Hvordan vet du at det er en god match?- Ukeslutt av Signe Lindi

 Drømmekandidaten

Hvordan vet du at det er en god match?

Mange ledere river seg i håret over hvordan de skal finne drømmekandidaten. Hvorfor er det så vanskelig å finne den rette, og når vet du at du har funnet den rette?

«Jeg bare vet det», «det sa bare klikk», jeg trenger ikke å stille flere spørsmål, jeg bare visste at dette var riktig. Men hva er det egentlig som definerer at du har funnet den riktige?

Dette kan vi jo relatere til privatlivet også der vi leter etter den rette å dele livet med.

Signe Lindi Hodejeger og Karriererådgiver i Dynamic People Foto Dynamic People

Magefølelsen

Mange ledere vegrer seg for å ta beslutninger basert på magefølelsen fordi det er lite håndterbart, lite målbart og kanskje litt svevende. Men hva snakker vi egentlig om?

Når du skal rekruttere er det utrolig viktig å finne mennesker som passer inn i bedriftens kultur og miljø. Det å forankre rekrutteringsprosessen i bedriftens verdier vil kunne hjelpe deg langt på vei. I tillegg vil  dine verdier som leder kunne bidra til å forstå hvem som vil passe inn i ditt team. Å ha tenkt gjennom dette og reflektert over hvordan verdiene kommer til uttrykk i organisasjonen og i ditt team vil helt klart kunne gjøre vurderingen enklere, og kan hjelpe deg til å kjenne etter om dette er en god match. Selvfølgelig i tillegg til den fagkompetanse som er nødvendig for å kunne utføre jobben.

Verdier, lagånd og teamarbeid

Mange unge kandidater er opptatt av verdier, og ønsker å jobbe for selskaper som har gode, bærekraftige og fremtidsrettede verdier. Hvis du som leder synliggjør dette overfor kandidatene vil du umiddelbart få en tilbakemelding på hvorvidt det er en god match basert på verdigrunnlaget.

Vi i Dynamic People jobber med våre verdier hver eneste dag, og vi blir både utfordret og veiledet av dette. Verdiene våre er viktige i arbeidet med våre kunder og kandidater, men ikke minst i forhold til laget vårt og hvordan vi forholder oss til hverandre og driver hverandre videre. I disse OL-tider kommer det tydelig frem hvor viktig lagånd og teamarbeid er for at den enkelte skal prestere. Vi lar oss imponere over fantastiske resultater og hvordan lagene fungerer sammen og inspirerer og motiverer til individuelle prestasjoner. Hvis du da får inn en på laget som ikke bidrar til fellesskapet kan det raskt føre til at det du har bygd opp forsvinner og mister sin kraft på kort tid.

 

Vi hjelper deg gjerne i arbeidet med hvordan du kan bruke verdigrunnlaget i rekrutteringen, slik at du finner den rette.

– Signe Lindi Hodejeger i Dynamic People

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 15 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016 og vi planlegger ytterligere ekspansjon i 2018.

Hvorfor bør en bedrift engasjere en prestasjonsutvikler?

Hvor naturlig er det for ledere å innta rollen som trener, coach og rådgiver for å få sine medarbeider til å yte sitt beste i sin rolle? Er det lederen sitt ansvar eller forventes det at hver enkelt skal være så selvgående at de skal kunne trene, coache og rådgi seg selv hele veien?

Therese Cleve-Stiansen Prestasjonsutvikler i Dynamic People Foto: Dynamic People

Jeg opplever at mange, faktisk svært mange jobber uten en tydelig og motiverende stillingsbeskrivelse. Og da er det jo også en større sannsynlighet for at det er vanskelig å motivere, trene, coache og rådgi seg selv. Dette vil dessverre skape misnøye og en følelse av at en ikke strekker til. Nettopp fordi en ikke vet hva som forventes og dermed jobber en etter det en tror forventes av den enkelte. Det vil resultere i mangel på mestring som igjen skaper misnøye som vil forplanter seg ut i arbeidsmiljøet.

Sørg for at du har en klar beskrivelse av hva som forventes av deg og hvordan du kan benytte og utvikle dine styrker. Slik kan du være med å bidra til å bygge en mestringskultur.

En stillingsbeskrivelse følger jo helt klart noen retningslinjer. Men den bør være mer utfyllende med et beskrivende vedlegg til den enkelte medarbeider. Det vil være et godt grunnlag og verdifull informasjon for en leder å ha på den enkelte for å få frem det beste i sitt team.

Forslag til punkter i en stillingsbeskrivelse / vedlegg:

 • Tydelig og beskrivende visjon for selskapet som gir en klar indikasjon på hvilken retning den enkelte skal jobbe etter.
 • Selskapets verdier med tydelig beskrivelse av hva som faktisk legges i og forventes i den enkelte verdien, slik at det ikke bare er noen fine ord som kun gjør seg på bedriftens nettside.
 • En tydelig rolle-beskrivelse. Hva forventer vi av deg i denne rollen? Hva forventer du av deg selv i denne rollen? Hva forventer du av oss slik at du kan prestere på ditt beste?
 • Hva er dine helt unike styrker og hvordan kan du konkret bruke disse i din stilling?
 • Hva ved denne jobben engasjerer deg og hvorfor?
 • Hvordan vil ditt arbeid bidra til at du opplever å gjøre en forskjell utover deg selv?
 • Hvordan kan vi som selskap sørge for at du opplever vekst og mestring?
 • Selskapets forventninger til arbeidsmiljøet.
 • Hva er viktig for deg for at du skal trives i og med dine omgivelser?

Jeg mener det er helt nødvendig at arbeidstaker har en klar og tydelig retningslinje å følge. Så er spørsmålet; hvem tar rollen og sørger for at den enkelte drilles i å jobbe etter denne stillingsbeskrivelsen? Lederen? Vel jeg tror nok mange vil si det og det er på sett og vis også en god og riktig tanke. Men hvis en ser på lederens stillingsbeskrivelse så er også den fylt med veldig mange andre oppgaver som lett tar fokuset vekk fra trener, coach og rådgiver-rollen. En leder trenger også selv til tider en egen trener, coach og rådgiver for å utføre sitt arbeid på best mulig måte.

Flere små og store bedrifter er nytenkende og skaper store positive endringer ved å ansette eller engasjere en prestasjonsutvikler som innehar tre konkrete roller; trener, coach og rådgiver. Denne personen setter opp prosesser som gjør at bedriften har noen helt klare retningslinjer å følge gjennom visjon og verdier. Samt ser hvilke stillinger, kvalifikasjoner og personlighetstyper som trengs for å oppnå det målet som settes i den enkelte avdelingen eller på et konkret prosjekt.

Deretter blir oppgaven å trene opp og bevisstgjøre hver enkelt slik at de blir mer og mer selvgående i valg og utførsel av jobben i trå med bedriftens kultur, visjon og verdier.

De vil stå støtt i seg selv, rollen de tar og være en god representant for selskapet.

Det vil også være denne personens ansvar å coache og rådgi lederen hvilke mennesker han/hun har i sitt team, slik at lederen har et godt grunnlag for å lede den enkelte og teamet til å nå sine mål.

Det er sjelden en quick fix fungerer! Jeg tror på spesifikk og målrettet trening over tid for ønsket effekt.

 

-Therese Cleve-Stiansen Prestasjonsutvikler i Dynamic People

Dynamic People tilbyr skreddersydde program for prestasjonsutvikling. Vi tilbyr både individuell- og gruppe oppfølging. Les om våre prestasjonsutviklingsprogram her

Dynamic People tilbyr skreddersydde foredrag til bedrifter for ulike anledninger. Les om foredrag her

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 15 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016 og vi planlegger ytterligere ekspansjon i 2018.

Hvor viktig er det egentlig å omgi seg meg “riktige” venner og kolleger? – ukeslutt av Sissel Gladsø

The people we surround ourselves with either raise or lower our standards. They either help us become the-best-version-og ourselves or encourage us to be lesser versions of ourselves. We become like our friends. No man becomes great on his own. No woman becomes great on her own. The people around them help to make them great. We all need people in our lives who raise our standards, remind us of our essential purpose, and challenge us to become the-best-versions-of-ourselves.- sitat Ukjent

Hvor viktig er det egentlig å omgi seg meg “riktige” venner og kolleger? Har det noen betydning – har de så stor innvirkning på hvem du er og blir?

