla, men vi må også være sikre på at vi har funnet den riktige nåla.

 «Most people stop looking when they find the proverbial needle in the haystack. I would continue looking to see if there were other needles.” Albert Einstein

 

Har du allerede funnet «den rette kandidaten» men ønsker en kvalitetsikring av valget du har gjort, så kan vi også bistå deg med en «Second opinion»

– Sissel Gladsø, CFO, Partner og Hodejeger i Dynamic People

Ring oss i dag på tlf 23 89 72 26 eller benytt vårt kontaktskjema om du trenger hjelp til å rekruttere. Chatten nederst til høyre kan du også benytte mandag til fredag om du har spørsmål. Ønsker du å registrere deg hos oss som kandidat kan du legge inn din CV her Se også; Våre ledige stillinger

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 14 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge.

Rekruttering til offentlig sektor

Dynamic People har fokus på å presentere dyktige kandidater til sentrale nøkkelstillinger hos våre kunder. For å lykkes med dette er det viktig å forstå hvilke behov, ferdigheter og fagkompetanse som kunden ønsker, og ikke minst ha et nettverk hvor vi finner relevante kandidater med den riktig kompetansen.

Dynamic People har løst flere oppdrag innen offentlig sektor de siste årene og flere av våre hodejegere kjenner godt til reglene og kravene rundt dette. Suksesskriterier for å løse oppdragene har vært nettverk, god erfaring fra bransjen og tilsvarende roller.

Vi kjenner godt til det som gjelder av krav og regler for offentlig rekruttering og etterlever alle disse i våre prosesser. Her er noen av punktene som er viktig når det gjelder offentlig rekruttering:

  • I offentlig sektor må det komme tydelig frem i stillingsutlysningen hva slags krav og kvalifikasjoner det legger vekt på ved ansettelsen. Da kan man vurdere søknadene på lik linje og ta en beslutning basert på kvalifikasjoner til søkere.
  • Kvalifikasjonsprinsippet går ut på at den som er best kvalifisert skal få jobben, uavhengig av person. Prinsippet gjelder for offentlig sektor og skal sikre at søkere blir behandlet likt og basert på kvalifikasjoner i en ansettelsesprosess som vi gjennomfører for våre kunder.
  • Når søknadsfristen har utløpt lages en offentlig søkerliste med navn, alder, stilling / yrkestittel og bosted for de som har søkt på stillingen. Listen skal være tilgjengelig for offentligheten. Dette gjelder kun for stillinger i det offentlige.

Vi svarer på rekrutteringshenvendelser via elektroniske anbudsverktøy og du kan også sende oss en direkte forespørsel på mail til: post@dynamicpeople.no

Les også: rekruttering for offentlig sektor

-Ruth-Camilla Aas, Administrasjons ansvarlig og Hodejeger i Dynamic People

Ring oss i dag på tlf 23 89 72 26 eller benytt vårt kontaktskjema om du trenger hjelp til å rekruttere. Chatten nederst til høyre kan du også benytte mandag til fredag om du har spørsmål. Ønsker du å registrere deg hos oss som kandidat kan du legge inn din CV her Se også; Våre ledige stillinger

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 14 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge.

Arbeidsmarkedet vil endre seg, men det vil også skape nye muligheter!

I disse Corona-tider får vi ekstra mange henvendelse fra mange kandidater som er på jobbsøk – mer eller mindre frivillig. Og i disse dager er mange usikre på om de får beholde jobbene sin.

Arbeidsmarkedet vil endre seg, men det vil også skape nye muligheter!

Kanskje du skal se det som en mulighet til å ta neste steg? Eller har du lenge har hatt lyst til å prøve noe annet, men ikke kommet så langt? Kanskje fordi det ikke alltid er så lett å vite hva «noe annet» er.
Og selv om det er trygt med det kjente, er det store muligheter for at det kjente hverken er trygt eller kjent etter corona-krisen. 

Så mange av oss blir nå tvunget ut av komfort-sonen – på godt og vondt.

Selv om det er litt mindre muligheter en periode nå er det lurt å åpne øynene og å gripe de mulighetene som kommer forbi – for mulighetene er der, men de er ikke alltid tilgjengelig for deg hvis ikke du har åpnet opp og er mottakelig.

Trenger du litt hjelp for å komme i gang?


Det første og kanskje største steget er at du anerkjenner behovet for endring og bestemmer deg for at noe må gjøres. Det er ikke alltid så lett å vite hvor du skal begynne. 
Ønsker du å bytte arbeidsplass, eller stilling og oppgaver, eller ønsker du å bytte bransje? Hva er det som driver ønske eller behovet for endring? Er det ytre eller indre faktorer?

Gjennom karriereveiledning kan vi hjelpe deg til å komme i gang med din endring. 


Vi kan hjelpe deg med å finne ut hva som motiverer deg – hva som er dine personlige styrker og «svakheter» – hva er dine faglige kompetanse og hvordan kan denne benyttes? 
Vi kan hjelpe deg til å skrive både søknader og CVer, vi kan bistå med intervjutrening og se på nøkkelkvalifikasjoner. 
Det viktigst i en slik prosess er nok å bli bevisst på dine ressurser og styrker, både faglig og personlig – og hvordan du kan bruke disse til å finne en jobb du liker og som motiverer deg.

– Sissel Gladsø, CFO, Partner og Hodejeger i Dynamic People

Ring oss i dag på tlf 23 89 72 26 eller benytt vårt kontaktskjema om du ønsker karriereveiledning. Chatten nederst til høyre kan du også benytte mandag til fredag om du har spørsmål. Ønsker du å registrere deg hos oss som kandidat kan du legge inn din CV her Se også; Våre ledige stillinger

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 14 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge.

Hvorfor prestere?

Hvorfor prestere?

Med min bakgrunn fra idretten har jeg vært borti nok folk som sier de skal prestere, bli best, eller nå et mål. Det samme opplever jeg i jobben som hodejeger, dog er det et fåtall kandidater som har like klar tale som idrettsutøverne på hva de skal oppnå og hvordan. Felles for dem begge er manglende bevissthet på de sosiale miljøfaktorene som ligger til grunn for suksess.

Vår jobb er å finne kandidater som matcher stillingen, miljøet og hvorfor.

Hvorfor skal du prestere i denne jobben, med dette miljøet, med denne ledelsen, med denne arbeidskulturen og med de utfordringene stillingen skal løse, blant mange andre spesifikke faktorer?

Det er viktigere å vite hva du vil til, enn hva du vil fra.

Det er viktigere å vite hva du vil til, enn hva du vil fra. Kanskje kan det være fornuftig å se litt tilbake og spørre seg selv? Hvor jobbet du da det hadde det aller best? Hva kjennetegnet det miljøet, oppgavene, «støtteapparatet», kundene, lederen og kollegaene? Hvordan oppnådde du / dere suksess der og hvordan løste dere utfordringer og forholdt dere til motgang? Hvilken betydning hadde du for resultatet og hva bidro de rundt deg med?

Hvorfor blomstrer middelmådigheter i et annet team?

I lagidretter kan en se toppresterende profiler prestere på et lag og falle gjennom et annet sted. Oppgavene er de samme, ferdighetene, erfaringen, utdanningen og kvalifikasjonene de samme – hvorfor skjer det? Og omvendt, hvorfor blomstrer middelmådigheter i et annet team?

Har du vurdert hvorfor du vil prestere?

Det samme kan du se i egen yrkeskarriere. Å bli bevisst på årsaken, for å kunne velge suksessfaktorene ved neste korsvei, kan gi meg som hodejeger svaret på hvorfor du skal prestere. Enda viktigere er det at du vet det selv. Vi som rekrutterer skal rekruttere med hode, mer enn hjerte og følelser. Ofte ser vi både oppdragsgivere og kandidater velge på følelser, eller «magefølelsen». Ja den bør være på plass, men kommer magefølelsen før du har vurdert hvorfor du vil prestere?

-Tomas Kersten, Head of research og Partner i Dynamic People

Ring oss i dag på tlf 23 89 72 26 eller benytt vårt kontaktskjema om du trenger hjelp til å rekruttere. Chatten nederst til høyre kan du også benytte mandag til fredag om du har spørsmål. Ønsker du å registrere deg hos oss som kandidat kan du legge inn din CV her Se også; Våre ledige stillinger

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 14 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge.