Referansesjekk, hvorfor det?-ukeslutt av Anders Beichmann

Referansesjekk, hvorfor det?

Hensikten med referanseintervjuer er å få bekreftet eller avkreftet informasjon som vi har samlet inn tidligere i prosessen i form av jobbintervju(er) og tester m.m.

I en rekrutteringsprosess er referansesjekk en meget viktig del av prosessen. Den vil også være med i underlaget for en beslutning om videre prosess, avslag eller ansettelse. Derfor kaller vi i Dynamic People dette for et referanseintervju. Ikke en 5 minutters kort samtale på telefon, men et strukturert dybdeintervju med den enkelte referanse for å sjekke ut og få bekreftelser på viktige elementer som har fremkommet i tidligere samtaler med kandidaten. Det kan like gjerne være bekreftelser på hendelser kandidaten har vært oppi, som hvor god leder man er. Eller hvilke salgsresultater som er oppnådd og hvordan kandidaten fungerer i et team.

Anders Beichmann Partner og Hodejeger i Dynamic People

Det kan være prosesser hvor man kjenner kandidaten fra før og man føler seg 100 % sikker på at dette er rett kandidat for rollen og selskapet. Kan også være at det er knapt med tid til månedsslutt eller andre rammebetingelser som presser på. Vi i Dynamic People anbefaler på det sterkeste å gjennomføre referanseintervjuer, uansett. Det kan fort bli stor forskjell på å kjenne hverandre privat til å være i et medarbeider- og leder forhold. Selv om det tar tid å få gjennomført intervjuene, er det viktig å sette av tid – intervjuene kan også gi ekstra innsikt i hvordan coache kandidaten, hva er viktig å ta hensyn til og viktige elementer man må være klar over. Og ikke minst innspill på mulige løsninger.

Les mer om hvordan vi kan bistå deg med referanseintervjuer og second opinion her

Når skal jeg ha klar en referanseliste?

 

Rekrutteringsprosessen nærmer seg slutten og det neste steget er å sjekke ut referanser.

Da er det viktig å ha klare referanser eller tenkt igjennom hvem du vil benytte. Vi i Dynamic People ønsker at alle referanser skal være varslet før vi tar kontakt – primært for å booke tidspunkt eller hvis det passer, gjøre intervjuet der og da. For oss er disse 40, til noen ganger opptil, 50 minuttene meget viktige og da er det også naturlig at referansen også har tid. Informer om hvem vi er og hvilken prosess du sjekkes ut fra, slik at det ikke er en overraskelse når vi tar kontakt.

Hvem kan stå som referanse?

Det er et par grunnleggende punkter som bør vurderes

  • Kjenner personen deg profesjonelt?
  • Kan referansen beskrive deg som arbeidstaker og har hun eller han kjennskap til ditt ansvarsområde?
  • Nåværende og tidligere kolleger, ledere, kunder og/eller andre samarbeidspartnere er i hovedsak de som behøves.
  • Familie og gode venner kan fort bli oppfattet som inhabile.
  • Skulle du mangle referansepersoner – kan man oppsøke for eksempel faglærere eller andre som har kjennskap til din væremåte og evne til å levere resultater.

Sjekker kandidater ut sin nye fremtidige arbeidsgiver?

Svaret her er ja. Vi opplever stadig flere kandidater som sjekker ut sin fremtidige arbeidsgiver. Veldig mye informasjon er tilgjengeliggjort digitalt og mange kandidater har også et nettverk som de kan benytte. Stemmer informasjonen som er blir gitt. Er det som det blir fortalt? Hvordan går det med bedriften og markedet? Osv. Det er helt naturlig at også kandidater sjekker ut, gjør sin hjemmelekse.

Husk, rekruttering går begge veier – både for bedriften og kandidaten.

Ønsker du hjelp med rekrutteringen så kan du lese om vår prosess her

God helg 🙂

-Anders Beichmann, Partner og Hodejeger i Dynamic People

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 13 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016

Jobbe som Interimleder?

Rolf Wilhelmsen Hodejeger og avdelingsleder interimledelse

Ønsker du å jobbe som interimleder?

Som et av de ledende rekrutteringsselskapene i Norge,  får vi i Dynamic People regelmessig forespørsler fra våre kunder om vi raskt kan fremskaffe en midlertidig leder eller spesialistfunksjon. De vanligste behovene er adm dir /daglig leder men også nøkkelstillinger innen økonomi /finans, IT, HReller prosjektledelse. Oppdragenes varighet er normalt fra 3- 9 mnd, ofte med ønske om forlengelse.

Kan en midlertidig stilling være interessant for deg å vurdere og har du en betydelig erfaring fra områdene nevnt over? Da oppfordrer vi deg til å registrere din CV  ved å søke på stillingen «interimleder»  her 

Du vil da fortløpende få tilsendt en mail med informasjon om nye oppdrag vi jobber med og vurderer vi deg som aktuell kandidat innkaller vi til en samtale hos oss for å presentere oppdraget og oppdragsgiver. Neste skritt vil være et møte hos vår oppdragsgiver.

For å være interimleder må du registrere deg som selvstendig næringsdrivende. Vår oppdragsgiver inngår kontrakt med Dynamic People på interimleders vegne.  Trenger du å vite hvordan man registrerer seg som selvstendig næringsdrivende trykk her.

Under er nyttig informasjon til deg som må opprette enkeltpersonforetak:

https://www.brreg.no/bedrift/enkeltpersonforetak/starte-enkeltpersonforetak/registrere-et-enkeltpersonforetak/

https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/registrering/starte-og-registrere-enkeltpersonforetak/

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR, interimledelse og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 13 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016

HR-konferansen for offentlig sektor 2019- ukeslutt av Sissel Gladsø

Et par hektiske dager med faglig påfyll på HR-konferansen for offentligsektor er over.

Mye å lære, inspirerende og med en bekreftelse på at kontinuerlig endring er konstant.

Sissel Gladsø CFO og Hodejeger i Dynamic People

Hvilke utfordringer gir det i en organisasjon at endringer er normalen, at endringsledelse ER ledelse i dagens selskaper? For mange, både ansatte og ledere, er endring en belastning og stessfaktor i hverdagen. Hvordan skal dette håndteres for å hindre redusert produktivitet, effektivitet, flere sykemeldinger og lite motiverte medarbeidere?

For mange er lederutvikling en del av løsningen – sikre at lederne er rustet til å stå i kontinuerlige endringer – både for egen del og for ansatte.

Et inspirerende og lærerrikt foredrag av Jan Ketil Arnulf; Dean Executive ved Handelahøyskolen BI – «Virker lederutvikling?»Forskning har vist at i verste fall kan programmene være skadelige – det er derfor svært viktig å være kritisk og vurdere nøye hvilke programmer som er riktig for din bedrift og dine ledere. Man må finne utfordringen til hver enkelt leder for å velge riktig «medisin» – det er ikke slik at «one-size-fits-all». Lederutvikling er i dag en industri på linje med våpenhandel og prostitusjon. Utfordringen er imidlertid at med prostitusjon er et av verdens eldste yrker er ledelse et av de nyeste. Og hva er ledelse? Hva er en god leder? Interessante betraktninger om det å være leder kontra det å være helt – hva er suksesskriteriene? Kompetanse, personlighet, karisma?

En annen rød tråd i konferansen er hvor vanskelig det er å få tak i riktig arbeidskraft. I dagens endringssamfunn kreves helt nye arbeidstakere. Omstillingsevne og endringsvillighet er essensielt. Medarbeiderne må skifte oppgaver og stillinger oftere enn tidligere, må evne å tilegne seg ny kompetanse for ikke å bli utdatert – hvordan motivere og tilrettelegge?

Vi har hørt spennende foredrag av Thor Gjermund Eriksen, Kringkastingssjef i NRK som forteller oss om «NRKs reise fra leikestove til global konkurranse».
For en omstilling og endring disse har vært gjennom – fra diskusjonen om hvorvidt det norske folk bør få tilgang til farge TV – ”Synda er komen til Jorda, men vi vil ikkje ha ho i fargar” –  og at det beste for NRK er at seerne ikke bør ha noen mening om hva som skal sendes –
til at de i dag har blitt en aktør i den globale konkurranse hvor kjennskap til befolkningen og deres preferanser er avgjørende for hva som produseres og sendes.
For fem år siden visste de ikke hva streaming var…. Hvordan forberede seg på endringer man ikke kjenner?

Og dette er kjernen i hva de fleste norske bedrifter står overfor i dag. En stadig sterkere konkurranse fra det internasjonale markedet, ekstremt raske digitale endringer – ny teknologi som fører til helt nye tjenester og produkter som det ikke er lett, om mulig, å forutse og planlegge for.

Vi trenger lederne og medarbeiderne som ikke bare ønsker seg en jobb, men som ønsker å være med på en reise. Fremtidens arbeidsliv vil i mye større grad være en kontinuerlig reise – en reise man nødvendigvis ikke kjenner destinasjonen til. De som lykkes vil være de som elsker selve reisen, samtidig som de evner å løfte blikket, se mulighetene, forstå hvilken retning som er mest effektiv og som gir de beste resultatene.

Det strategisk blikket, forretningsforståelse, endringsviljen og læringsevnen til både ledere og medarbeidere vil være avgjørende for om selskapet klarer omstillingen til endringsreisen – blir du en  NRK eller en Kodak?

Spørsmålene er flere enn svarene, men evnen å stille spørsmålene fremover vil være viktigere enn svarene – ekstremt raske endringer gjør at flere spørsmål må stilles, flere alternativer må betraktes, flere «hvis at» og «hva om» må vurderes – og strategier, prosesser, kompetanseendringer og organisasjonsendringer må kontinuerlig sikre at organisasjonen stiller flere og riktigere spørsmål.

Les om rekruttering til offentlig sektor her

Lykke til på reisen!

– Sissel Gladsø, CFO og Hodejeger i Dynamic People

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR, interimledelse og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 13 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016

Ville du valgt Solskjær eller Mourinho – haren, eller skilpadden? Ukeslutt av Tomas Kersten

Enkelt å svare på nå, hvem du ville valgt av de to managerne. Kanskje like enkelt, med motsatt utfall, den gang Mourinho fikk jobben, eller så sent som sommeren 2018. Hva har endret seg? Har managerne utviklet seg så mye i ulike retninger, har spillerne blitt så mye bedre, er forutsetningene for å lykkes annerledes, eller har faget endret seg? Neppe noen av delene.

Tomas Kersten, Hodejeger og Partner i Dynamic People

Dette er kanskje det som opptar oss mest i rekruttering, hva skjer når man bytter jobb, hva skjer når du bytter lag og hva skal til for suksess i et nytt miljø? For Solskjærs del var det ikke tidligere meritter som manager i en stor internasjonal klubb, men personlige egenskaper, evne til å engasjere uten å være «brøleape», match med kultur og miljø som kvalifiserte han. Ville du turt å satse på kulturmatch fremfor tidligere meritter når du skal rekruttere?

Skilpadden blir ingen hare

Men kanskje er det bedre med en målrettet skilpadde, enn en ustrukturert rask hare som ingen vet hvor hopper?

– Tomas Kersten Hodejeger og Partner i Dynamic People

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR, interimledelse og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 13 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016

Godt nyttår – velkommen 2019 – vi er klare!

2018 er historie – men vi koster på oss et kort tilbakeblikk før vi tar fatt på 2019. Eller før vi fortsetter 2019… her har det vært en pangstart på året – og lokalene har vært fylt av intervjuer og presentasjoner hele uken.

I går satte vi av litt tid til oss selv – både for å klappe oss selv på skuldrene over 2018 – og rigge for fortsatt vekst i 2019.

Sissel Gladsø Økonomisjef og Hodejeger i Dynamic People

Vi ser tilbake på et år med en fantastisk innsats fra hele teamet. Personlige budsjetter knuses – og det er bare å ta av seg hatten for enkeltprestasjoner i selskapet.

Dette til tross for et år med innføring av GDPR, og flere nye IT-systemer, både utskiftning av gamle applikasjoner – og ikke minst innføring av helt nye, spennende verktøy som digitaliserer bransjen vi er i.

Noen har nok fått noen flere grå har i løpet av året, men litt frustrasjon må påregnes i slike prosesser – og jeg vil påstå at denne gjengen har en humor og en stayer-evne som gjør at – om vi ikke danser oss gjennom – så kommer vi i alle fall gjennom med humøret på topp.

Vi startet året med en fantastisk tur til Dubai – I tillegg har vi investert i ny design, signert nye lokaler, startet et nytt forretningsområde, mottatt nye, fantastiske medarbeidere – og avsluttet 2018 med stil.

Tusen takk – alle i Dynamic People – for et fantastisk år! Dere er en helt fantastisk gjeng!

-Sissel Gladsø,  CFO og Hodejeger i Dynamic People

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR, interimledelse og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 13 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016