Ved nærmere ettertanke må jeg innrømme at jeg i stor grad lar meg påvirke av mine omgivelser – og da tenker jeg ikke først og fremst på å tilpasse meg andres forventinger, men tenk over forskjellen det er å omgi seg med positive mennesker som heier på deg, kontra de som ikke gjør det, og verre – håper på at du skal feile. Forteller deg at dette greier du ikke – ikke noe vits i å prøve en gang. Himler med øynene – hva tror hun at hun er? Nå skal det jo sies at disse menneskene også inspirer til den viss grad – på sin måte…. De skal i alle fall ikke få rett!!!

Omgi deg med mennesker som vil deg vel

Sissel Gladsø CFO og Hodejeger

Det er viktig å omgi seg med venner og kolleger som vil deg vel, som heier på deg – som unner deg suksess – som sier at; dette klarer du – jobb litt hardere, strekk deg litt lenger, du tør, ta sjansen, du er god, kom igjen – vi klarer dette sammen! Det er klart at det har innvirkning på meg og min måloppnåelse. Og ikke minst min mestringsfølelse og mitt humør!

Jeg har kolleger som har lært meg og tilført meg utrolig mye, både kompetanse og erfaring, men også latter og glede! Jeg er faktisk ganske sikker på at jeg har blitt en bedre utgave av meg selv av å jobbe i Dynamic People.

Ta et steg bort fra de som ikke ønsker at du skal lykkes

Jeg mener det kan være viktig å ta et pust i bakken og tenke gjennom  – man flyter jo gjerne avgårde i gamle vaner og  med gamle venner.
Når man hopper ut det som gründer så opplever man bestandig at det er noen som står på sidelinjen og håper på at du feiler, det er jo litt kjipt med andres suksess…. «Egen suksess er vel og bra men andres fiasko er heller ikke å forakte.»
Nå mener jeg ikke at du skal gå hjem å bytte ut vennene sine – kan være greit å ha noen kritikere på sidelinjen også…. Noen som ber deg tenke gjennom to ganger før du hopper ut i noe – kritikeren kan også være med å hjelpe deg i riktig retning.

Hei hverandre i mål

Et av mine minner som står sterkest når det gjelder å heie hverandre i mål (sikkert for at det et av de fysisk vondeste… 😊) er nok fortsatt fra da jeg løp NYC Maraton – noe som med mitt treningsgrunnlag, i beste fall kan kalles optimistisk å legge ut på. Var ikke helt veloverveid å melde seg på….  Vi var tre som løp sammen – heiet på hverandre, pushet hverandre, motiverte hverandre til å tro at dette skulle vi greie – og tro kan flytte fjell – og når andre også tror på deg så er det bare å sikte mot stjernene – sammen! Og JAAAA – vi kom i mål – lenge siden nå – men husker fortsatt følelsen (ikke bare den vonde som sa ALDRI MER), men mest den hærlige følelsen av å ha gjennomført – passert målstreken – SAMMEN!!

-Sissel Gladsø CFO og Hodejeger i Dynamic People

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 15 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016 og vi planlegger ytterligere ekspansjon i 2018.

 

Hvem vinner?

Hvem vinner?

– Neste gang kan det bli deg Martin – om du er best for laget, er laget best for deg.

Neste gang du som leder setter mål – hva gjør du?

Neste gang Norge legger en taktikk for lagets beste, for eksempel for å tapetsere pallen, er det de som spiller på lag som blir løftet frem. Neste gang blir det Martin Johnsrud Sundby som lagkameratene hjelper til gull om han er best plassert for muligheten. Egoisten som ikke bidrar for felleskapet blir neppe forfordelt (han ble igjen hjemme).

Drillo – Samspill og ledelse i praksis.

Når (Salgs)ledere skal hedre sine ansatte, rekruttere nye, premiere den beste på teamet, den ansatte som leverer for lagets beste – hvem er det som hedres, får bonus, løftes og roses – hvem ansetter du – lagspilleren, eller individualisten?

Kanskje har du en stjerne på laget, den beste i selskapet er i din avdeling og kanskje er det godt nok å være best i «klubbmesterskapet». Da er det godt mulig at en kan fortsette å dyrke individualistene og drifte, premiere og måle som vanlig, men ønsker du ekstraordinære resultater holder det neppe å dyrke et verdiløst ego.

Verdifull lagånd

Man kan bli god alene, men ikke best. En gruppe bestående av gode individualister kan gjerne levere supre resultater, men felleskapets resultater blir middelmådig. «Han kan gjøre som han vil – han leverer resultater». Har du noen gang hørt om en selvlært verdensmester?

Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud er lært opp av Lasse Kjus og Kjetil Andre Aamodt, delingskulturen går i arv – det bygger kultur for varig utvikling. «Poenget er at alle med samme drakt spiller mot samme mål». Om en skal lære noe av den beste kan ikke vedkommende gjøre som han / hun vil. Den beste må få fortsette med å produsere resultater, men oppskriften må deles og utvikles. Kan oppskriften læres av ti, som kan lære opp ti nye har du et vinnerlag ti ganger bedre enn individualisten på bunnlinjen. Utvikles en slik selvforsterkende delingskultur vil utviklingen ingen ende ta – slik kan en miniputt som Norge skape ubegripelig gode resultater. Og slik mister individet verdi om det ikke har et lag å dele sin lagånd med. Best av alt er inspirasjonen, engasjementet og den kontinuerlige utviklingen en slik kultur gir. Hva gjør du for å fortjene slike lagspillere?

 

Så sterk som det sterkeste leddet?

Hodejeger og Partner Tomas Kersten Foto: Dynamic People

Om det kan læres noe av Norsk idrett kan det være lurt å se på et av de viktigste suksesskriteriteriene. Et suksesskriterie som har gjort oss best i verden, for eksempel i lagidretten fotball en gang på 90 tallet var god organisering, tydelig rollefordeling og godt samspill, det var kjernekompetansen i laget. Laget utnyttet spisskompetansen til det maksimale – vi var så god som det sterkeste leddet. Vi var en nasjon ingen slo i hodespill, ikke fordi Mini vant alle hodedueller, men fordi Jostein Flo på to meter hadde den jobben. Å spille hverandre god er gjeldene i de individuelle lagidrettene også, som i alpint, langrenn, skiskyting og hopp. Individualistene på hopplandslaget har fått et løft etter at de satt lag-gull som det viktigste målet i OL.

Tillit

Ingen kan ta lag-gull alene, ingen kan bli best alene, ingen verdensmester er selvlært. Hvem vil dele sin kunnskap og erfaring med folk som ikke deler? Det krever tillit, det krever at Martin stoler på at Simen Krüger gjør det samme tilbake ved anledninger der Martin er i bedre posisjon til å vinne. Kanskje er det god lagånd, god organisering og dyrking av en utviklende delingskultur som kan utvikle selskapene som drar Norge inn i fremtiden og gjennom den teknologiske revolusjonen. «Spiller du ikke ballen til bedre plasserte medspillere mister du plassen på laget» – kanskje bør det også være slik på jobben også – om vi skal lære av de beste?

Google studerte de beste teamene; https://www.inc.com/justin-bariso/google-spent-years-studying-effective-teams-this-single-quality-contributed-most-to-their-success.html

«Jeg er kanskje ikke verdens største egoist» https://www.tv2.no/sport/9672578/

«Den skarpeste kniven i skuffen» https://soundcloud.com/kathrine-aspaas/den-skarpeste-kniven-i-skuffen

«Det villeste jeg har opplevd innen individuell idrett» https://www.facebook.com/finn.jagge/posts/10155118550881850

Alpinistenes hellige lagånd; https://www.vg.no/sport/alpint/alpint/fartsalpinistenes-hellige-lagaand-vi-liker-bedre-aa-gi-enn-aa-ta/a/23923173/

Olympiatoppen; Gode relasjoner laget gir flere medaljer; http://www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/aktuelt/page8911.html

Noen må preppe bakken for deg; https://tv.kampanje.com/dnb-apen-bakke-med-kjetil-jansrud

-Tomas Kersten Partner og Hodejeger i Dynamic People

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 15 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016 og vi planlegger ytterligere ekspansjon i 2018.

 

Uten forberedelser og direkte til prestasjon, hvor ble det av treningen?

Som prestasjonsutvikler og coach ser jeg dessverre at veldig mange bruker liten eller ingen tid på forberedelser. 

En prestasjon kan i dette tilfellet være et viktig møte, en viktig samtale, jobbintervju, presentasjon, et større foredrag eller lignende. Det de legger i forberedelsene kan ofte være å sette dato, tid og et tema. Prestasjonen tar de som det kommer og håper på det beste. Det er kanskje å sette det litt på spissen, men ikke langt unna sannheten.

Dine grunnleggende forberedelser og treningen du gjør i forkant av din prestasjon på små og store arenaer, kan være helt avgjørende for det resultatet du får. 

Ønsker du bedre resultater, skille deg ut i mengden og være dyktig innen din profesjon? Da er du nødt for å legge ned mye mer tid til forberedelser og trening.

Therese Cleve-Stiansen Prestasjonsutvikler i Dynamic People

Det ville vært veldig unaturlig å gå inn i kalenderen, plotte inn en konkurranse jeg ville delta på, for deretter å dra rett til konkurransen uten trening i forkant. Skulle jeg da droppe alle de viktige forberedelsene mentalt gjennom bevisstgjøring, fysisk gjennom trening og emosjonelt gjennom mestring og vekst som gir trygghet i prestasjons øyeblikket? Det er for meg oppskriften på å bli umotivert, stresset og få lett tilgang til følelsen av å mislykkes.

Se på hver lille og store prestasjon som en fantastisk anledning til å få frem ditt budskap og formidle det du ønsker. Ha med deg den grunnleggende respekten for andres tid. Sørg for at du fyller deres og din tid med noe meningsfylt som skaper en eller annen form for bevegelse.

Alle forberedelser avhenger selvfølgelig av hvor stor denne prestasjonen er. Men jeg tørr påstå at hvis du legger ned noe mer tid i forkant av hvert møte, hver samtale, hver presentasjon, foredrag eller hva din prestasjon og profesjon er, kommer du til å få en bedre følelse på prestasjonen i forkant, under og i etterkant. Du skal heller ikke bli overrasket hvis du opplever personlig vekst, gode resultater og en fantastisk følelse av mestring.

Tips til refleksjon:

Forberedelser:

 • Hva er ditt mål med seansen?
 • Hva ønsker du å formidle av innhold?
 • Hva trenger du av fakta/kunnskap for å skape troverdighet og trygghet?
 • Hva vil du at dine omgivelser skal sitte igjen med etter din prestasjon?
 • Hvordan ønsker du å fremstå utad? Hvilket inntrykk ønsker du å legge igjen etter denne prestasjonen? Hvordan vil du at andre skal beskrive deg? Hva kan du konkret gjøre for at det blir en realitet?
 • Hvilke virkemidler vil det være verdifullt for deg å bruke slik at du når ut til ulike personlighetstyper. For eksempel den kreative entusiasten som lett kan la seg inspirere, hvordan nå han/henne? Til analytikeren som trenger fakta og god dokumentasjon, hva og hvordan? Til supporteren som er opptatt av hvordan dette vil påvirke andre, hvordan kan du ivareta disse? Til implementereren som ønsker action og fremdrift, hvordan være konkret og målbevisst i din kommunikasjon?

Trening:

 • Visualiser rommet, menneskene, ditt fokus, kroppsspråk, kommunikasjon, din egen prestasjon, ønsket respons av de du kommuniserer med.
 • Tren på din kommunikasjon, vær bevisst ordene du bruker, ha et tydelig budskap, en god start/innledning og avslutting, vær bevisst din stemmebruk, ditt kroppsspråk, din energi og tilstedeværelse.
 • Få frem ditt engasjement gjennom å reflektere over hvorfor du gjør akkurat det du gjør og hvilken mening det gir deg. Din energi har stor påvirkning på dine omgivelser og kan være et sterkt virkemiddel hvis du er det bevisst.
 • Sørg for at du terper helt til du selv opplever trygghet i deg selv slik at du presterer på ditt beste der du er akkurat nå.

Rett i forkant av prestasjon:

 • Sørg for å gjøre det som skal til for at du er fokusert
 • Innta god næring slik at du er fokusert og har den tilstedeværelsen du ønsker for å prestere på ditt beste med rett tilstand.
 • Sørg for at du er bevisst din indre dialog og styr den til å bygge deg selv opp fremfor å fokusere på alt som kan gå galt. Minn deg selv på at du har gjort gode forberedelser og kommer til å gjøre ditt aller beste. Husk du har alt det som skal til for å lykkes der du ønsker.
 • En fin måte å styre tilstand, tanker og ditt fokus på er å bruke musikk og kroppsspråk bevisst. Rett deg opp, gjør deg stor og stolt, spill musikk som får deg til å føle deg på topp. You rock! Kick ass!

Evaluer din egen prestasjon i etterkant:

 • Hva sa og gjorde du som du er godt fornøyd med?
 • Hva kan være små justeringer til neste gang du er i tilsvarende situasjon?

Sørg for nok tid til forberedelse på dine ulike prestasjoner. Terp på de små detaljene som får frem dine unike styrker. Vær fokusert og tilstede i prestasjons øyeblikket. Stopp opp, se tilbake, trekk frem det du er fornøyd med og se på eventuell motstand som en fantastisk arena for vekst og utvikling!

Lykke til i dine fremtidige små og store prestasjoner.

Med vennlig hilsen

– Therese Cleve-Stiansen Prestasjonsutvikler  i Dynamic People 

Dynamic People tilbyr skreddersydde program for prestasjonsutvikling. Vi tilbyr både individuell- og gruppe oppfølging. Les om våre prestasjonsutviklingsprogram her

Dynamic People tilbyr skreddersydde foredrag til bedrifter for ulike anledninger. Les om foredrag her

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 15 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016 og vi planlegger ytterligere ekspansjon i 2018.

«SØLV ER NEDERLAG»-ukeslutt av Finn Christian Jagge

Foto: Dagbladet/Norsk Folkemuseum

SØLV ER NEDERLAG

Midt oppi starten av et nytt OL er det lett å huske Knut «Kuppern» Johannesens udødelige ord fra 1968.
Sølv er nederlag…
Nå er ikke sølv et nederlag nødvendigvis i et OL, men når du er med i en risikoidrett som en rekrutteringsprosess kan oppleves som, er det dessverre ingen medaljer å hente for andreplass.

Så hvorfor vant ikke du stillingen? Og hvordan kan du bli bedre neste gang?
Hva gjorde den som vant annerledes?

Næringslivet ønsker ofte å sammenligne seg med toppidretten.

Det er derfor vi finner store merkevarer som sponser idretten med enorme summer.

Ønsket er at noe av toppidrettens egenskaper og energi skal smitte over på dem selv og deres ansatte.

Vi sponser de beste, altså er vi også best.

Og det er jo riktig. Det er mye overførbart fra idrett til næringsliv.

Det er veldig mye å lære av en toppidrettsutøver: Alt fra motivasjon, innstilling og dedikasjon til nøyaktighet, forberedelser, både mentalt og fysisk.

Selg deg selv

Når vi skal presentere deg for en forhåpentlig fremtidig arbeidsgiver, må du først selge inn deg selv.

Finn Christian Jagge Olympisk mester, Partner og Hodejeger i Dynamic People

 

Vi ber deg for eksempel trekke frem:
-Hvem er du privat?
-Arbeidserfaring
-Eksempler på oppgaver du har utført med overføringsverdi til stillingen
-Hva kan du tilføre stillingen?
-Noe du er er du stolt av
og sist men absolutt viktigst:
-Hvorfor skal de velge deg til stillingen?

Det er her du skal trekke inn alt fra din motivasjon, din innstilling og dedikasjon til nøyaktighet, dine forberedelser, både mentalt og fysisk….

Hvordan tror du Aksel Lund Svindal har vunnet så mye, og fortsatt er kandidat til å vinne Gull på søndag?
Han trekker frem alt som kan hjelpe han. Alt som har bragt han dit han er, nemlig i posisjon til å vinne.
Alt fra motivasjon, innstilling og dedikasjon til nøyaktighet, forberedelser, både mentalt og fysisk.

 

Vi opplever altfor ofte at kandidater åpner sin presentasjon med å si: Jeg har hatt det veldig travelt i det siste, så jeg har ikke fått laget noen god presentasjon… Neivel, tenker jeg da…

Hvordan er motivasjonen, dedikasjonen og forberedelsene til Marcel Hirscher nå tror du, i dagene før starten på det eneste han enda ikke har vunnet, et OL gull..?

Jeg tror vi bare lar den henge der, slår på TV`n og nyter de første OL dagene.
Men det skader jo ikke å se litt på utøverne som skal ut i ilden. Hvordan de oppfører seg, hva de gjør, hvordan de forbereder seg.

Ta en titt på selvtilliten deres. La energien deres smitte over på deg så du har like høyt spenningsnivå i ditt neste intervju.

For der, der skal du skinne, der skal det ikke være noen tvil om din motivasjon, innstilling og dedikasjon til nøyaktighet, dine forberedelser, både mentalt og fysisk.

Lykke til i OL Norge! Og lykke til, til deg også, med din neste gullsjanse!

 

-Finn Christian Jagge, Partner og Hodejeger i Dynamic People

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 15 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016 og vi planlegger ytterligere ekspansjon i 2018.