Hjelp, Andersen har sagt opp!- Ukeslutt av Rolf Wilhelmsen

Har du kjent på følelsen og ikke minst den økende bekymring når en nøkkelperson har sagt opp? Det behøver ikke å være så dramatisk som denne overskriften indikerer men de fleste ledere opplever fra tid til annen at en svært sentral og viktig person uventet meddeler sin oppsigelse. Skal han eller hun til alt overmål begynne hos en konkurrent må man som regel også avvikle arbeidsforholdet umiddelbart.

Interimleder – Management for hire

Akutte rekrutteringsbehov kan også oppstå ifb med et viktig prosjekt, et nytt satsningsområde, pga sykdom eller andre uforutsette hendelser.

Det tar normalt tid å finne en erstatning. En ordinær rekrutteringsprosess tar gjerne opp til 6-8 uker. I tillegg kommer kandidatens oppsigelstid, slik at det fort kan gå 5-6 mnd. før den nye personen er på plass. Er behovet akutt kan en dyktig Interimleder være en god løsning mens man bruker tid på å finne den permanente erstatningen.

Vi i Dynamic People har et betydelig nettverk av dyktige kandidater som av forskjellige årsaker kan tenkte seg et midlertidig oppdrag av kortere eller lengre periode.

Vi bruker normalt inntil 10 dager på å løse oppdraget.

Kvalitetsikring av Interimleder

Kvalitetssikring av Interimleder er i hovedsak den samme som vi benytter ved ordinære rekrutteringsbehov.

Når du leier inne en interimleder betaler du kun for den tiden lederen faktisk jobber. Ferier, sykefravær etc. belastes ikke oppdragsgiver.

Du har kort oppsigelse om du ikke er fornøyd eller behovet ikke lenger er tilstede.

Våre interimledere lever av gode leveranser og referanser og du får derfor en topp motivert leder som raskt ønsker å ta ansvar og produserer resultater.

Les mer om Interimledelse her  Ønsker du å registrere deg som Interimleder? Registrer deg her

Ta gjerne kontakt med oss dersom behovet for Interimleder skulle oppstå.

-Rolf Wilhelmsen, Senior Rådgiver og Avdelingsleder Interimledelse i Dynamic People

Ring oss i dag på tlf 23 89 72 26 eller benytt vårt kontaktskjema om du trenger en Interimleder raskt på plass. Chatten nederst til høyre kan du også benytte mandag til fredag om du har spørsmål. Ønsker du å registrere deg hos oss som Interimleder kan du legge inn din CV her Se også; Våre ledige stillinger

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 14 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge.

Inngangen til arbeidslivet som nyutdannet- Ukeslutt av Ramona Nesshaug

Jeg er nyutdannet, og i august startet jeg i min første ordentlige jobb. I den anledning ønsker jeg å dele noen tanker, erfaringer og refleksjoner rundt «inngangen til arbeidslivet for nyutdannede».

Etter fire år med utdanning var jeg klar for å teste kunnskapen min i en relevant jobb. Jeg var innstilt på å jobbe hardt for å bli blant de heldige, og startet søknadsprosessen tidlig. Jeg fant noen trainee-programmer som var spennende. Jeg ringte kontaktpersonen til ett av programmene for å høre om muligheten for å komme inn til tross for at jeg ikke hadde mastergrad. Jeg forklarte hvem jeg var og min motivasjon for stillingen. Dette var svaret jeg fikk: «Av erfaring presterer masterkandidater bedre så du er ikke kvalifisert til å søke hos oss».

Jeg kom videre i en annen prosess, men nådde ikke opp. Her er utdrag av begrunnelsen: «… de som vant frem foran deg gjorde det først og fremst fordi de også hadde en mastergrad. Dersom du videreutdanner deg med en mastergrad, vil jeg varmt anbefale deg å søke igjen».

Hvordan vet de hvem jeg er, hva jeg er god for og hvilke kvalifikasjoner jeg har?

Det er forståelig at noen stillinger krever spesialisering, men i andre tilfeller skjer mye av læringen i praksis, og det må være rom for å prøve og feile. Alle har vært ny en gang. Hvordan skal man ellers lære, eller skaffe seg arbeidserfaring?

NOKUT undersøkelse 2018

En undersøkelse gjort av NOKUT i 2018 viser at det kan være vanskelig å få jobb med «bare» en bachelorgrad. På den andre siden tyder det på at hverken studenter, ansatte eller arbeidslivet mener det er noen vesentlige mangler i det faglige innholdet i bachelorutdannelsene. Allikevel sies det å gi lite verdi i arbeidsmarkedet. «Vi har stor søkermasse, og da velger vi de beste» svarte en av testdeltakerne.

NOKUT sin undersøkelse tyder på at hovedproblemet ikke ligger i innholdet i bachelorutdannelsen, men at arbeidslivet ikke vil ansette bachelorkandidater, når de kan velge masterkandidater (kilde: https://bit.ly/2IGTbR8).

Er det slik fortsatt? Jeg tror mange har fått opp øynene i denne «mastersyken»-debatten.

Ramona Nesshaug, HR og Markedskoordinator i Dynamic People Foto: Dynamic People

Engasjement og nettverk har betydning

Uavhengig av om man går bachelor eller master, er det mange studenter som engasjerer seg aktivt. De kjennetegnes som proaktive, nysgjerrige og ønsker å tilegne seg kunnskap. Man opparbeider seg også god erfaring på denne måten. Mange påtar seg frivillige verv og har deltidsjobber ved siden av. Det er ikke antall år på skolebenken som definerer hvem du er. Personlig mener jeg at en kombinasjon av utdanning, erfaring og personlig egnethet er det som skiller deg ut i bunken av søkere.

I min prosess med Dynamic People la de vekt på mitt engasjement og erfaring. De synes det var spennende at jeg hadde vært i Forsvaret, at jeg hadde vært i Korea på utveksling og at jeg hadde vært et aktivt medlem i Start (studentorganisasjon som tilrettelegger for innovasjon og entreprenørskap blant studenter, knytter akademia og næringsliv sammen).

LYTT OGSÅ: Podcast: Karrierepodden, «den perfekte jobbsøknaden»

Nettverksbygging er viktig

Bruk tid på Linkedin, bygg en god profil, ikke vær redd for å ta kontakt med mennesker som inspirerer deg eller som du er nysgjerrig på. Mine bekjentskaper i Dynamic People var gull verdt gjennom studieløpet, og dette nettverket fikk jeg gjennom mitt engasjement i Start. Før studieslutt var arbeidskontrakten signert. Jeg ble en av de heldige.

Til deg som er på ditt siste studieår eller som leter etter en inngang til arbeidsmarkedet, uavhengig av om du har bachelor, master, eller kanskje ingen av delene. Uavhengig av om du til punkt og prikke fyller kvalifikasjonskravene til drømmejobben: 

Søk. Du taper ikke på å prøve. By på deg selv, få frem hvem du er og hvorfor du er den perfekte kandidat!

Kanskje er det ditt tillitsverv fra studiene, eller frivillighetserfaringene fra friåret ditt som teller? 

-Ramona Nesshaug, Researcher og HR/ Markedskoordinator i Dynamic People

Ring oss i dag på tlf 23 89 72 26 eller benytt vårt kontaktskjema om du trenger hjelp til karriereveiledning. Du kan lese mer om karriereveiledning HER. Chatten nederst til høyre kan du også benytte mandag til fredag om du har spørsmål. Ønsker du å registrere deg hos oss som kandidat kan du legge inn din CV her Se også; Våre ledige stillinger

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 14 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge.

NÅ ER DET HENNES TUR

Dynamic People støtter årets viktigste næringslivsdugnad tirsdag 15. oktober

TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Finn Christian Jagge deltar på næringslivsdugnaden 15. oktober 2019

Finn Christian Jagge deltar på årets viktigste næringslivsdugnad Tirsdag 15. Oktober 2019

Finn Christian Jagge i Dynamic People deltar på årets viktigste næringslivsdugnad tirsdag 15. oktober fra 13.00- 15.30.
Finn Christian «Finken» skal sammen med andre næringslivsledere, sitte på Oslo Børs, de skal ringe rundt til sitt eget nettverk og be om et bidrag til årets TV-aksjon.

Karrierepodden med Kristine Ullebø- Ukeslutt av Trine-Lise Jagge

Denne uken ble jeg invitert til å gjeste Karrierrepodden med Kristine Ullebø.

Kristine inviterer inspirerende gjester i studio for å prate om karriere. Hvordan kom de seg dit de er i dag? Hva driver dem? Er det trivsel, penger eller ambisjoner? Og har de noen gode råd for å lykkes?

Karrierepodden med Kristine Ullebø
Kristine Ullebø og Trine-Lise Jagge, Daglig leder i Dynamic People Foto: Magne Antonsen

Hvordan skriver du en søknad som fanger oppmerksomheten? Og hva gjør folk feil når de lager en CV?

Kristine og jeg snakker om hvordan skrive den «perfekte jobbsøknaden» og hva du bør tenke igjennom før du søker på drømmejobben?

Når du skal søke på en spennende jobb er det helt nødvendig å ha en god CV. Men hva er egentlig en god CV og hvordan tenker de som sitter på andre siden av bordet og skal ansette den beste jobbsøkeren? Hvordan kan du forberede deg best mulig? Kristine og jeg hadde en god samtale. Tusen takk for invitasjonen og gode spørsmål!

