Hvor blir det av gullkandidaten?- Ukeslutt av Rolf Wilhelmsen

Har ikke gullkandidater søkt din stilling?

Ikke så rart, og du er i godt selskap! Grunnen er ganske enkel, han eller hun har ikke sett din annonse fordi de ikke er aktiv på jobbsøk.

Mer enn 60 % kan tenke seg å bytte jobb

Undersøkelser viser at de fleste, faktisk mer enn 60 % av oss, kan tenke seg å bytte jobb skulle den rette jobbmulighet dukke opp. Samtidig viser undersøkelser at hele 75 % av de som kan tenke seg et jobbskifte faktisk ikke følger aktiv med på utlyste stillinger.

75 % av de som kan tenke seg et jobbskifte følger ikke aktivt med på utlyste stillinger.

Velger man kun å annonsere en ledig stilling så må nødvendigvis derfor søkerbunken kun bestå av de som aktivt ser etter ny jobb akkurat nå.

Rolf Wilhelmsen Foto: Dynamic People

Ikke aktive på jobbsøk

Å ansette de rette personene, med rette kvalifikasjoner er som alle vet noe av det aller viktigste en leder gjør. Det kan faktisk bli helt avgjørende for selskapets vekst og utvikling. Er det en lederstilling som skal besettes så kan det faktisk være kritisk viktig. En feilansettelse kan sette en bedrift kraftig tilbake og selv ved en mindre sentral stilling så kan en feilansettelse medføre at en bedrift ikke når sine mål eller får utvikling som ønsket.  De direkte og indirekte kostnadene ved en feilansettelse kan som kjent bli betydelige.

Som headhunter møter man daglig mange spennende og interessante kandidater. Mange kan tenke seg et jobbskifte fordi de ikke er fornøyd med forholdene hos nåværende arbeidsgiver og eller fornøyd med nåværende leder.

Kanskje du neste gang bør engasjere en headhunter som systematisk og aktivt søker etter relevante kandidater etter en nøye kravspesifikasjon dere har blitt enige om?

Les også: Hvordan gjennomføre en vellykket rekrutteringsprosess

Les også: Headhunter

-Rolf Wilhelmsen Hodejeger i Dynamic People

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 15 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016 og vi planlegger ytterligere ekspansjon i 2018.

«Digital revolusjon» ukeslutt av Lise Johnsen

Er du med eller i mot?

HR-konferansen for offentlig sektor som gikk av stabelen på Lillehammer denne uken,  ga oss et og annet og tenke over.  DIGITALISERING.

Lise Johnsen Fagansvarlig offentlig sektor Foto: Dynamic People

Førerløse biler, roboter som saksbehandler, yter kundeservice og pleier oss på sykehjemmet.

Dingser vi snakker til for å få status i kjøleskapet, på blodtrykket, hvor resten av familien befinner seg, som bestiller middagen og sørger for levering på døra av en Drone.

Delingsøkonomi, Amazon, Digifrid, Uber, you name It.

Tusenvis av arbeidsplasser forsvinner, mange nye kommer til. Er du med eller i mot?

Veldig spennende, utfordrende og skummelt, men har vi en valgmulighet?
Jeg tror ikke vi rekker å ta det standpunktet før alt dette velter over oss. Det VIL skje og det skjer NÅ. Sa jeg skummelt?
Fagfolk og forståsegpåere drar oss i alle retninger. Uendelige muligheter og uendelig risiko.

Kunnskap reduserer risiko.

Jeg spør mine sønner når jeg har problemer med iPhonen eller Getboxen. Jeg er ikke så interessert i denne teknologien.
Skal jeg ringe de når roboten på jobben gjør noe jeg ikke skjønner?
Nei, det sier seg selv. OG jeg har ingen planer om å bli en av de som må gå fordi jeg er utdatert. Her må vi henge med i svingene.
Jeg er MED! Er DU?😃

-Lise Johnsen Fagansvarlig rekruttering offentlig sektor i Dynamic People

Les også: Rekruttering offentlig sektor

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 15 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016 og vi planlegger ytterligere ekspansjon i 2018.

«Hvorfor prestere?» ukeslutt av Tomas Kersten

Hvorfor prestere?

Med min bakgrunn fra idretten har jeg vært borti nok folk som sier de skal prestere, bli best, eller nå et mål. Det samme opplever jeg i jobben som hodejeger, dog er det et fåtall kandidater som har like klar tale som idrettsutøverne på hva de skal oppnå og hvordan. Felles for dem begge er manglende bevissthet på de sosiale miljøfaktorene som ligger til grunn for suksess.

Hodejeger og Partner Tomas Kersten. Foto: Dynamic People

Vår jobb er å finne kandidater som matcher stillingen, miljøet og hvorfor.

Vår jobb er å finne kandidater som matcher stillingen, miljøet og hvorfor. Hvorfor skal du prestere i denne jobben, med dette miljøet, med denne ledelsen, med denne arbeidskulturen og med de utfordringene stillingen skal løse, blant mange andre spesifikke faktorer?

Det er viktigere å vite hva du vil til, enn hva du vil fra

Det er viktigere å vite hva du vil til, enn hva du vil fra. Kanskje kan det være fornuftig å se litt tilbake og spørre seg selv? Hvor jobbet du da det hadde det aller best? Hva kjennetegnet det miljøet, oppgavene, «støtteapparatet», kundene, lederen og kollegaene? Hvordan oppnådde du / dere suksess der og hvordan løste dere utfordringer og forholdt dere til motgang? Hvilken betydning hadde du for resultatet og hva bidro de rundt deg med?

 

Hvorfor presterer man ett sted og ikke et annet?

I lagidretter kan en se toppresterende profiler prestere på et lag og falle gjennom et annet sted. Oppgavene er de samme, ferdighetene, erfaringen, utdanningen og kvalifikasjonene de samme – hvorfor skjer det? Og omvendt, hvorfor blomstrer middelmådigheter i et annet team?

Å bli bevisst på årsaken, for å kunne velge suksessfaktorene ved neste korsvei, kan gi meg som hodejeger svaret på hvorfor du skal prestere.

Det samme kan du se i egen yrkeskarriere. Å bli bevisst på årsaken, for å kunne velge suksessfaktorene ved neste korsvei, kan gi meg som hodejeger svaret på hvorfor du skal prestere. Enda viktigere er det at du vet det selv. Vi som rekrutterer skal rekruttere med hode, mer enn hjerte og følelser. Ofte ser vi både oppdragsgivere og kandidater velge på følelser, eller «magefølelsen». Ja den bør være på plass, men kommer magefølelsen før du har vurdert hvorfor du vil prestere?

-Tomas Kersten Partner og Hodejeger i Dynamic People

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 15 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016 og vi planlegger ytterligere ekspansjon i 2018.

 

«Vi dundret inn i det nye året med full gass!»

Uken forsvant som dugg for solen. Eller for å si det på en annen litt mer Dynamisk måte; «vi dundret inn i det nye året med full gass!» 

2017 ble som vi hadde planlagt. Vi nådde målet vi hadde satt for året.

 

På kvelden den 29 desember 2017 passerte vi vår egen målstrek!

Et mål vi satte i januar i fjor og et mål vi har hatt øynene på og jobbet for å nå, gjennom hele året.

Ingenting smaker bedre enn en seier man virkelig har jobbet hardt for å nå!

Lange kvelder, mange møter, hundrevis av intervjuer, referanseintervjuer og personlighetstester. Laget vårt har jobbet hardt. Et team som har stått på og tatt utfordringene på strak arm. Et team som ikke et øyeblikk har tatt øynene fra målet.
Et hundretalls kandidater har fått ny jobb via oss i 2017 og i siste måling i Q4 sier 100% av våre kunder at de vil benytte oss igjen.

Tusen takk til alle i Dynamic People for fantastisk laginnsats!

Juhuuu vi klarte det!!!!

-Trine-Lise Jagge Daglig leder i Dynamic People

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 15 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016 og vi planlegger ytterligere ekspansjon i 2018.

 

Dynamic People styrker seg i offentlig sektor

Ansetter Fagansvarlig rekruttering offentlig sektor

Daglig leder Trine-Lise Jagge i Dynamic People sier at ansettelsen av Lise Johnsen er et ledd i rekrutteringsselskapets videre satsning på offentlig sektor

–  Vi er i sterk vekst. 2017 ble et fantastisk år og vi forventer et like godt år i 2018.  Vi har fått mange nye oppdragsgivere innen offentlig sektor. Vi styrker derfor vårt offentlig team ytterligere med Fagansvarlig rekruttering offentlig sektor.

Digitalisering av rekrutteringsprosessen

Lise Johnsen har spisskompetanse på rekruttering til offentlig sektor. De siste årene har hun vært rådgiver innen rekruttering og seleksjon for HR-huset i Forsvaret, og blant annet vært ansvarlig for digitalisering av rekrutteringsprosessen i Forsvaret. Hun har 15 års erfaring med HR og har solid kompetanse innen rekruttering, ledelse og lederutvikling innen offentlig og privat sektor. Med utdanning innen psykologi innehar hun nyttige verktøy for testing, seleksjon og team-sammensetning.

Lise Johnsen Fagansvarlig rekruttering offentlig sektor i Dynamic People Foto: Dynamic People

 

Fagansvarlig offentlig sektor

–  Det er viktig for oss å ansette rekrutterere som har en kombinasjon av leder og spesialkompetanse, dette slik at vi til enhver tid kan møte våre oppdragsgiveres behov. Digitaliseringen har for alvor gjort sitt inntog i HR, og ingenting tyder på at den raske utviklingen stanser. Vi som byrå må evne å tenke nytt, vi må snu oss raskt, tilpasse oss markedene vi er i og til enhver tid ligge i forkant sier Jagge

Innsikt og kompetanse i offentlige rekrutteringsprosesser

–  Dynamic People får stadig invitasjoner til å delta i offentlige anbud og med Lise Johnsens unike erfaring vil vi kunne tilby et rekrutteringsteam med unik innsikt og kompetanse i offentlige rekrutteringsprosesser. Vi er organisert ut i fra en filosofi og en tanke om at en bedrift bare er så god som sine menneskelige ressurser. Vi er stolte over at Lise Johnsen har valgt å jobbe med oss og alle i Dynamic People gleder seg over å få Lise med på laget avslutter Trine-Lise Jagge

Offentlig sektor mer attraktiv enn på lenge

–  Jeg mener Offentlig sektor er mer attraktiv enn på lenge og appellerer til svært mange. Min erfaring er at det er behov for å heve nivået og ikke minst effektiviteten i rekrutteringsprosesser. Der det tidligere har vært en forvaltningsprosess, stilles det nå større krav til at rekruttering foregår på kandidatenes premisser sier Lise Johnsen

 

Digitalisering er et must og det vil stilles krav til raske og enkle løsninger. Vi må være kreative da de beste kandidatene ikke nødvendigvis er aktive jobbsøkere og det kan være en utfordring å få tak i disse.

–  Digitalisering er et must og det vil stilles krav til raske og enkle løsninger. Vi må være kreative da de beste kandidatene ikke nødvendigvis er aktive jobbsøkere og det kan være en utfordring å få tak i disse. Det er fortsatt noen hensyn å ta i forhold til lover og regler rundt rekruttering til det offentlige, og de skal vi i Dynamic People ivareta. Jeg gleder meg stort til å finne de beste kandidatene til våre kunder avslutter Lise Johnsen

Du møter Lise Johnsen og Trine-Lise Jagge på HR konferansen for offentlig sektor 2018 på Lillehammer 16-18 januar

Dynamic People AS er et rekrutteringsbyrå i Oslo, vi leverer HR og rekrutteringstjenester innen offentlig og privat sektor i hele Norge. Vi er i dag 15 ansatte og har vårt hovedkontor midt i Oslo sentrum. Dynamic People er i sterk vekst, vi har positive resultater, vi gleder oss til å gå på jobb og vi jobber i alle bransjer i hele Norge. Dynamic People ble Gaselle-bedrift i 2016 og vi planlegger ytterligere ekspansjon i 2018.