UKESLUTT av Rolf Wilhelmsen

Hvorfor i all verden ble ikke JEG innkalt på intervju?

Som hodejeger er det litt leit å se hvor mange som søker som man dessverre ikke ser å kunne kalle inn til intervju. Lysten til å ta kontakt og gi noen gode råd til alle disse er stor men tiden rekker ikke til det i en travel hverdag. Jeg vil derfor dele noen betraktninger og gi noen gode råd på slutten av denne uken.

La oss nå si at du ser en jobb du får lyst til å søke på.  Mitt første råd er stoppe opp og lese kravene til kvalifikasjoner nøye. Les de faktisk flere ganger. Fyller du kravene eller fyller du bare noen av kravene?  Er du i det minste tvil på om du gjør det så ring rekrutterings ansvarlig (Ringe før man søker bør man for øvrig gjøre uansett)

Still spørsmål, hva er de viktigste kravene ?; Hva skal til for å komme i betraktning. Hvordan vurderer rekrutterer din kvalifikasjoner?

Fordelen med å ringe er jo at du forhåpentlig også får markert deg som en interessant søker og at du kan få tilleggs opplysninger som kanskje ikke sto i annonsen hvis du stiller litt gode spørsmål……Rekrutterer er også interessert i denne dialogen med deg. Da får han eller hun umiddelbart et inntrykk og vil feste seg ved deg dersom du høres riktig ut for jobben.

Og så var det din CV og søknad. Er det åpenbart av din CV at du er kvalifisert? Også for den som leser den….?  Hvis svaret er nei er det desto viktigere at du får frem i ditt søknadsbrev og i din CV at du fyller kravene ved å vise til relevant og eventuell overførbar erfaring og kompetanse. Søknad og CV er skreddersøm og bør tilpasses hver enkelt søknad.

Jeg vil også anbefale å alltid ringe opp rekrutterer noen dager etter at du har søkt. Spør om den er mottatt. Har rekrutterer noen spørsmål til dine kvalifikasjoner. Hvordan er prosessen videre? Kan det være aktuelt med en samtale etc. På den måten marker du deg og rekrutterer husker deg lettere når han eller hun skal begynne å kalle inn.

Du tenker kanskje at disse rådene var da elementære…… Ja , det skulle man tro  men sannheten er dessverre at flertallet av søkere fyller ikke kvalifikasjonene eller deler av kvalifikasjonene som er satt, skriver ofte en syltynn og kort søknad hvor man ikke får frem hvorfor man bør være en aktuell kandidat og ringer verken før eller etter at den er sendt!

Lykke til med din neste søknad!

God helg 🙂

UKESLUTT av Ruth-Camilla Aas

Denne uken har jeg snakket med flere av de kandidatene som har registrert seg i vår base de siste dagene

Her finner vi et mangfold av profiler, toppledere, mellomledere, fagspesialister, noen i faste jobber som ønsker av ulike årsaker å flytte på seg og andre som står mellom jobber.

Det er både norske og utenlandske kandidater som ønsker å knytte kontakt med oss i Dynamic People. Det er spennende å ta kontakt med disse og høre hva de tenker seg for neste jobb, hvilken retning de vil gå fagligsett, hvilke bransjer de tiltrekkes av og hva som motiverer de i et arbeidsforhold. Det er ekstra gøy når dette matcher med det våre kunder ønsker seg for øyeblikket eller frem i tid. Flere av de som har lagt seg inn har fått oss anbefalt av andre, venner, familie eller kolleger. Jeg er stolt over at så mange flinke folk ønsker å bli representert av oss i Dynamic People.

Tusen takk til alle dere som anbefaler oss og dere som registrerer dere hos oss i Dynamic People.

Dette er en av grunnene til at jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag!

God helg 🙂

UKESLUTT av Tomas Kersten

Hvorfor ble «turisten» Aksel Lund Svindal best – hadde han talent – for hva?

Talent er et vanskelig begrep, men hvorfor de beste blir best er noe enklere å definere. Talentet er ubrukelig om det ikke brukes. Jeg skal ikke gå inn på en akademisk diskusjon om hva et talent er, men komme med noen refleksjoner om hvorfor enkelte mestrer å utvikle seg, og andre ikke. Påstanden er at mengde, kvalitet og utholdenhet er avgjørende – jobber du mest (eller blant de som jobber mest) og jobber du best (effektivt) vil resultatene komme om du holder ut over tid.

Holdninger

I min tidligere jobb som alpintrener trente jeg en gjeng utøvere som hadde for vane å prestere bedre enn Aksel Lund Svindal, de kalte han for «turisten» (unnskyld Aksel, hvis jeg visste det da, ville jeg slått hardt ned på det). «Plutselig» ble mine løpere slått. Aksel har hatt motgang, han har vært alvorlig skadet og levert prestasjoner til å grine av i etterkant, flere ganger, umettelig på suksess. Antagelig ikke på grunn av talent i snever forstand (om talent er medfødte gener), ikke på grunn av flaks, mer trolig på grunn av talent for hardt arbeid og evne til å ta de rette valgene. Som oftest i en prestasjonsfremmende sammenheng handler de rette valgene om å investere enda mer tid, være litt mer offensiv og tåle enda flere tilbakeskritt.

Å spy på toppen av bakken – og ville det

I diskusjoner med en kollega, Finn Chr Jagge om temaet motgang, lærer jeg mye om både mestringsfokus i et resultatfokusert miljø og evne til å takle motgang. Vi undres over hvordan man kan lære folk å plages i bakkeløp opp de bratteste bakkene, spy på toppen, gå ned igjen for å gjenta det samme gang på gang for å bli litt bedre – og ville det. Vi kan neppe lære dem, de må lære seg.

Hva gjør du, som er så genialt, at du kan jobbe mindre, men bli bedre enn konkurrentene?

Om «talentet» for hardt arbeid er medfødt skal jeg ikke diskutere her, men at en bør jobbe 10.000 målbevisste effektive timer for å ha forhåpninger, kan det være belegg for å påstå. 10.000 timers regelen mener mange er godt dokumentert.

De fleste som presterer bemerkelsesverdig godt legger ned mer tid enn konkurrentene. Å legge ned tid er det enkleste en kan gjøre, men vil du ikke så vil du ikke.

Hemmeligheten er hardt arbeid sier de som har prestert, så vanskelig – så enkelt. For å utvikle kvalitet må du ha kvantitet å utvikle kvalitet på. Oppfatning av mengde og hva som er nok er subjektivt, men det er ikke vanskelig å finne ut om en legger ned nok tid i forhold til hva folk som presterer har gjort – det er lett.

Talent i arbeidsmarkedet

I arbeidsmarkedet vil det til enhver tid være stort behov for arbeidskraft med talent, men hvilket talent? Vi opplever at mange roller, stillinger, selskap og bransjer endrer seg. Med endring genereres motgang, du tilfredsstiller kanskje ikke nye krav, endrede prosesser og nye mål umiddelbart – naturlig nok. Med motgang sitter en igjen med de som takler motgangen en endring gir. Det er mange faktorer som avgjør om en takler motgang og endring.

Viljen er kanskje den sterkeste faktoren – ferdigheter kan læres om viljen er tilstrekkelig.

Endring

At de typisk selgerne, manuelle prosesser og håndkraft i tradisjonell forstand i stor grad erstattes av digitale og automatiserte prosesser er hevet over enhver tvil. Endringene de neste fem årene går raskere enn de fem foregående årene. At «talent» i fremtiden vil handle om evne til å omstille seg er høyst sannsynlig. Treningstalentet, eller evne til å jobbe intensivt og mye over tid vil vedvare.

Om du er leder, eller medarbeider, kan dette overføres fra idretten?

Trene minst og bli best – det er helt magisk; – aldri gi opp;

Daglig Leder Trine-Lise Jagge foredragsholder på Finnmarkskonferansen

Vår daglig leder Trine-Lise Jagge er i Alta i dag.

Hun holder innlegg på Finnmarkskonferansen om «Fremtidens kompetansebehov» og «Hvordan tiltrekke seg de beste hodene»

UKESLUTT av Signe Lindi

Hvordan kommer engasjement til uttrykk hos ulike mennesker?

 

Plutselig er høsten over oss. Hvor ble det av sommeren og de deilige lange sommerkveldene? Hvorfor gikk sommeren så fort? De har heldigvis vært der, og forhåpentligvis er det gode minner vi kan ta med oss videre i overgangen til høst.

Jeg har lyst til å reflektere litt over hvordan engasjement kommer til uttrykk hos ulike mennesker, og dele en liten historie med dere. Forfatter og skuespiller Arthur Arntsen (Oluf) hadde en kar i salen på første benk som ikke lo og smilte under hele forestillingen.

Arthur ble nysgjerrig på denne karen og gikk bort til vedkommende etter forestillingen for å høre hvorfor han ikke lo? Vedkommende så rart på Arthur, og fortalte at dette var den morsomste forestillingen han noen gang hadde vært på, og at han aldri hadde flirt så mye i hele sitt liv……

Vi som er utadvendte og viser engasjementet vårt tydelig kan ha en tendens til å tenke at engasjement er noe som er veldig synlig, og kanskje bedømme andre mennesker etter dette. Gjennom noen intervjuer har jeg truffet mange kandidater som jeg har latt meg inspirere av og som er utadvendte og engasjerte. Jeg har likevel latt meg inspirere av noen mennesker som er introverte, men som gjennom flere samtaler har vist et engasjement og entusiasme som har imponert meg, og hvor jeg har blitt veldig glad for å bli dratt inn i deres verden. Nyansene blant oss mennesker er utrolig viktig å få med seg, og beriker hverdagen vår. Dette gir bare et lite bilde på hvordan vi mennesker oppfatter omverdenen og hvordan vi vurderer det vi ser.

I vår jobb er det utrolig viktig å se mennesket bak CVen, finne inspirasjonskildene til den enkelte, være nysgjerrig på hva som engasjerer og ikke minst – glede oss over å få lov til å treffe så mange forskjellige personligheter. Denne jobben kan aldri bli ren rutine eller samlebånd: engasjementet vårt er helt avgjørende: både vise engasjementet vårt og se det hos andre mennesker.

Gled deg over øyeblikkene, gå inn i helgen med et mål om å være til stede der du er og la deg inspirere og engasjere av de små tingene.

Riktig god helg!