Du kan lytte til podcastepisoden HER

Håper mine tips kan være til nytte 🙂

-Trine-Lise Jagge, Hodejeger og Daglig leder i Dynamic People

Ring oss i dag på tlf 23 89 72 26 eller benytt vårt kontaktskjema om du trenger hjelp til karriereveiledning. Du kan lese mer om karriereveiledning HER. Chatten nederst til høyre kan du også benytte mandag til fredag om du har spørsmål. Ønsker du å registrere deg hos oss som kandidat kan du legge inn din CV her Se også; Våre ledige stillinger

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 14 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge.

Motivasjon for «Å passe inn – og bringe inn»- Ukeslutt av Tomas Kersten

Det ligger naturlig for de fleste av oss at vi ønsker å passe inn, vi ønsker en tilhørighet. Vi gremmes over tanken på det motsatte, eksempelvis om vi opplever skolemiljøer der elvene står i ring i skolegården og kun slipper til de mest «populære». Inkludering og involvering er sentralt for å skape et motiverende miljø.  Det er basale menneskelige behov. 

Om du som leder tenker at motivasjon er de ansattes ansvar har du kanskje rett. Det er til syvende og sist hver enkelt som har hovedansvaret for seg selv. Attraktive ressurser tar ansvar for seg selv og det er jo disse du vil ha, de selvgående ansvarsfulle medarbeiderne som produserer og leverer resultater (nesten helt på egenhånd, uten for mye styring, eller ledelse?). Bieffekten kan være at de tar ansvar for seg selv ved å flykte fra miljøet du er med på å skape, enten som kollega, eller leder. Folk vil være en del av noe større, en del av et lag som sammen utvikler. 

Om du som leder tenker at det ikke er en lederoppgave å motivere er du kanskje mer en administrator enn en leder, et fint valg å ta, men ta valget og hold deg unna ledelse av mennesker (kanskje kan du lede prosjekt, fag, produkt, men ikke mennesker). Ta ansvar for påvirkningen du faktisk har. Når vi rekrutterer og ansetter folk er det jo fordi kandidatene i utgangspunktet er motivert, de tar ansvar, tar selvstendige valg og ønsker å bidra – de er motivert. 

Hva er det som gjør at selskapet, kulturen, miljøet, du og kollegaene dine tiltrekker seg kandidater, hva gjør at kandidatene motiveres og tiltrekkes til deg og ditt miljø? Hva gjør at de skaper tilknytning de ikke vil løsrive seg fra, men vil utvikle seg i? 

Les også: Onboardingen- nøkkelen til en dedikert og lojal medarbeider

Å Passe inn – følelsen av å høre til 

Motivasjonen for å vurdere nye jobbmuligheter og velge et nytt selskap å jobbe for, er et resultat av tiltrekning og tilknytning, faglig og sosialt. Å passe inn kan handle om sosiale eller faglige relasjonelle bånd, følelsen av å høre til. Inkludering og autonomi – involvering, bli sett og lyttet til. Gi ideer oppmerksomhet og oppfølging, spørre om mer informasjon – vise oppriktig og positiv nysgjerrighet for å få frem det beste i folk. Å bygge et lag der en ikke bare føler seg involvert, men opplever i praksis at en har betydning fordrer at alle på laget (spesielt lagleder) bruker ideene, tester og forbedrer. Ti hoder tenker bedre enn ett. Involvering gir en rakettstart på implementering av endring.   

Les også: Hvordan påvirkes vi av vårt eget engasjement?

Å bringe inn – følelse av betydning og mestring

Ekte motivasjon kommer innenfra. Ønsker man å spille på den indre drivkraften kommer involvering, mestring, utfordring og tilhørighet høyt oppe som motivasjonsfaktorer for de fleste av oss. Ønsker man seg selvdrevne og ansvarsfulle medarbeidere kan det være fornuftig å bygge samspillet oppunder disse motivasjonsfaktorene. Skal en jobbe med en inkluderende og involverende mestringsorientert prestasjonskultur som utvikler seg og et lag en har sterk tilhørighet til, så begynn med nettopp det. Kultur for involvering skaper motiverte medarbeidere. 

Folk ønsker å ha en betydning med bidraget sitt, vi vil få det til, mestre oppgavene, og utfordre oss med ansvar vi må lære å ta. I balansen mellom mestring og utfordring vil vi komme inn i en motiverende og utviklende «flytsone». Folk slutter ikke i et slikt miljø – folk utvikler seg til det beste for selskapet du leder, eller jobber i. 

Det er ditt ansvar som leder og det hjelper veldig om du involverer kollegaene dine i det også. 

-Tomas Kersten, Partner og Head of research i Dynamic People

Ring oss i dag på tlf 23 89 72 26 eller benytt vårt kontaktskjema om du trenger hjelp til å rekruttere. Chatten nederst til høyre kan du også benytte mandag til fredag om du har spørsmål. Ønsker du å registrere deg hos oss som kandidat kan du legge inn din CV her Se også; Våre ledige stillinger

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 14 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge.